Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує до навчання в аспірантурі та докторантурі

11.08.2017 | 13:27

Прийом до аспірантури та докторантури Львівського університету  здійснюють за такими спеціальностями:

Аспірантура: очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання
Шифр спеціальності Назва спеціальності
015 Професійна освіта (за спеціальностями)
025 Музичне мистецтво
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право
Докторантура: очна форма навчання
Шифр спеціальності Назва спеціальності
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія (тільки на договірній основі)
054 Соціологія (тільки на договірній основі)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
081 Право
091 Біологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика

Підготовку в аспірантурі Університету здійснюють:

Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюють виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

         Підготовку в докторантурі Університету здійснюють:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Просимо подавати документи у відділ аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 13 по 26 серпня 2017 р. (навчання в аспірантурі) та з 1 по 14 серпня 2017 р. (навчання в докторантурі) щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800.

 

Звертаємо увагу, що робочий день 25 серпня (п’ятниця) перенесено на 19 серпня (субота).

 

Контакти:

Тел. (032) 2394773

Е-mail: vidasdoc@lnu.edu.ua

за матеріалами lnu.edu.ua