Про результати додаткового (повторного) вибору ДВВ для студентів 1 курсу другого (маґістерського) рівня освіти ОП факультету культури і мистецтв!

03.01.2020 | 12:48

Шановні студенти!

На підставі Ухвали Вченої ради Університету (Протокол засідання № 77/11 від 27 листопада 2019 року),  Тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» і відповідно до ухвали засідання комісії з навчально-методичної роботи Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (Витяг із протоколу №  7 від 18.12.2019 р.)   з 23.12.2019 р. по 28.12.2019 р. було проведено додатковий вибір ДВВ для студентів 1 курсу другого (маґістерського) рівня освіти ОП факультету. Про  результати цієї процедури Ви можете дізнатися на відповідних кафедрах факультету.

Веселих свят!