«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»

12.10.2016 | 00:23

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»
(VI школа методичного досвіду)
28-29 листопада 2016 року

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ» (VI школа методичного досвіду), що відбудеться                         28-29 листопада 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Головні напрями роботи

– Питання мистецької освіти в контексті соціокультурного простору ХХІ століття
– Історичні аспекти становлення та розвитку мистецької підготовки майбутнього вчителя
– Психологічні засади мистецької підготовки майбутніх фахівців
– Мистецький аспект сучасного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
– Сучасна мистецька освіта і проблеми формування національної самосвідомості студентів
– Новітні технології та засоби навчання у мистецькій освіті: теорія та практика

Умови участі в роботі конференції

Для участі в роботі конференції необхідно направити в оргкомітет на e-mail: starovojt.vin@gmail.com  до 22 листопада 2016 року:
1) статтю обсягом 5-10 сторінок (в назві електронного файлу вказуємо прізвище та слово доповідь, наприклад: Бондар_Б_доповідь);
2) заявку за формою, що додається (в назві електронного файлу вказуємо прізвище та слово заявка, наприклад: Бондар_Б_заявка);
3) скановану квитанцію про оплату реєстраційного внеску.
Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська.

Конференцією передбачено:

. Пленарне засідання
. Секційні доповіді за вказаними напрямами роботи
. Майстер-класи
. Робота круглих столів
. Концерт
. Закриття конференції

До початку конференції буде видано програму та іменні сертифікати, які засвідчуватимуть Вашу участь у конференції та проведення апробації дослідження.
За результатами конференції буде видано збірник наукових статей з доповідями. Збірнику присвоюються відповідні класифікаційні індекси УДК та ББК, а також міжнародний стандартний книжковий номер ISBN. Проводиться обов’язкова розсилка збірника в бібліотеки, реєстрація в книжковій палаті України.

 

Адреса оргкомітету

Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв, кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти.
Тел.: +38 (097) 2143152
e-mail: starovojt.vin@gmail.com

Вимоги до оформлення статті

1. Структура статті:
. УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
. ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, посада, навчальний заклад, місто (у верхньому правому куті аркуша) (українською, англійською мовами);
. назва статті робочою та англійською мовами прописними літерами (по центру);
. анотація робочою мовою (8-10 рядків);
. ключові слова укр. та англ. мовами (8-10 слів або словосполучень);
. текст статті робочою мовою;
. література (згідно з останніми вимогами).
2. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках, зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад:                [7, .35].
3. Формат сторінки – А4, книжна,
шрифт – Times New Roman,
розмір шрифту – 14,
інтервал – 1,
абзацний відступ – 1,25 мм,
вирівнювання – по ширині,
поля документу – 20 мм,
об’єм – від 5 до 10 сторінок,
робочі мови статті – українська, англійська, німецька, польська.
Графічні об’єкти чи малюнки, що використані у статті, повинні бути чорно-білими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp.
4. Наукові статті мають містити такі елементи: постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями, аналіз останніх наукових публікацій, основна мета статті, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розробок.
Усі статті рецензуються редакційною колегією.

Детальніше…