До уваги вступників на старші курси!

23.06.2015 | 15:55

Шановні вступники на старші курси! Пропонуємо Вам ознайомитися із окремими положеннями «Правил прийому»:

“4.9. Прийом заяв і документів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста), спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) Університет проводить з 7 по 17 липня. Вступні випробування з іноземної мови (для вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр) та фахові вступні випробування проводять з 21 липня по 1 серпня (згідно з розкладом). Оголошення результатів вступних випробувань – не пізніше наступного дня після проведення вступних випробувань.

4.10. Подання оригіналів документів (диплома про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня) для осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців ступеня бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста) та спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) не пізніше 18.00 години 07 серпня (для навчання за державним замовленням) і 18.00 години 13 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).
6.10. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання на старші курси для здобуття ступеня бакалавра використовують результати фахового вступного випробування, яке проводять у формі тестування, за 50-бальною шкалою.
Вступника допускають до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування становить не менше 10.
6.11. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, конкурсний бал обчислюють як суму результату фахового випробування та середнього бала додатку до диплома бакалавра (див. п. 6.14), та вносять до Єдиної бази. Фахове випробування проводять у формі тестування та оцінюють за 50-бальною шкалою.
Вступника допускають до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового випробування становить не менше 10.
6.12. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (див. додаток 4) конкурсний бал обчислюють як суму результатів вступного екзамену з іноземної мови, фахового випробування та середнього бала додатка до диплома бакалавра та вносять до Єдиної бази. Вступний екзамен з іноземної мови проводять у формі тестування та оцінюють за 30-бальною шкалою; фахове випробування проводять у формі тестування та оцінюють за 50-бальною шкалою.
До конкурсного балу додатково зараховують за особливі успіхи в навчанні та науково-дослідницькій роботі:
• учасникам міжнародних студентських олімпіад – 15 балів
• призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) всеукраїнських студентських олімпіад з фаху МОН України
• призерам конкурсних студентських наукових робіт з фаху
Величину додаткового бала встановлюють:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 10 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 9 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 8 балів.
Додатковий бал зараховують лише за однією з перелічених вище підстав.
Вступника допускають до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із вступного екзамену з іноземної мови становить не менше 10, фахового випробування – не менше 15.
6.13. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюють як суму результату вступного екзамену з іноземної мови, фахового випробування та середнього бала додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста (див. п. 6.14) та вносять до Єдиної бази. Вступний екзамен з іноземної мови проводять у формі тестування та оцінюють за 30-бальною шкалою; фахове випробування проводять у формі тестування та оцінюють за 50-бальною шкалою.
6.14. Середній бал додатку до диплома бакалавра обчислюють як середнє арифметичне усіх оцінок із диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної атестації (для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ОКР спеціаліста – середнє арифметичне усіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста) за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу множенням на коефіцієнт 4.

11.2. (…)
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.”

Повна версія “Правил прийому”

Перелік документів

1. Заява. Вступники подають особисто заяву про участь у конкурсному відборі до Університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2.Документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього.
3.Копію документа, що посвідчує особу та громадянство.
4.Шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.
5.Два конверти з поштовими марками (в межах України).
Детальніше…

Програми фахових вступних випробувань

Обсяг державного замовлення та ліцензовані обсяги

Вартість платної форми навчання

Прийом заяв і документів проводять за адресою:

факультет культури і мистецтв – вул. Валова, 18; тел. (032) 239-41-97 (деканат)