Погребняк Марина Миколаївна

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2403623

Наукові інтереси

Стильові напрями сучасного хореографічного мистецтва. Театр сучасного танцю. Науково-творча робота у галузі сучасного театрального танцю.

 

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ед.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 312 с. : ед.. – Бібліогр. : С. 264-286
 2. Погребняк М. М. Кафедра хореографії / М. М. Погребняк, Т. О. Благова // Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно- педагогічна і науково-методична ретроспектива: монографія / Авт. Кол.: В. І. Березан, Т. О. Благова, Н. В. Гiбалова та ед., за ед.. Н.Д.Карапузової. – Полтава: Дивосвіт, 2014. – С. 245 – 264. Статті у науково-метричних і провідних фахових виданнях:
 3. Погребняк М.М. Композиційні хореографiчнi знахiдки Касьяна Голейзовського ( 20 -i рокі ХХ ст. ) / М. М. Погребняк // Вiсник Державноi академii керiвних кадрiв культуры i мистецтв: науковий журнал. – К., 2012. – № 1. – С. 123 – 127.

2.Погребняк М. М. Естетико-теоретичні засади танцю «модерн» та його стильова типологія / М. М. Погребняк // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 44.– С. 152-159.

 1. Погребняк М. М. «Contemporary dance»: поняття та етапи формування школи / М. М. Погребняк // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. — Rzeszow: Uniwersytet Rzeszowski, 2014. С. 241 – 255.
 2. Погребняк М. М. Японський танець «анкоку-буто» як спадкоємець німецького «Ausdrucktans» / М. М. Погребняк // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: зб. наук. праць. –К., 2011. – Вип. 25.– С. 125-132. . – Серія: «Мистецтвознавство».
 3. Погребняк М. М. Стилізований народний танець: ґенеза, визначення поняття та естетичні особливості / М.М. Погребняк // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. праць. – Луганськ, 2012.– Вип. 20-21.– С. 286-298.
 4. Погребняк М. М. Постмодерний танець: сутність, ґенеза та естетика / М. М. Погребняк // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. – К., 2012.– Вип. 45. – С. 308-316.
 5. Погребняк М. М. Неокласичний танець: ґенеза та формування його естетико стильових особливостей у театрі Джоржа Баланчіна / М. М. Погребняк // Вісник Львівського університету. – Львiв, 2013. – Вип. 12. – С. 481- 490. (Серія мистецтвознавство)

8.Погребняк М. М. Тенденцii i перспективы розвитку свеiтового хореографiчного мистецтва (всеукраiнськi науково – практичнi конференцii, Полтава, 2010, 2013) / М. Погребняк // Естетика i Етика педагогiчноi дii: зб. наук. праць. – К. –  Полтава, 2014. – Вип. 7. – С. 191–196.

 1. Погребняк М. М. Neoclassicism in choreographic theatres after L. Massin, B. Nijinska, L. Lopukhov as a step to the neoclassical style in the George Balanchin’s theatre / М. М. Погребняк // Вiсник Львiвського университету. – Львiв, 2015. – Вип. 16(2). – С. 147 – 156. ( Серiя мистецтвознавство)

Науково-методичні посібники:

 1. Погребняк М. М. Стилізований народний танець: теорія, історія, методика викладання: конс. лекцій [для магістр. і аспірантів вищ. навч. закл] / М. М. Погребняк, Д. О. Денисенко. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. − 91 с.
 2. Погребняк М. М. Теоретична спадщина Василя Верховинця і школа українського народного танцю: конс. лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк, С. М. Губа. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. − 68 с.
 3. Погребняк М. М. Неокласичний стиль в хореографії: ґенеза і стильові особливості»: конс. лекцій [для студ., маг. і аспірантів вищ. навч. закл. ] / М. М. Погребняк, О. Д. Павлюк. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. − 99 с.
 4. Погребняк М. М. Класичний танець в українській хореографічній культурі: шляхи розповсюдження (20-60-і рр. ХХ ст.)»: конс. лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк, А. Ю. Лобінцева. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. − 100 с.
 5. Погребняк М. М. Постмодерний танець: сутнiсть, генеза та естетика / Марина Погребняк // Сучасне хореографiчне мистецтво: пiдгрунтя, тенденцii, перспективы розвитку: науч. – метод. посiб. [ для студ. вищ. навч. закл.] / упор. О. Плахотнюк. – Львiв: СПОЛОМ, 2016. – С. 19–29.
 6. Погребняк М. М. Театральной ( сценiчний ) джаз – танець: витоки, естетичнi особливостi, основе техники та методики вивчення: конс. лекцiй [ для студ. вид. навч. закл.] / М. Погребняк, А. Горовецька. – Полтава: ПНПУ iменi В. Г. Короленка, 2014. – 67 с.

