Павлій Георгій Іванович

Посада: професор кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Електронна пошта: heorhiy.pavliy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Вибрані публікації

 1. Павлій Г. І. Виразові відмінності гомофонії та поліфонії (теорія та виконавство). Монографія. Львів, 1995.
 2. Павлій Г. І. Десятиріччя камерного оркестру “Perpetuum Mobile” в хронології концертів, спогадах та роздумах. Монографія. Львів, 2002.
 3. Павлій Г. І. Про явище фонізму в музиці. Українське музикознавство. К., 1984. Вип. 19.
 4. Павлій Г. І. Об особенностях артикулирования тонов в полифонической и гомофонической мелодики. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. К. : Музыка, 1983.
 5. Павлій Г. І. Інтроверсія та екстраверсія як типологічна пара розрізненості музичного мислення. Українське музикознавство. К., 1988. Вип. 23.
 6. Павлій Г. І. Автентичный стиль исполнения и музыка И. С. Баха. Теория и история музыкального исполнительства. К., 1989.
 7. Павлій Г. І. Expressiv Differences Between Homophony and Poliphony – Theory and Perforvance.  Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Chemnitz, 1998.    
 8. Павлій Г. І. Євген Шпіцер і проблеми виховання музиканта-струнника. Часопис «Українська музика». 2011. № 2.
 9. Павлій Г. І. Шостакович : полифония – мелос – мысль. Piano-Forum. 2013. № 3-4 (15-16). С.58-65.
 10. Павлій Г. І. Концептуальність у музиці та мислення виконавців. Українська музика. 2014. № 1 (11).
 11. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта. Львів : Каменяр, 2015. 295 с.
 12. Павлій Г. І. Концептуальність у музиці та мислення виконавців. Українська музика 2014. №1 (11). С. 72-99.
 13. Павлій Г. І. Скрипаль і його інструмент. Бюлетень «ESTA». 2008.  №5.
 14. Павлій Г. І. Принципы подхода к музыке Баха. URL: www.aperto.org.ua
 15. Павлій Г. І. До історії менеджменту діяльності камерного оркестру «Perpetuum Mobile». Менеджмент соціокультурної діяльності : колективна монографія. Львів : Сполом, 2018. С. 146-158.
 16. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика. Львів : Растр-7, 2019. 150 с.

Наукова біографія

Павлій Георгій Іванович (нар. 1935 р.) – професор, кандидат мистецтвознавства. Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка. З 1960 по 2012 рр. працював там само, вів класи скрипки, квартету, керував відомим в Україні та поза її межами камерним оркестром «Perpetuum Mobile». У 2015 році взяв участь у підготовці до друку монографії «Духовний тезаурус музиканта».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!