Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує до навчання в аспірантурі та докторантурі

11.08.2017 | 13:27

Прийом до аспірантури та докторантури Львівського університету  здійснюють за такими спеціальностями:

Аспірантура: очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання
Шифр спеціальностіНазва спеціальності
015Професійна освіта (за спеціальностями)
025Музичне мистецтво
031Релігієзнавство
032Історія та археологія
033Філософія
035Філологія
051Економіка
052Політологія
053Психологія
054Соціологія
061Журналістика
071Облік і оподаткування
072Фінанси, банківська справа та страхування
073Менеджмент
075Маркетинг
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081Право
091Біологія
101Екологія
102Хімія
103Науки про Землю
104Фізика та астрономія
105Прикладна фізика та наноматеріали
111Математика
112Статистика
113Прикладна математика
122Комп’ютерні науки
281Публічне управління та адміністрування
292Міжнародні економічні відносини
293Міжнародне право
Докторантура: очна форма навчання
Шифр спеціальностіНазва спеціальності
032Історія та археологія
033Філософія
035Філологія
051Економіка
052Політологія
053Психологія (тільки на договірній основі)
054Соціологія (тільки на договірній основі)
072Фінанси, банківська справа та страхування
073Менеджмент
081Право
091Біологія
102Хімія
103Науки про Землю
104Фізика та астрономія
105Прикладна фізика та наноматеріали
111Математика
113Прикладна математика

Підготовку в аспірантурі Університету здійснюють:

Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюють виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

         Підготовку в докторантурі Університету здійснюють:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Просимо подавати документи у відділ аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 13 по 26 серпня 2017 р. (навчання в аспірантурі) та з 1 по 14 серпня 2017 р. (навчання в докторантурі) щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800.

 

Звертаємо увагу, що робочий день 25 серпня (п’ятниця) перенесено на 19 серпня (субота).

 

Контакти:

Тел. (032) 2394773

Е-mail: vidasdoc@lnu.edu.ua

за матеріалами lnu.edu.ua