Програма діяльності факультету культури і мистецтв 2015-2020

07.05.2015 | 14:38

Програма діяльності
факультету культури і мистецтв 2015-2020

Навчальний процес
Відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій на факультеті.
Відкриття магістерських програм з нових спеціальностей.
Удосконалення поточних та розробка нових навчальних курсів за вибором.
Впровадження інноваційних технологій навчання (розробка і введення у навчальний процес елементів мультимедійних засобів навчання, наповнення тестової бази навчальних дисциплін і вдосконалення тестових технологій; запровадження елементів е- та m-технологій навчання).
Участь в обміні студентів, викладачів, вчених і працівників провідних українських та іноземних вищих навчальних закладів, культурно-мистецьких установ.
Розширення переліку баз навчально-виробничих та виробничих практик і можливих місць майбутнього працевлаштування випускників факультету.
Видання підручників і навчальних посібників, удосконалення НМК з усіх навчальних дисциплін. Створення мультимедійних навчальних матеріалів.
Придбання нових мультимедійних проекторів і комп’ютерів для забезпечення якісного викладання матеріалу та належного функціонування кафедр і комп’ютерного класу.
Оновлення фонду музичних інструментів.
Створення навчального мультимедіа-центру.

Наукова робота
Збільшення обсягів фінансування наукової роботи за участі у запитах міжнародних фондів і проектів тощо.
Підтримання високого рівня наукової роботи (публікації монографій, наукових праць у фахових виданнях, у виданнях з індексами наукометричних баз даних).
Забезпечення видання і підтримання високого наукового рівня журналів “Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство”, «Львівсько-ряшівські наукові зошити» та “Просценіум”.
Співпраця із закордонними науковими інституціями культурно-мистецького напряму.
Регулярне проведення наукових семінарів, зокрема за участю вчених інших навчальних закладів, академічних інститутів та закордонних установ.
Робота щодо підвищення кваліфікації та наукового статусу працівників факультету (відкриття аспірантури).
Створення цифрової бібліотеки наукової, навчальної літератури, мультимедіа контенту.

Виховна робота
Реалізація Концепції національного виховання молодої людини з активною життєвою позицією (залучення студентів до національно-патріотичних заходів та акцій університету, організація зустрічей з відомими вченими і громадськими діячами).
Широке залучення студентів до участі у творчих мистецьких заходах Університету.
Співпраця із студентським самоврядуванням у плануванні та проведенні виховних заходів.

Профорієнтаційна робота
Проведення Днів відкритих дверей та організація зустрічей онлайн з учнями ЗНЗ.
Організація гастрольно-концертних профорієнтаційних заходів для учнівської молоді.
Виїзди у школи, гімназії, ліцеї з лекціями і демонстрацією презентаційного матеріалу щодо історії та сучасної діяльності факультету (за складних матеріальних чи інших умов – проведення таких заходів онлайн з допомогою мультимедіа технологій).
Публікації у ЗМІ та підготовка інформаційних буклетів про історію, напрями підготовки, спеціальності факультету та можливість працевлаштування після його закінчення.
Розміщення на сторінці факультету інформації для абітурієнтів про навчальне, мистецьке життя, напрямів наукової діяльності кафедр факультету.

Господарська діяльність
Організація поточного і капітального ремонту приміщень корпусів (вул. Валова,18; вул.Фредра,1).
Реоганізація, ремонт, встановлення системи опалення та вентиляції корпусів (вул. Валова,18; вул.Фредра,1).

Прийнято на конференції трудового колективу

факультету культури і мистецтв  7 травня 2015 року