Козак Назар Богданович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 240-36-23

Електронна пошта: nazar.kozak.km@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія і теорія мистецтва і візуальної культури, Візантійське та поствізантійське монументальне малярство, християнська іконографія, сучасне протестне мистецтво та активізм.

Історія, педагогіка, освіта, культура і мистецтво.

Курси

Публікації

Монографії:

 • Козак Н.Б. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 156 с.: іл. https://cutt.ly/kjKEnHV

 

 • Kozak, Nazar. “Reasons for Innovation: Unusual post-Byzantine Iconography of Akathistos Strophe 11,” Revue Roumaine d’Histoire de l’Art : Série Beaux-Arts, T. LVI, (2019): 19–32, 2019. http://www.rrha.istoria-artei.ro/resources/2019/RRHA.BA.2019-Art.02-Nazar%20Kozak.pdf  Науково метричні бази: BHA (Bibliography of the History of Art); ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities); Avery Index to Architectural Periodicals; DOAJ (Directory of Open Access Journals; Genamics JournalSeek; Socolar; SCIPIO; CNCS, category B; EBSCOhost — Art & Architecture Source; Index Copernicus.
 • Kozak, Nazar. “The Holy Land Amid Carpathians: The Architectural Backgrounds in the Akathistos Scenes at Lavriv Monastery,” in: Medieval and Early Modern Art in Central Europe, Ed. Deluga Waldemar J. and Rywiková Daniela (Ostrava: Ostravská univerzita, 2019), pp. 155-170.
 • Kozak, Nazar. “Akathistos Cycle from the Perspective of Iconography and Visual Culture,” in Bloomsbury Encyclopedia of the Global Middle Ages. London: Bloomsbury Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.5040/9781350990005.0036
 • Козак Н.Б. Монументальне малярство ХI-XVIII ст. // Церковне мистецтво України: у 3-х т. Харків: Фоліо,2018. – Т.1 Архітектура. Монументальне малярство. – С. 663-686.
 • Козак Н.Б. Монументальне малярство XVII-XVIII ст. в дерев’яних церквах // Церковне мистецтво України: у 3-х т. Харків: Фоліо,2018. – Т.1 Архітектура. Монументальне малярство. – С. 687-700
 • Kozak, Nazar. “Art Embedded into Protest: Staging the Ukrainian Maidan,” Art Journal 76/1 (2017): 8–27. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00043249.2017.1332873  Науково метричні бази: WoS (Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation Index); EBSCO — Art Insex; BHA (Bibliography of the History of Art)
 • Kozak, Nazar. “How My Art History Was Reborn,” in Global Conversations II: Dominant Ideologies and Political Trauma: Can Art History Be Reborn? Papers to commemorate five years of the CAA-Getty International Program CAA Annual Conference, February 15–19, 2017. Retrieved October 9, 2020, from http://www.collegeart.org/pdf/programs/international/kozak.pdf
 • Kozak, Nazar. “Akathistos Cycle in Supraśl Revisited,” Series Byzantina 14 (2016): 81–95. Науково метричні бази: Index Copernicus https://cutt.ly/7jKEFao
 • Kozak, Nazar. “Site-Specificity of Portraits in Kyivan Rus’,” in Thematic Session of Free Communications: The Portrait in Byzantium And in the Byzantine World: its Political, Symbolical and Ceremonial Contexts. 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016 (Belgrade, 2016), 5. https://cutt.ly/KjKE0IA
 • Kozak, Nazar. “Akathistos and Pokrov: A Case Study of Iconographic Contamination,” Изкуствоведски четения 2014, (София, 2015): 312-320. Науково метричні бази: CEEOL (Central and Eastern European Online Library) https://cutt.ly/SjKRuZZ
 • Козак Н.Б. Фрагмент Ктиторской композиции на западной стене наоса Кирриловской церкви в Киеве // В созвездии Льва: Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. – Москва: Госсударственний институт искусствознания, 2014. –С. 198-209. https://cutt.ly/cjKRRb5
 • Козак Н.Б. Ікона-тондо з Багноватого в збірці Національного музею у Львові ім. А.Шептицького та іконографія «Тобою радується» в пост-візантійському мистецтві // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних збірнаннях. – Львів, 2013. – С. 273-277.
 • Козак Н.Б. Неідентифікований фрагмент стінопису на західній стіні церкви св. Онуфрія в Лаврові // Вісник Львівського університету. Серія мист-во. – 2013. – Вип. 12. – С. 325–334.
 • Козак Н.Б. Плід утримання. Відродження поствізантійських стінописів в Галичині у ХVІІ ст. // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. – Львів, 2011. – С. 346-352. [Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, Вип.20.]
 • Козак Н.Б. Перша жертва «нових Аткритій» // Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань / Матеріали круглого столу. 7 квітня 2010 р., м.Київ – К., 2010. – С. 40-42.
 • Козак Н.Б. «Візантія після Візантії» в монументальному живописі України // Народознавчі зошити. – 2009. – № 3-4. – С. 319-324.
 • Козак Н.Б. Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові (частина 2): модель, особливі риси, значення // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2008. – Вип. 8. – С. 70–86.
 • Козак Н.Б. Проблемні питання вивчення галицького монументального малярства пост-візантійського періоду // Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центра України. – 2008. – Вип. 10. – С. 62-70.
 • Козак Н.Б. Втрачені фрагменти стінопису церкви св. Онуфрія в Лаврові // Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центра України. – 2007. – Вип. 9. – С. 34–43.
 • Козак Н.Б. Втрачені ансамблі галицького пост-візантійського монументального малярства XVI ст. // Українська культура: з нових досліджень. Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття. – Львів, 2007. – С. 599–605.
 • Козак Н.Б. Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові: реконструкція та ідентифікація композицій // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2007. – Вип. 7.– С. 87–113.
 • Козак Н.Б. Монастирі, церкви та ікони в житті ігумена Варлаама // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2005. – Вип. 5. – С. 109–115.
 • Козак Н.Б. “Слово про Закон і Благодать” та іконографічна програма розписів собору св. Софії в Києві // Народознавчі зошити. – 2004. – № 3–4. – С. 355–361.
 • Козак Н.Б. Літописний сюжет про “Богородицю Пирогощу” – джерело відомостей про приїзд візантійських майстрів до Києва // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 2004. – Т. ССХLVIII. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – С. 311–317.
 • Козак Н.Б. Візантійські митці в Києві у ХІІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2003. – Вип. 3. – С. 146–160.
 • Козак Н.Б. Таємниця образу Печерської Богородиці і київська княгиня Гертруда // Народознавчі зошити. – 2003. – № 1–2. – С. 191–194.
 • Козак Н.Б. Літописні “майстри із Греків” і Десятинна церква у Києві // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2002. – Вип. 2. – С. 115–122.
 • Козак Н.Б. Ікона “Печерської Богоматері” та образ ченця в мистецтві княжої доби // Київська церква. – 2000. – № 5. – С. 66–72.
 • Козак Н.Б. Княжий портрет в мистецтві Київської Русі: візантійський виклик, українська відповідь // Народознавчі зошити. – 1999. – № 5. – С. 622–634.
 • Козак Н.Б. З Візантії на Захід. Концепція історії українського мистецтва В. Залозецького // Народознавчі зошити. – 1999. – № 4. – С. 495–498.
 • Козак Н.Б. Українська ікона поч. ХІІ ст. “Св. Дмитро Солунський”. Проблеми дослідження // Народознавчі зошити. – 1998. – № 2. – С. 134–143.
 • Козак Н.Б. Нововідкрита пам’ятка пластики княжої доби з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1998. – Т. ССXХХVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – С. 240–252.

