Павлій Георгій Іванович

Посада: професор кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Електронна пошта: heorhiy.pavliy@lnu.edu.ua

Публікації

Павлій Г. І. Виразові відмінності гомофонії та поліфонії (теорія та виконавство). Монографія. Львів, 1995.
Павлій Г. І. Десятиріччя камерного оркестру “Perpetuum Mobile” в хронології концертів, спогадах та роздумах. Монографія. Львів, 2002.
Павлій Г. І. Про явище фонізму в музиці // Українське музикознавство. – К., 1984, вип. 19.
Павлій Г. І. Об особенностях артикулирования тонов в полифонической и гомофонической мелодики //Вопросы музык. исполнит. и педагогики. К.,1983.
Павлій Г. І. Інтроверсія та екстраверсія як типологічна пара розрізненості музичного мислення // Укр. музикознавство. – К., 1988, вип.. 23.
Павлій Г. І. Автентичный стиль исполнения и музыка И. С. Баха // Теория и история музыкального исполнительства. – К., 1989.
Павлій Г. І. Expressiv Differences Between Homophony and Poliphony – Theory and Perforvance.  // Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Chemnitz, 1998.    
Павлій Г. І. Євген Шпіцер і проблеми виховання музиканта-струнника//часопис «Українська музика» № 2, Львів-2011, 1,2 др. арк..
Павлій Г. І. Шостакович: полифония – мелос – мысль//;ж. Piano-Forum, № 3-4 (15-16), Москва, 2013
Павлій Г. І. Концептуальність у музиці та мислення виконавців//Українська музика № 1 (11), Львів, 2014
Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта – Львів: «Каменяр», 2015р. – 295 с.
Павлій Г. І. Концептуальність у музиці та мислення виконавців//Українська музика №1 (11), Львів, 2014, стор. 72-99.
Шостакович: полифония – мелос – мысль / Георгий Павлий //ж. Piano-Forum №3-4 (15-16), Москва, 2014, стор. 58-65.
Павлій Г.І. Об особеностях артикулировиния тонов в полифонической и гомофонической мелодике //Вопросы музыкального исполнительства и педагогіки. К., Музика
Павлій Г.І. Скрипаль і його інструмент /Бюлетень ESTA. Київ, «Квінта» №5.
Павлій Г.І. Принципы подхода к музыке Баха (www.aperto.org.ua).

Павлій Г.І. До історії менеджменту діяльності камерного оркестру Perpetuum Mobile» // Менеджмент соціокультурної діяльності. колективна монографія. –  Львів : Сполом, 2018. – С. 146-158.

Біографія

Павлій Георгій Іванович (нар. 1935 р.) – професор, кандидат мистецтвознавства. Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка. З 1960 по 2012 рр. працював там само, вів класи скрипки, квартету, керував відомим в Україні та поза її межами камерним оркестром «Perpetuum Mobile». У 2015 році взяв участь у підготовці до друку монографії «Духовний тезаурус музиканта».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!