Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2019 році

04.04.2019 | 14:03
За повідомленням Освіта.ua:
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть вступники у магістратуру декількох спеціальностей.

Вступники у магістратуру за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» мають скласти три тести у формі ЗНО. Вступники на деякі інші спеціальності мають скласти у формі ЗНО єдиний вступний іспит з іноземної мови.

За технологією ЗНО проводитиметься «Єдине фахове вступне випробування» та «Єдиний вступний іспит»:

  • єдине фахове вступне випробування – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);
  • єдиний вступний іспит – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Спеціальності «Право» та «Міжнародне право»

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» здійснюється за результатами наступних вступних випробувань:

  • єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
  • єдиного фахового вступного випробування з права;
  • єдиного фахового вступного випробування загальних навчальних правничих компетентностей.

Допуск до участі у конкурсному відборі відбувається за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю.

Інші спеціальності

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Богослов’я», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності «Міжнародне право») здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (іспит у навчальному закладі).

Також вступники зазначених спеціальностей мають скласти інші передбачені умовами прийому навчального закладу фахові вступні випробування.

Допуск до участі у конкурсному відборі відбувається за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю.

Повний перелік спеціальностей на які необхідно складати ЗНО

Галузь “Культура і мистецтво”

Гуманітарні науки

Богослов’я

Соціальні та поведінкові науки

Журналістика

Управління та адміністрування

Інформаційні технології

Сфера обслуговування

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Право

Іспити у навчальному закладі

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра з усіх інших спеціальностей проводиться у формі вступного іспиту у навчальному закладі з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю).

Результати тестів минулих років

У 2019 році навчальними закладами приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного випробування тільки 2019 року.