Підручники:

 • (у співавторстві) Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл.
 • (у співавторстві) Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю.В., Чорний М.І. Medium aevum: Середні віки: Підручник з історії середніх віків для історичних факультетів університетів /За ред. Л.Войтовича. –Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: Тріада Плюс, 2010. – 502 с.

Переклади підручників:

 • Брокетт О. Ґ. , Гілді Ф. Ґ. Історія театру/ Перекл. з англ. Тетяни Дитини, Назара Козака, Ганни Лелів, Галини Сташків. – Львів: Літопис, 2014.
 • Стайн Дж.Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Перекл. з англ. Назара Козака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 272 с.

 

Біографія

Старший  науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України.

З 2001 р. за сумісництвом викладає курси з історії мистецтва у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

У 1990-1996 роках навчався у Львівській академії мистецтв на спеціальності мистецтвознавство, у 1996-1999 в аспірантурі Інститут народознавства НАН України.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Образ людини в мистецтві Київської Русі” за спеціальністю 17.00.05 образотворче мистецтво при спеціалізованій раді Львівської Національної Академії Мистецтв.

2007 року присвоєне вчене звання доцента за кафедрою історії середніх віків та візантиністики.

Учасник 9ої міжнародної програми вивчення грецької мови та культури Фонду державних стипендій Греці (2000-2001), стипендіатор Австрійського Бюро кооперації (2006, 2013), учасник міжнародної програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (2016-2017), учасник міжнародної програми CAA-Getty (2015, 2017, 2019).

У 2019 р.  перший український історик мистецтва хто був обраний для участі в дослідницькій програмі Дослідницького інститут Гетті в Лос Анджелесі.

Автор понад 50 наукових публікацій.

Проекти

Учасник міжнародного наукового проекту “Art and Ecology”, Дослідницький інститут Гетті, Лос Анджелес, США, вересень-грудень, 2019 р. https://www.getty.edu/research/scholars/years/2019_2020.html

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!