«Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

18.09.2017 | 21:56
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АкадеміЇ мистецтв України
управління культури і туризму харківської обласної державної адміністрації
 
  
23-24 листопада 2017 року
 
відбудеться
міжнародна наукова конференція

«Культурологія та соціальні комунікації:

інноваційні стратегії розвитку»

 
Наукові напрями конференції:
 
 1. Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
 2. Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
 3. Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
 4. Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
 5. Історія, музеєзнавство, екскурсознавство, туризм
 6. Соціальна педагогіка в інформаційному суспільстві: культурологічний підхід
 7. Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації
 8. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
 9. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій
 10. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
 11. Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
 12. Мова та література в контексті геокультурних змін
 13. Сучасні стратегії розвитку менеджменту й адміністрування в соціокультурній сфері
 14. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
 15. Історія та сучасність хореографічного мистецтва: вітчизняний та світовий досвід
Під час конференції будуть проведені методологічні семінари, міжсекційні засідання, «круглі столи», тренінги та майстер-класи, творчий звіт мистецьких колективів. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Умови подання матеріалів до публікації:
Відповідно до тематики конференції просимо надсилати тези доповідей та копію квитанції про оплату до 10 жовтня 2017 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net. Обсяг матеріалів 2-3 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки (українською або російською та англійською мовами). З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами двома мовами (українською або російською та англійською мовами). Через 2 інтервали по ширині листа – тези. На окремій сторінці в заявці про участь у конференції необхідно подати інформацію про автора. Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.
Фінансові умови участі в конференції:
Розмір плати за організацію та проведення конференції (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, проведення культурної програми) становить 200 грн.
Плата приймається до 10 жовтня 2017 року.
 
Реквізити для внесення платежу:
Реквізити для перерахування оргвнеску:
Одержувач:
ФО-П Руденко А. В.
АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ
п/р 26002161945,
Ідентифікаційний код 3198306754
МФО 380805
(обов’язково вказати прізвище автора)
Призначення платежу – за участь у конференції.
Реєстрація учасників конференції – 23 листопада з 9.00 до 10.00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК. Відкриття конференції – 23 листопада о 10.00 в Малій залі (ауд. №23).
З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ. Контактний телефон: (057) 731-27-83 – редакційно-видавничий відділ ХДАК.
Email: rvv2000k@ukr.net.