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція,

«Біблійна історія та християнська етика» (7 лютого 2011 р., Полтава)

 1. Міжнародна науково-практична конференція,

«Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді»

( 19-21 жовтня 2012 р., Львів)

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція,

«Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення» (5-6 груд. 2013 р., Луганськ)

 1. Міжнародна науково-практична конференція,

«Sacrum et profanum»

(3-4 листопада 2015р., Львiв)

 1. Міжнародна науково-практична конференція,

«Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно – практические решения и подходы»

(27-28 октября 2016 г., Баку)

Робота з аспірантами

Опонування кандидатських дисертацій:

1.Верховенко Ольга Анатоліївна «Танцювальна складова мюзиклу другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (26.00.01 – теорія й історія культури, КНУКіМ, 2013 р.);

2. Плахотнюк Олександр Анатолійович «Сучасний джаз – танець як феномен художньої культури» (26.00.01 – теорія й історія культури, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 р.)

Біографія

Погребняк Марина Миколаївна,народилась у м.Череповець Вологодської обл.

У 2012 р. здобула звання доцента.

На даний час є кандидатом мистецтвознавства зі спеціальності”теорія та історія культури”.

Нагороди

-Подякою Полтавського обласного центру народної творчості (2000 рік);

– Почесною грамотою та нагрудним знаком Полтавської обласної Ради за заслуги у розвитку танцювального мистецтва, професійну майстерність, вагомі здобутки у культурно-естетичному вихованні молоді, активну концертну діяльність (2002 рік);

– Грамотою Полтавської обласної держадміністрації управління освіти і науки за значні успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління (2002 рік);

– Дипломами IIі aIIIступеню Управління культури Полтавської обласної держадміністрації за високу виконавську майстерність в обласному огляді народної творчості «Квітни .Полтавщино, в єдиній Україні!» (2002 рік);

– Грамотою Полтавської обласної держадміністрації управління культури за педагогічну майстерність та велику творчу роботу по підготовці учнів до обласного конкурсу «Срібний черевичок” (2002 рік; 2005 рік);

-Почесною грамотою Зіньківської райдержадміністрації та районної Ради за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення і високі показники в роботі та значний особистий внесок в розвиток культурно освітньої галузі району (2003 рік);

– Дипломом IIIступеню VIміжнародного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва (2004 рік);

– Грамота єпископа Філіпа Полтавського і Кременчуцького в благословення за старанні труди во славу Божу, на благо Св’ятої церкви (2007 р.);

– Грамотою Полтавської обласної держадміністрації управління освіти і науки за високу професійну майстерність та особистий внесок у підготовці кадрів освітян вищої кваліфікації (2009 рік);

– Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю на благо територіальної громади міста, плідну наукову діяльність,високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку високо кваліфікованих спеціалістів (2010р.);

– Дипломи II-III-IV міжнародних конкурсів «Art premier»- 2011р., 2012р., 2013р., за високий рівень професійної підготовки студентів до конкурсів;

– Подяка головного управління освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток професійного мистецтва та активну участь у відзначенні 75-річниці від дня утворення Полтавської області (2012р.);

– Почесна грамота і нагрудний знак Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (2014).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!