Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує на навчання в аспірантурі

29.07.2020 | 23:17

Прийом до аспірантури Львівського університету у 2020 р.

здійснюють за такими спеціальностями:

Аспірантура: очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання
011Освіта
015Професійна освіта (за спеціальностями)
024Хореографія
025Музичне мистецтво
031Релігієзнавство
032Історія та археологія
033Філософія
035Філологія
051Економіка
052Політологія
053Психологія
054Соціологія
061Журналістика
071Облік і оподаткування
072Фінанси, банківська справа та страхування
073Менеджмент
075Маркетинг
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081Право
091Біологія
101Екологія
102Хімія
103Науки про Землю
104Фізика та астрономія
105Прикладна фізика та наноматеріали
111Математика
112Статистика
113Прикладна математика
122Комп’ютерні науки
281Публічне управління та адміністрування
292Міжнародні економічні відносини
293Міжнародне право

 

Підготовку в аспірантурі Університету здійснюють:

  • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням
  • за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на умовах контракту) – у межах ліцензованого обсягу

Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюють виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Просимо подавати документи у відділ аспірантури та докторантури (к. 210, вул. Університетська, 1) з 10 серпня по 21 серпня 2020 р. щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800.

 

Контакти:

Тел. (032) 2394773

Е-mail: postgraduate.dep@lnu.edu.ua