Пасічник Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

 1. Комп’ютер і музична етнологія // Музика. – 1994. – №1. – С. 18.
 2. Експедиційна діяльність В.Гошовського на Бойківщині // Традиційна народна музична культура Бойків­щини: збірник статей і матеріалів. – Львів: ТзОВ Камула, 2003. – С. 110–125.
 3. Вірменський період Володимира Гошовського // Пам’яті Володимира Гошовського. 1922-1996 : збірник статей та матеріалів. – Львів, 2006. – С. 96–110.
 4. Біля джерел квіткознавства (робота Володимира Гошовського над виданням праць Климента Квітки // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – 2006. – Чис. 12. –  С. 33–48.
 5. Фольклорні матеріали Східної Лемківщини у фондах відділення “Палац мистецтв ім. Т. і О. Антоновичів” // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 430–445.
 6. Badanie nad folklorem muzycznym Łemkowszczyzny (na podstawie zbiorów Działu Sztuk Pięknych LBN im. Stefanyka) // Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny: мateriały konferencyjne. – Sanok: MBP Sanok, 2007. – S. 26–40.
 7. Лист Володимира Гошовського до Анни Руднєвої від 28 жовтня 1966 року // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім.М. Лисенка. – 2007. – Чис. 14. – С. 148–155.
 8. Листування Володимира Гошовського з Іларіоном Гриневецьким // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім.М. Лисенка. – 2007. – Чис. 15. – С. 119–142.
 9. Володимир Гошовський і Ярема Якуб’як (декілька штрихів до взаємин) // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім.М. Лисенка. – 2007. – Чис. 17. – С. 41–57.
 10. Перша рецензія Володимира Гошовського (обставини написання та публікації) // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – С. 79–91. (Серія мистец-твознавство; Вип. 10).
 11. Фольклористичні взаємини Володимира Гошовського та Миколи Мушинки крізь призму дедикацій // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : збірник наукових праць. – Львів, 2009. – Вип. 17. – С.444–475.
 12. Фольклористичні взаємини Володимира Гошовського та Миколи Мушинки крізь призму дедикацій // Дукля. – Пряшів, 2010. – Вип. 1. – С.18–29.
 13. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики // Вісник Львівського університету. – Львів, 2011. – С. 21–43. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 10).
 14. Володимир Гошовський: взаємини та наукові контакти // Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія: тези доповідей міжнар. наук. конф. 19 жовт. 2012 р. – Львів, 2012. – С. 3–5.
 15. Деякі аспекти формування Володимира Гошовського як вченого // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім.М. Лисенка. – 2012. – Чис. 28. – С. 15–22.
 16. Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект // Вісник Львівського універси-тету. – Львів, 2012. – С. 170–183. – (Серія мистецтвознавство;Вип. 11).
 17. Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського універси-тету.– Львів, 2013. – С. 103–113. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 12).
 18. Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – С. 72–86. – (Серія мистецтвознавство; Вип.13).
 19. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського // Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. – Lviv-Rzeszów, 2013. – № 1. –С.153–161.
 20. Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології II половини XX століття // Вісник Львівського університету.– Львів, 2014. – С. 211–218. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 14).
 21. Наукові контакти Володимира Гошовського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім.М. Лисенка. – 2014. – Чис. 33. – С. 75–85.
 22. Науковий шлях Володимира Гошовського: від етнографії до фольклористики // Записки НТШ. – Львів, 2014. – Т. CCLXVII.– С.211–238. – (Серія музикознавча).
 23. Взаємини Володимира Гошовського з європейськими вченими // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleszny. – Lviv-Rzeszów, 2014. – С.196–204.
 24. Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2015. – Вип. 20. – С.347–354.
 25. До питання про взаємини та наукові контакти Володимира Гошовського // Etnomuzykologianaprzełomietysiącleci: historia, teoria, metodologia / red. ZbigniewJerzyPrzerembski. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015. – №12. – С. 145–152.
 26. Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського університету.– Львів, 2015. – С. 100–106. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 16. Ч. 1).

