До уваги студентів 4 курсу ОР БАКАЛАВР! Інтенсивні мовні курси для вступу в магістратуру (англійська мова)

05.02.2020 | 08:26

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Центр неперервної освіти

ЗАПРОШУЄ

студентів і випускників

на  Інтенсивні мовні курси

для вступу в магістратуру (англійська мова)

(за програмою Єдиного вступного іспиту,

затвердженого наказом МОН № 411 від 28.03.2019 р.)

 

Програма курсів зорієнтована на здачу єдиного вступного іспиту з англійської мови і створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2)

Тематика  курсів англійської мови для вступу у магістратуру

 

Граматика

 1. Артикль (означений та неозначений артиклі; вживання артикля з власними назвами).
 2. Іменник (злічувані та незлічувані іменники; множина іменників. присвійний відмінок іменників; Іменникові словосполучення).
 3. Прикметник (розряди прикметників; порядок прикметників у реченні; ступені порівняння прикметників).
 4. Прислівник (розряди прислівників; порядок прислівників у реченні; ступені порівняння прислівників).
 5. Числівник (кількісні, порядкові та дробові числівники).
 6. Займенник (особові, присвійні займенники; зворотні, взаємні, вказівні, означальні займенники; неозначені, заперечні, кількісні займенники).
 7. Дієслово (правильні і неправильні дієслова; теперішні часи активного стану; минулі часи активного стану; майбутні часи активного стану; часові форми пасивного стану; умовний спосіб дієслова; конструкція having something done).
 8. Узгодження підмета і присудка.
 9. Модальні дієслова (can, may, could, might,  should, ought to, must, have to, shall, will, would, be, need, dare).
 10. Інфінітив (конструкції з  інфінітивом; інфінітив з і без to.).
 11. Герундій (форми герундія, комплекси з герундієм).
 12. Інфінітив або герундій.
 13.  Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.
 14. Прийменник.
 15. Типи речень. Порядок слів в англійському реченні.
 16. Сполучники сурядності і підрядності.
 17. Пряма й непряма мова.
 18. Словотвір. Фразові дієслова
 19.  Дискурсивні маркери.
 20. Академічна англійська.

 

Сфери спілкування і тематика текстів для читання та використання мови

 1. Сім’я. Родинні стосунки.
 2. Характер людини. Повсякденне життя і його проблеми.
 3. Дружба, любов. Стосунки з однолітками, в колективі.
 4. Особистісні пріоритети. Помешкання.
 5. Режим дня. Здоровий спосіб життя. Харчування. Спорт.
 6. Світ захоплень. Молодь і сучасний світ.
 7. Плани на майбутнє, вибір професії.
 8. Погода. Навколишнє середовище. Людина і довкілля.
 9. Грошові відносини в суспільстві. Покупки. Одяг.
 10. Подорожі. Екскурсії. Традиції та звичаї.
 11. Злочини і покарання. Обов’язки та права людини.
 12. Політичний устрій. Виборче право.
 13. Міжнародний рух.
 14. Система освіти.
 15. Іноземні мови в житті людини.
 16. Засоби масової інформації.
 17. Інтернет. Кіно, телебачення, театр.
 18. Живопис, музеї, виставки. Література, музика.
 19. Науково-технічний прогрес.
 20. Видатні науковці.

 

Умови навчання:

 

Заняття відбуваються 2 рази в тиждень з 18.10 до 20.10 год. за розкладом:

1 група – понеділок та середа;

2 група –  вівторок та четвер.

Початок навчання (при умові комплектації групи) – з 10 березня 2020 року.

Тривалість навчання  3 місяці  (орієнтовно з 10 березня 2020 р. – до 10 червня 2020 р.).

Загальна кількість академічних годин – 72.

1 академічна година = 40 хвилин.

Наповненість групи  – 10 осіб.

Вартість навчання: 2900 грн.

 

Для запису на курси необхідно до 28 лютого 2020 року надіслати

на електронну пошту cno-ipodp@ukr.net  анкету учасника за зразком:

 

 1. Вид курсів: Курси англійської мови для вступу на магістратуру.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Навчальний заклад, факультет, курс.
 4. Група, яка підходить Вам за розкладом: 1 (понеділок+середа) або 2 (вівторок+четвер).
 5. Номер мобільного телефону.
 6. Електронна пошта.

Комплектація груп та оплата за навчання – з 2  березня до 6 березня  2020 р.

Початок навчання (при умові комплектації груп)  – з 10 березня 2020  р.

Письмова заява та угода про навчання будуть укладатися в перший день навчання.

За довідками звертатися: вул.Січових Стрільців, 16, каб.107 (з 10.00 до 16.00 год.).

тел.: (032) 239-44-89; 067-705-99-62,  067-703-84-92.

джерело