Міжвузівська науково-практична інтернет–конференція «КУЛЬТУРА та МИСТЕЦТВО – ТВІЙ ПОГЛЯД»

08.04.2019 | 13:35

Міністерство освіти і науки України

Департамент  науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

 

Кафедра культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва

25 квітня 2019 р

Міжвузівська науково-практична інтернет–конференція

 

«КУЛЬТУРА та МИСТЕЦТВО –– ТВІЙ ПОГЛЯД»

Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки

в галузі культурології та мистецтвознавства

До участі запрошуються науково-педагогічні та педагогічні працівники,

вчителі, аспіранти та студенти

 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія майже 100 років готує фахівців галузі освіти та мистецтва. Трансформація та оновлення системи освіти в Україні орієнтує заклад на пошук нових форм і методів навчання, розширюючи сфери освітньої діяльності.

Два роки тому на базі кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва академії відкрито спеціальність «Культурологія» де ведеться підготовка фахівців зі спеціальності – організація культурно-дозвіллєвої діяльності та керівник художньо-творчих гуртків.

Розширення простору освітньої діяльності розсуває й проблемне коло в означеній царині. Тому пропонуємо взяти участь у конференції   педагогів закладів вищої освіти                                      та  вчителів закладів загальної середньої освіти, які викладають предмети гуманітарно-естетичного циклу, сприяючи формуванню художньо-культурного світогляду та духовних орієнтирів особистості.

Для розуміння художніх пріоритетів та естетичних смаків сучасної молоді, пропонуємо учням і студентам заповнити анкету, аналіз якої допоможе виокремити коло питань й проблемних аспектів галузі. В межах інтернет-конференції пропонується провести відкриту дискусію для обміну думками й узагальнення досвіду.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Історія та сучасність –– теоретико-практичні аспекти розвитку галузі

 • Розвиток мистецтва як складової духовної культури;
 • Особливості розвитку образотворчого мистецтва від давнини до сучасності;
 • Мистецтво ХХІ сторіччя: традиції та новаторство;
 • Історія людської цивілізації – історія професій: соціокультурологічний аспект;

Теоретико-методологічні аспекти розвитку культури та мистецтва

 • Культура та мистецтво в контексті глобалізації суспільства;
 • Проблемні аспекти культурно-дозвіллєвої діяльності: традиція та креативне мислення;
 • Роль музеїв у збереженні та популяризації національної спадщини;
 • Міфологічний аспект культурологічний діяльності;
 • Культура та мистецтво в сфері освіти: методи, підходи та інноваційні форми.

 

 

 

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ:  українська, всі слов’янські, англійська.

 

ФОРМА УЧАСТІ:           розміщення матеріалів конференції на сайті кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (https://sites.google.com/view/kafedraizo).

 

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до                           24 квітня 2019 року на електронну адресу e-mail: kafedra.uzo@ukr.net, через 2 тижні після конференції матеріали будуть оформленні на сайті кафедри.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

 

1) Приймаються тези обсягом 2-5 сторінок формату А4, ілюстрації та таблиці включно, що підготовлені у форматі MS Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc  або  *.rtf у шаблоні Normal. doc (інші шаблони не допускаються);

2) Назва тези (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Пропустивши 1 рядок, по центру зазначають курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали автора. Нижче під ПІБ учасника зазначають науковий ступінь та вчене звання.

3) Інформація про місце навчання для аспірантів і студентів набирається шрифтом                   Times New Roman (курсив) з розміром шрифту 14 пт.

4) Пропустивши 1 рядок, розмістити текст матеріалів, починаючи з абзацу – 1,25,  лапки в тексті мають бути однакові  ( «   » ). Тире має відрізнятися від дефіса.

Текст тез  –– шрифт «Times New Roman» розміром 14 пт.

5) Параметри сторінок: формат А4 (210 х 297 мм), орієнтація – книжна, береги: зверху, знизу та зліва – 2 см, справа – 1 см; інтервал між рядками – 1,15

6)Окремим файлом подаються анкети: учасника (й анкета студента/учня) де повідомляються дані про авторів (анкети додаються).

7)  Ім’я файлу тез зберігати латиницею (наприклад, Sergaenko O._Tezu), окремим файлом зберігати анкету учасника (наприклад, Sergaenko O._Anketa).

8)   Вчителі ЗЗСО, які не мають наміру публікувати тези конференції, можуть прийняти участь в якості респондента та провести анкетування серед учнів шкіл та надіслати на електронну адресу конференції. Таке анкетування буде прирівняне до участі у конференції, зокрема слугуватиме меті конференції щодо визначення духовних орієнтирів, розуміння художніх пріоритетів та естетичних смаків сучасної молоді та підлітків.

9)   Матеріали тез розташовуються в такій послідовності:

 

 

 

 

Зразок оформлення тез:

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

 

Оберемок П. С.

кпн, доцент кафедри . . .

 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХI столітті визначено головну мету, що полягає у створенні… [3, с. 7].

Список використаних джерел:

 1. Бондар В. І. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с.
 2. Петрунько О. Слабкі місця педагогічних інновацій. Педагогічна газета. 2012. №7 (215).   С. 7.

 

Для спрощення обробки анкетних даних,  просимо заповнюючи  пункти 6-9 –– давати 1-3 варіанти відповіді

АНКЕТА УЧАСНИКА

1. П І Б 

 

 

місце для фото

(за бажанням)

науковй ступінь

вчене звання

 
2.E-mail 
3. Місце роботи

 

 
4. Педагогічний стаж

 

 
5. Галузь професійних інтересів 
6. Найбільш  значущі культурно-історичні: 
  – періоди 
 – події 
 – відкриття 
– особистості 
7. Видатні твори у галузях: 
 – архітектура

 

 
 – живопис, графіка, скульптура

 

 
– музика

 

 
8. Літературний твір,  який на Ваш погляд, необхідно прочитати

 

 
9. Кінофільм (вистава), що Ви рекомендуєте до перегляду:

 

 

 

АНКЕТА СТУДЕНТА / УЧНЯ

1. Ім’я, прізвище (за бажанням)

 

 
2. Вік 
   Фах (для студентів) 
3. Місце навчання 

 

 
4. Хобі

 

 

 
5. Найбільш  значущі культурно-історичні:: 
 – періоди

 

 
 – події

 

 
 – відкриття

 

 
 – особистості

 

 
6. Видатні твори у галузях: 
– архітектура

 

 
– живопис, графіка, скульптура

 

 
– музика

 

 
7. Літературний  твір,  який на твій погляд, необхідно прочитати

 

 

 
8. Кінофільм (вистава), що ти рекомендуєте до перегляду