 

Тези та матеріали конференцій

 

 1. Життєвий та творчий шлях Володимира Гошовського // Народній пісні я життя своє присвятив: матеріали міжнар. науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського етномузиколога Володимира Гошовського. – Львів, 2001. – С.5–15.
 2. Народна музика і УНСАКАТ В.Гошовського // Народній пісні я життя своє присвятив : матеріали міжнар. науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського етномузиколога Володимира Гошовського. – Львів, 2001. – С.54–60.
 3. Книгозбірня етномузиколога Володимира Гошовського (1922-1996) у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України // Книжкова та рукописна культура Західної України: історія, методологія, джерельна база: міжнар. наук. конф., 27–28 берез. 2008 р.: тези доп. – Львів, 2008. – С. 23.
 4. Микола Мушинка і Володимир Гошовський: контакти та співпраця за період 1960-1990 рр. // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації: друга міжнар. наук.-практична конф., Львів, 18–20 червня 2008 р.: тези доп. – Львів, 2008. – С. 94–95.
 5. Праця Володимира Гошовського серед праць Станіслава Людкевича // Дев’ята конференція дослідників народної музики червоно-руських (галицько-володимирських) та суміжних земель, 24-25 вересня 2010 р.: матеріали. – Львів, 2010. – С. 111–114.
 6. Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: тези доповідей і повідомлень: міжнародна наукова конференція, 17–18 травня 2012 р. – Львів, 2012. – С.  143–146.
 7. Володимир Гошовський: взаємини та наукові контакти // Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія: тези доповідей міжнар. наук. конф. 19 жовт. 2012 р. – Львів, 2012. – С. 3–5.
 8. Рукописна фортепіанна творчість Зиновія Лиська у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБУ ім.В. Стефаника // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 листоп. 2013 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефанка, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові ; ред-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2013. – С.73–75.
 9. Неопубліковані виступи Станіслава Людкевича // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листоп. 2014 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефанка, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові ; ред-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2014. – С.64–66.
 10. Основні музично-фольклористичні праці Зиновія Лиська / Володимир Пасічник // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 27 листоп. 2015 р.) / НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; ред-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2015. – С. 73–76.
 11. Один рік із біографії Володимира Гошовського: 1966 // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 25 листоп. 2016р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; відп. за випуск: О. Осадця, В. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2016. – С. 106–109.
 12. Науково-публіцистична спадщина Володимира Гошовського: до 95-річчя від дня народження // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 листоп. 2017р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; відп. за випуск: О. Осадця, В. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 96–99.

 

Статті до енциклопедій

 

 1. Гошовський Володимир Леонідович // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Том 6. – С.343.
 2. Гошовський Володимир Леонідович // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис. – 2007. – Т. 1. – С. 570.

 

Бібліографічний покажчик

 

 1. Володимир Гошовський (1922–1996). Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2007. – 115 с.: іл.

 

Навчальні посібники, методичні рекомендації.

 

 1. Гармонія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівня акредитації / Іваньо О., Новак. Б. – Львів: Растр-7, 2015. – 136 с.
 2. Методичні рекомендації з курсу “Гармонія” для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівня акредитації / Іваньо О., Новак. Б. – Львів: Растр-7, 2015. – 48  с.
 3. Гармонія. Термінологічний словник для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівня акредитації. – Львів: Растр-7, 2015. – 12 с.

 

Рецензії

 

 1. Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине. Рецензия на книгу: Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції (Phonographing Folk Music in Ukraine: History, Methodology and Tendencies): монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016, 650 с. // Tradicija ir dabartis Tradition & Contemporarity. – Klaipėda, 2017. – № 12. – S. 351–361.

Біографія

Пасічник Володимир Петрович

Композитор, етномузиколог.

Член Національної спілки композиторів України з 2003 року, кандидат мистецтвознавства (2013), доцент (2015).

Народився 14 вересня 1963 року в с. Басівка Пустомитівського р­у Львівської обл. у багатодітній робітничо-селянській сім’ї.

У 1980–1984 роки навчався у Львівському державному музичному училищі (тепер – Львівський музичний коледж ім. С. Людкевича) на відділі – хорове диригування.

У 1984 р. вступив на підготовчий, а у 1985 на основний курс композиторського факультету Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (тепер – Львівська музична академія).

Із 1990 по 1992 рр. працював у бібліотеці консерваторії, паралельно викладав факультативно курс композиції у Львівському музично-педагогічному училищі.

З 1992 – викладач музично-теоретичних дисциплін у Львівському державному музичному училищі ім. С. Людкевича, паралельно, за сумісництвом, працював у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України у відділі мистецтв, куди у 2000 році перейшов на основну роботу і працює досі на посаді наукового співробітника.

Із 1992 р. розпочав фольклористичну діяльність у співпраці з етномузикологом Володимиром Гошовським. Ініціатор проведення Міжнародних конференцій, присвячених пам’яті В. Гошовського, учасник Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, присвячених проблемам музичного фольклору, автор понад 40 статей та музичних творів.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!