Немерко (Шарифова) Анна Рафіківна

Посада: аспірант кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: anna.nemerko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дитяча хорова творчість: проблеми, завдання, методи

Публікації

 1. Немерко А. Художній світ хорової музики для дітей Мирона Дацка. Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. Львів, 2019. Вип. 45: Музикознавчий універсум. С. 44–53.
 2. Немерко А. Дитяче хорове мистецтво як соціокультурне явище. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2019. Вип. 20. С. 88–96. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/download/10642/10772
 3. Немерко А. Особливості поліфонічної структури в обробках українських народних пісень для дітей. Музикознавчі студії Поділля-2019: матеріали V Регіональної науково-практичної конференції. Вінниця, 2019. С. 67–71.
 4. Немерко А. Хорові твори для дітей українських композиторів ХХІ століття. Музикознавчий універсум молодих: тези доповідей Міжнародного наукового форуму (Львів, 28 лютого 2019 р.). Львів, 2019. С.46–47.
 5. Немерко А. Тема казки в творчості М. Волинського. Молоді музикознавці: тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 9-11 січня 2019 р.). Київ, 2019. С. 135–137.
 6. Немерко А. «Співаники» для дітей українських композиторів: традиції та сучасність. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листоп. 2018 р.). Львів: Растр-7, 2018. С. 101–104.
 7. Немерко А. Хоровий спів як засіб інтердисциплінарного виховання дітей та молоді. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 березня 2018 р.) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 151–153.
  http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3037/1/Altookhov.pdf
 8. Немерко А. Композиційні особливості форми та розкриття художнього змісту в хорових творах українських композитор для дітей. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2017. Вип. 18. С. 73–81. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-18.pdf
 9. Шарифова А. Корифей галицького музичного мистецтва. Анотація до п’єси С. Людкевича «Пісня до схід сонця» // Юзюк Н., Юзюк З. Анотації до музичних творів: Навч. метод. посіб. – Львів, 2013. – С. 46–54.
 10. Шарифова А. Перспективи розвитку дитячого хорового мистецтва України в ХХІ ст. //Молодь і ринок.  – Дрогобич, 2011. – №9 (80). – С. 150–153.
 11. Шарифова А. Особливості поліфонічної структури в обробках українських народних пісень для дітей Ф. Колесси та М. Леонтовича. IV-а всеукраїнська науково практична конференція «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики»: матеріали та тези. Дрогобич, 2011. С. 160–162.

Біографія

Немерко (Шарифова) Анна Рафіківна

Народилася  20.02.1984 року у м. Львові.

2003 — закінчила Львівський музично-педагогічний коледж;

2008 р. —закінчила Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка;

Навчалася в магістратурі при Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка (кафедра хорового диригування, наук. кер. проф., доктор мистецтвознавства Лєшек Мазепа). Тема магістерської роботи: «Хорові обробки українських пісень львівськими композиторами: С. Людкевичем, М. Колессою, В. Барвінським, Є. Козаком, А. Кос-Анатольським».

З вересня 2017 р. розпочала навчання в аспірантурі при кафедрі музикознавства факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка. Працює над кандидатською дисертацією: «Оригінальні хорові твори для дітей українських композиторів кін. ХХ – поч. ХХІ століття» (наук. кер. проф., доктор мистецтвознавства Юрій Медведик).

Навчання в аспірантурі поєднує з викладацькою працею у Львівському коледжі культури і мистецтв (з 2016 р. по сьогодні)  та  Дублянській дитячій школі мистецтв ім. С. Турчака (2009 – до цього часу), викладач хорових дисциплін. Також є керівником дитячого хору «Канон» та дівочого хору «Грація». Колективи неодноразово ставали лауреатами на міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях (зокрема, «Самоцвіти»,«Співаймо канон», «Жайвір скликає друзів» м. Львів; «Голос країни», «Аскольдів Глас» м. Київ; «Весняні Зорі», «Подільська Ліра» м. Хмельницький; «Франкове Підгір’я» м. Дрогобич; «Східнослов’янська коляда» Тересполь, Польща; «Слов’янський вінець» Константин, Болгарія).

Активно займається регентською діяльністю (керівник парафіяльного жіночого хору «TeDeum» при храмі Зіслання Святого Духа УГКЦ, м. Львів (з 2011 р.).