«Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності»

01.04.2017 | 16:55

29.03.17–31.03.17 р. у приміщенні Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3) відбулась IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності».

Мета конференції – узагальнення та апробування результатів теоретичних пошуків та практичного досвіду фахівців у галузях теорії і історії художньої культури та мистецької освіти; активізація науково-дослідницької діяльності фахівців з хореографії в умовах світових глобалізацій них процесів і інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Теоретичні та історичні рефлексії міжкультурних зв’язків в контексті глобалізаційних процесів.
  2. Теорія і практика хореографічного мистецтва в умовах міжкультурних взаємин.
  3. Актуальні проблеми підготовки фахівця мистецьких дисциплін.
  4. Інноваційні технології та практики викладання мистецьких дисциплін.
  5. Мистецька освіта: історія, сучасність і перспектива.

На конференції представники кафедри режисури та хореографії запропонували такі доповіді:

–                     на пленарному засіданні конференції, тема: «Проблематика формування науково-понятійного апарату хореографічного мистецтва»;

–                     при підведенні підсумків конференції та схвалення рекомендацій: «Теорія і практика хореографічного мистецтва в умовах міжкультурних взаємин».  

Під час конференції презентовані науково-методичні посібники кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка:

  1. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
  2. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
  3. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 4) / упор. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. – 131 с.

Учасниками конференції також були:

Петрик О. О. – народний артист України, професор кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, тема: «Балетмейстерські пошуки в українському мистецтві наприкінці ХХ – ХХІ століття».

Заборовська Т. В. – асистент кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, тема: «Специфіка роботи концертмейстера-піаніста на уроках класичного танцю».

О. А. Плахотнюк