ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»

04.02.2021 | 12:38

Міністерство освіти і науки України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна

Інститут філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»

 

26 березня 2021 року

м. Харків, Україна

 

Шановні колеги!

Запрошуємо науково-педагогічних працівників вітчизняних закладів вищої освіти та зарубіжних вищих навчальних закладів, молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», яка відбудеться 26 березня 2021 р. в навчально-бібліотечному комплексі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за адресою: вул. Пушкінська, 84-А, м. Харків, Україна.

 

Реєстрація учасників: 10:00 – 10:45

Початок конференції: 11: 00

 

Основні напрями конференції

 

  1. Саморозвиток особистості як філософська проблема ХХІ ст.
  2. Саморозвиток особистості: проєкція від гуманізму до трансгуманізму.
  3. Проблема збереження людської особистості в інформаційному суспільстві.
  4. Саморозвиток і руйнація особистості в епоху Постмодерну: межі і безмежжя.
  5. Проблеми саморозвитку особистості в релігійній антропології.
  6. Саморозвиток особистості як предмет сучасних психологічних розвідок.
  7. Саморозвиток особистості в системі освіти: традиції та новації.

 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Організатор конференції:

кафедра культурології

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Організаційний комітет:

 

Голова оргкомітету: Гетьман А.П., ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

 

Члени оргкомітету:

Хамітов Н.В., доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, президент Асоціації філософського мистецтва;

Сейдуманов С.Т., доктор соціологічних наук, професор, академік НАН Республіки Казахстан, в. о. директора Інституту філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан;

Рамішвілі В.М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теоретичної філософії Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі;

Крилова С.А., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;

Лозовой В.О., доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого;

Панков Г.Д., доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури;

Токтарбекова Л.Н., доктор філософії, головний учений секретар Інституту філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан;

Меліхова Ю.А., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого;

Шумейко О.А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого.

 

Науковий керівник конференц-проєкту: Сідак Л.М., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого.

 

Форми участі в конференції: очна / заочна.

Одноосібна участь докторів наук, а також учасників з інших держав – безкоштовна.

Проїзд і проживання коштом учасників. Поселення в готелі за сприяння оргкомітету.

 

Учасники конференції отримають програму конференції, збірник наукових статей і сертифікат з позначкою про підвищення кваліфікації 15 год (0,5 кредиту ЕСЕS) в електронному вигляді; друкований варіант надсилається коштом учасників у разі зазначення адреси для відправлення у заявці.

 

Видання збірника заплановано до початку конференції, а поштову відправку матеріалів конференції – до 15 квітня 2021 року.

 

Для участі в конференції просимо надіслати до 15 березня 2021 року  на електронну адресу rozvitok.conf@ukr.net

детальніше…