“Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнх студентів та молодих учених” (7–8.04.2022)

02.02.2022 | 18:03

Шановні студенти!
Кафедра театрознавства та акторської майстерності Львівського національного
університету імені Івана Франка запрошує до участі у VI Міжнародній науково-
практичній студентській театрознавчій конференції “Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнях студентів та молодих учених”
(7–8.04.2022, Львів, Україна) ONLINE

Основні питання:
1) Дослідження історії театру та її реактуалізація у сьогоденні
2) Сучасний театральний процес: помилки, досягнення, візії
3) Культурно-суспільні процеси у світлі перформатики

Робочі мови конференції: українська й англійська.
Регламент доповіді: 15 хв.
Участь у конференції є безкоштовною.

Заявку просимо надсилати до 25 березня 2022 року
на електронну адресу координатора конференції: lawromen@yahoo.com (Роман Лаврентій)

The sixth International scientific and practical student conference: “Current issues of theatre
history, theory and practice in the students and young scientists’ research” (7–8.04.2022,
Lviv, Ukraine) ONLINE

Basic questions:
1) Research into the history of theatre and its re-actualization in the present.
2) The modern theatrical process: mistakes, achievements, visions.

3) Cultural and social processes through the performative studies.

Paper presentation time: 15 minutes
Conference fee: –––

Paper proposals will be accepted until 25 March 2022,
and should be sent to: lawromen@yahoo.com (Roman Lavrentii)