Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує на навчання в аспірантурі

29.07.2020 | 23:17

Прийом до аспірантури Львівського університету у 2020 р.

здійснюють за такими спеціальностями:

Аспірантура: очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання
011 Освіта
015 Професійна освіта (за спеціальностями)
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право

 

Підготовку в аспірантурі Університету здійснюють:

  • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням
  • за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на умовах контракту) – у межах ліцензованого обсягу

Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюють виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Просимо подавати документи у відділ аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 10 серпня по 21 серпня 2020 р. щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800.

 

Контакти:

Тел. (032) 2394773

Е-mail: postgraduate.dep@lnu.edu.ua