Замлинний Олександр Володимирович

Посада: асистент кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): +38 (032) 240-36-23

Електронна пошта: oleksandr.zamlynnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Балетний театр України та світу, класичний танець, мистецтвознавство, теорія, практика та розвиток хореографічного мистецтва в Україні та світі.

Курси

Публікації

  1. Замлинний О. Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору / Р. Кундис, О. Замлинний // Молодий вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 154–157. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/
  2. Замлинний О. Балетмейстери Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка /Замлинний О., Плахотнюк О. // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017р.) / ред. кол. : Л. Андрощук (гол. ред.), І. Торешко, С. Куценко (відпов. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 47–49.
  3. Замлинний О. Волинський академічний обласний український музично драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка / О. Замлинний // Хореографічна культура – мистецькі виміри : зб. статей / Упорядник О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2018. – Вип. 4 – С. 22–30.
  4. Замлинний О. Вплив соціальних проблем людства на формування хореографічного мистецтва / О. Замлинний // Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 22–23 березня 2018р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв ; [ред. Кол.: Торешко І. (голов.ред.) [та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Ч. Хореографічне мистецтво. Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Мистецтво дизайну. – 32–36.
  5. Замлинний О. Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору / О. Замлинний // Хореографічна культура – мистецькі виміри : зб. статей / Упорядник О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2018. – Вип. 6. – С. 5–10.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!