Міжнародна співпраця

Наукові стажування та відрядження

 1. У рамках співпраці з кафедрою бібліотекознавства та інформації наукової Вроцлавського університету організовано VI студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (Львів–Вроцлав–Харків–Київ, 19 травня 2020 р.) (члени оргкомітету – доц. Крохмальний Р. О., доц. Демчук Н. Р., Якимович Б. З., Біловус Г. Г.).
 2. Дубровний Т. М. – співредактор українсько-польського видавничого проекту «Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe» («Львівсько-Ряшівські наукові зошити»).
 3. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом (17–23 листопада 2020 р.) на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща) перебувала група студентів-театрознавців 2–4 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом викладачів кафедри – доцента Циганик М. І. та асистента Роси С. І. Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.
 4. Співпраця у наукових виданнях кафедри: членами редколегії театрознавчого журналу «Просценіум» є Грейзенеггер В. (Відень, Австрія), Ратайчакова Д. (Познань, Польща).
 5. Продовжувалась співпраця з Ряшівським університетом (Польща), Українським Вільним Університетом (Німеччина), Інститутом історії Віденського університету (Австрія); започаткована співпраця з Пряшівським університетом (Словаччина).
 6. Гнаткович О. Д. Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець (Польща) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Сертифікат та довідка № 82/01-20 від 31. 01. 2020 р.).
 1. Сирота Л. Б. Наукове стажування в Ягеллонському університеті (Краків, 2-8 грудня 2019 р.), за програмою обміну викладачами між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Ягеллонським університетом (Польща).
 2. Гриценко Я. В. асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії : Міжнародне Науково-педагогічне стажування ISMA вища школа менеджменту інформаційних систем, (6 кредитів ECTS / 180 годин). (Рига, Латвійська Республіка 21 червня – 31 липня 2021 року, дистанційно). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи». Індивідуальна тема «Імпровізація як інструмент вдосконалення хореографа в новітніх умовах». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 26.06.2021 року професора,академіка, президента ISMA; 2) інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат № CSI-213104-ISMA про наукове стажування (вересень 2021року).
 3. Берест Н. Я. проф. кафедри режисури та хореографії: кінець 2020–початок 2021 року стажування у ГО «Прометеус» при МОН України та Міжнародному фонді «Відродження». тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти (80 год., 2,6 кредити ЄКТС). (Сертифікат про проходження курсів виданий 10.01.2021 р.)
 4. Дем’янчук А. Л. доц. Гриценко Я. В. асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща). Тема «Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтвознавства в Україні та країнах ЄС» за фахом «Культура і мистецтво» м. Влоцлавек, Республіка Польща, 4 листопада –13 грудня 2019 р. Сертифікат від 13.12.2019 р. (6 кредитів ECTS / 180 годин).
 5. Кундис Р.Ю. доц.  кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування у ISMA Вищій школі менеджменту інформаційних систем (Латвійська Республіка) в період із 21 червня по 31 липня 2021 р. на тему: «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи» за спеціальністю 024 Хореографія в обсязі (6 кредитів / 180 годин). Сертифікат № CSI-213107-ISMA від 31.07.2021 р.
 6. Лань О. Б. доц./аспірант  кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна тема «Аспекти створення колективного творчого продукту – хореографічної вистави». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 2) cертифікат про наукове стажування (жовтень 2021року).
 7. Плахотнюк О. А. доц.  кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна тема «Філософське сприйняття танцю на підвалинах сучасного мистецтва». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 03.09.2021 року керівника відділу дидактики Куявського університету в Влоцлавеку; 2) інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат № CSI-61709-KSW від 17.10.2021 р.
 8. Плахотнюк О.А. доц. Гриценко Я. В. асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії: Міжнародне наукове стажування (Instytucie Nauk Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Polscha).Термін з 10 квітня 2017 р. по 10 травня 2017 р. (наказ ректора № 1182, від «07» квітня 2017 року). (5 кредитів ЕКТС/ 150 год.) Тема стажування «Формування ступеневої освіти в мистецькій вищій школі».Документ, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 27.03.2017 року Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu2) Сертифікат про наукове стажування від 10.05.2017 року, виданий Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 9. Яцеленко А. А. доц. кафедри режисури та хореографії: Міжнародне Науково-педагогічне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 жовтня 2021 р.). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна тема «Сучасні аспекти підготовки майбутніх педагогів хореографії». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 03.09.2021 року керівника відділу дидактики Куявського університету в Влоцлавеку; 2) Інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат про наукове стажування (жовтень 2021 р.).

Міжнародні проєкти та гранти

 • доц.Коломиєць О. І. – колективний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і технологій Держави Ізраїль українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020–2021 роках «Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами» (спільно із Єврейським університетом у Єрусалимі).
 • Українсько-ізраїльський міжнародний науково-дослідний проєкт
————————————————————————————————————————————

Програма ЄС Еразмус+

Співпраця із зарубіжними науковими установами

Участь у міжнародних наукових конференціях (за кордоном України)