До уваги студентів заочної форми навчання!

13.03.2020 | 09:40

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 6

від 12.03.2020

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території коронавірусу COVID-19», Листа Міністерства COVID-19», Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020 року та у зв′язку із загрозою поширення випадків гострих респіраторних захворювань, зокрема й тих, які спричинені коронавірусом COVID-19 та Наказом Ректора №0-26 від 12.03.2020 р. (Про запровадження карантину)

розпоряджаюся:

  1. Призупинити навчання студентам заочної форми навчання ОР «Магістр» спеціальностей 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 024 Хореографія, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з 12. 03.2020 року  та відновити з  06.2020р. -17.06.2020 року, додаткову екзаменаційну сесію перенести з 2.03-21.03.2020 р на 18.06-27.06.2020 р.
  2. Перенести додаткову заліково-екзаменаційну сесію студентів 4 курсу заочної форми навчання ОР «Бакалавр» спеціальностей 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 024 Хореографія, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з 12.03-19.03.2020 р. на 6.04-15.04.2020 р., та ліквідацію академзаборгованості за формою «К» з 23.03-28.03.2020 р. на 21.04-26.04.2020 року.
  3. Керівнику навчальної практики у студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)» розробити додаткові завдання під час карантину, що будуть підставою для зарахування практики.

Декан