Міжнародна співпраця

Співпраця з зарубіжними науковими установами

Наукові стажування та відрядження

  • У рамках співпраці з кафедрою бібліотекознавства та інформації наукової Вроцлавського університету організовано VI студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (Львів–Вроцлав–Харків–Київ, 19 травня 2020 р.) (члени оргкомітету – доц. Крохмальний Р. О., доц. Демчук Н. Р., Якимович Б. З., Біловус Г. Г.).
  • Дубровний Т. М. – співредактор українсько-польського видавничого проекту «Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe» («Львівсько-Ряшівські наукові зошити»).
  • У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом (17–23 листопада 2020 р.) на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща) перебувала група студентів-театрознавців 2–4 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом викладачів кафедри – доцента Циганик М. І. та асистента Роси С. І. Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.
  • Співпраця у наукових виданнях кафедри: членами редколегії театрознавчого журналу «Просценіум» є Грейзенеггер В. (Відень, Австрія), Ратайчакова Д. (Познань, Польща).
  • Продовжувалась співпраця з Ряшівським університетом (Польща), Українським Вільним Університетом (Німеччина), Інститутом історії Віденського університету (Австрія); започаткована співпраця з Пряшівським університетом (Словаччина).
  • Гнаткович О. Д. Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець (Польща) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Сертифікат та довідка № 82/01-20 від 31. 01. 2020 р.).
  • Сирота Л. Б. Наукове стажування в Ягеллонському університеті (Краків, 2-8 грудня 2019 р.), за програмою обміну викладачами між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Ягеллонським університетом (Польща).

Міжнародні проєкти та гранти

  • доц.Коломиєць О. І. – колективний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і технологій Держави Ізраїль українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020–2021 роках «Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами» (спільно із Єврейським університетом у Єрусалимі).
  • Українсько-ізраїльський міжнародний науково-дослідний проєкт
————————————————————————————————————————————

Програма ЄС Еразмус+

Співпраця із зарубіжними науковими установами

Участь у міжнародних наукових конференціях (за кордоном України)