20.05 у рамках проведення Всеукраїнського фестивалю науки 2022 року відбулася міжнародна науково-практична студентська конференція «Музичне мистецтво та виховання: міжкультурні зв’язки України та Польщі»

22.05.2022 | 20:33
20.05. у рамках проведення Всеукраїнського фестивалю науки 2022 року відбулася міжнародна науково-практична студентська конференція «Музичне мистецтво та виховання: міжкультурні зв’язки України та Польщі»/ «Sztuka muzyczna i edukacja: relacje międzykulturowe między Ukrainą a Polską», організована ЛНУ імені Івана Франка, факультетом культури і мистецтв,
кафедрою музичного мистецтва, а також Instytut Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Для кафедри музичного мистецтва ця подія має неабияке значення, оскільки захід такого статусу проводився вперше після значної перерви (понад 10 років!). Отож, особливо вагомими були слова привітання доктора габілітованого, професора Жешувського Університету, директора Інституту музики Колегіуму гуманістичних наук Жешувського університету Мірослав Димона , а також доктора історичних наук, проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського університету Володимира Качмара, які підкреслили важливість наукової та студентської співпраці між Україною та Польщею, цінність якої особливо зросла у теперішній час воєнного лихоліття.
Тематика доповідей засвідчила про широкий спектр досліджень, науковий аналіз і методичне обґрунтування обраних тем: від філософії музики – до проблем музичного навчання та виховання.
Висловлюємо глибоку подяку за цікаві доповіді та дискусію, яка виявила справжній креативний підхід до поставлених питань, – учасникам та їх науковим керівникам: доктору, ад’юнкту Kinga Fink; доктору M. Mac-Lubowiecka; доктор. мист, ад’юнкту Т.Мазепі; доктор. мист. професорці Л. О. Кияновській, доктор. мист. професору Н. І. Сиротинській, доктор. мист. професорці І. Л. Бермес, доктор. мист., професорці В. Я. Редя; доктор мист., професорці І. С. Довгалюк; доктор. мист., професору Ю. І. Чекану; доценту, канд. філос. наук В. В. Полюзі: канд. мист., професору І. М. Приходько; канд. мист., доценту Ю. П. Рибак; канд. мист., доцентці О Б. Величко; Заслуж. арт. України , доценту І. Г. Маковецькій; ст. викл. О.А. Кушніренко, асист. Є.Є. Базів; канд. мист., доцент., в.о. завкафедри музичного мистецтв С. О. Салдан. Щиро дякуємо організаторам, учасникам конференції та їх науковим керівникам за цікаві доповіді та дискусію, яка виявила справжній креативний підхід до поставлених питань.
Спільною тезою у висловлюванні усіх присутніх – стало прагнення до продовження подальшої співпраці науковців України та Польщі!