Купчинська Лариса Олегівна

Посада: доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Мистецтво і культура України та Західної Європи ХІХ-ХХ століть

Курси

Публікації

Антон Лянґе — художник львівського театру  першої половини ХІХ ст. // Образотворче мистецтво. — Київ, 2018. — Чис. 4. — С. 30—33, іл.

З листів Марії Дольницької до Ярослави Музики // Образотворче мистецтво. — Київ, 2018. — Чис. 1. — С. 50—53, іл.

Театр Яна Камінського і творчість студентів Віденської академії образотворчого мистецтва у Львові // Вісник Львівського національного університету. — Львів, 2018. ― Вип. 19, Серія мистецтвознавство. — С. 242―258, іл.

Художники віденської мистецької школи у театральному житті Львова кінця XVIII — першої половини ХІХ століть // Народознавчі зошити. — Львів, 2018. — Зош. 5. — С. 1255—1267, іл.

Юрій Ґлоґовський і львівська ратуша // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: Збірник наукових праць. — Львів, 2018. — Вип. 10 (26). — С. 478—497, іл.

Mistrzowska Szkoła Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Kazimierza Teofila Pochwalskiego i szkolenie w niej osób z ziem ukraińskich // Dziedzictwo kulturowe — aksjologia  i transgraniczność / redaktor naukowy Samanta Kowalska. — Poznań; Kalisz, 2018. — S. 130—150.

Motywy w ekslibrisie ukraińskim XX wieku // Ekslibris — znak własnościowy, dzieło sztuki: Studia i szkice / red. Naukowa Agnieszka Fluda-Krokos. — Kraków: Wydawnictwo naukowe, 2018. — S. 75—87, il.

Архів Івана Ґудза – джерело дослідження раннього періоду творчої діяльності Луки Долинського // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків, 2019. — № 3. — С. 15—23, іл.

Архітектурні пам’ятки Львова у книжкових знаках (з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника) // Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей / Упоряд. Володимира Александрович. — Львів, 2019. — С. 361—380, іл.

Євреї України — студенти Віденської академії образотворчого мистецтва ХІХ — початку ХХ століть // Мистецька освіта в Україні та світі: стандарти професіоналізму та нова комунікативна реальність. Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ 20 листопада 2019 р. ― Львів, 2019. ― С. 61—63.

Залюблений у небо // Дзвін. — Львів, 2019. — Чис. 7/8. — С. 307—309, іл.

Марія Дольницька і Теодор Яхимович // Образотворче мистецтво. — Київ, 2019. — Чис. 2. — С. 14, 15, іл.

Твори Владислава Пельчарського періоду навчання // Народознавчі зошити. — Львів, 2019. — Зош. 6. — С. 1488—1498, іл.

Феліціан Лобеський і його дослідження портрету 17—18 ст. у храмах Львова // Шості Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції пам’яті академіка Платона Білецького. — Київ, 2019. — С. 28, 29.

Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu i okres lwowski w twórczości Stanisława Romana Lewandowskiego // Ochrona artefaktów dziedzictwa kulturowedo / redakcja naukowa Samanta Kowalska, Andrzeaj Szymański. — Poznań; Kalisz, 2019. — S. 51—70, il.

Біографія

(19 жовтня 1971 р., Львів, Україна)

Мистецтвознавець, педагог.

1989 вступила до Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Відвідувала заняття З. Шульги, О. Мінька, І. Голода та Я. Запаска. Додатково займалася у майстернях К. Звіринського і М. Яціва. 1995 р. захистила дипломну роботу за спеціальністю художнє моделювання (керівник Г. Стеблій). Після закінчення Академії поступила в аспірантуру. У жовтні 2003 р. захистила дисертацію по темі «Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ століть» (керівник С. Лупій ). З грудня 2003 р. ― кандидат мистецтвознавства. У цьому ж році почала працювати у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника. З вересня 2007 р. ― по сумісництву доцент Львівського національного університету імені І. Франка кафедри театрознавства та акторської майстерності (факультет культури і мистецтв). Читає лекції з курсів «Історія світового мистецтва (ХІХ—ХХ ст.)», «Історія образотворчого мистецтва та архітектури (ХІХ—ХХ ст.)», «Історія українського мистецтва». У співавторстві підготувала декілька навчально-методичних видань. У січні 2014 р. присвоєно вчений ступінь — доцент.

Лариса Купчинська є членом Наукового товариства імені Шевченка, Спілки критиків і мистецтвознавців.

Лариса Купчинська – автор понад 80 наукових і науково-популярних праць, опублікованих у фахових виданнях України та Польщі.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!