Архівно-музейна практика студентів ІІ курсу спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

22.02.2022 | 22:55

З 26 січня по 8 лютого 2022 р. у студентів ІІ курсу спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” відбувалася архівно-музейна практика на базі Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка. Під час практики студенти ознайомились з основними напрямками роботи архівного підрозділу університету: комплектуванням архіву документами факультетів, створенням особових фондів, використанням матеріалів для наукових досліджень та виконання запитів. Студентам було запропоновано опрацювати документи з особового складу за період 1939-1941 рр. для уточнення архівних описів, а також провести пошук інформації у наказах ректора для підготовки архівних каталогів та покажчиків за період 1950-их рр.