Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи

03.10.2016 | 14:43

Рівненський державний гуманітарний університет

Художньо-педагогічний факультет

Кафедра культурології і музеєзнавства

10-11 листопада 2016 року

відбудеться ХІІ Міжнародна науково-практична конференція

на тему

Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи

 

До обговорення планується наступна проблематика:

  1. Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
  2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
  3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
  4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
  5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
  6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
  7. Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.

Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2016 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта, студента (факультет, спеціальність) і тему доповіді.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. № 16 Альманаху «Актуальні питання культурології» (індексується у наукометричних базах) та фахових, наукометричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки. Вип. 22 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»).

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.

детальніше…