Колосовська Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія книгодрукування та бібліотечної справи України, персонального бібліографічно-бібліотечного доробку діячів інформаційно-бібліотечної галузі.

Курси

Публікації

  1. Колосовська О. М. З поля меценатсько-бібліофільських зацікавлень митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Т. 9. – Cz. 1. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – S. 120–124.
  2. Колосовська О.М. Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в Науковому товаристві імені Шевченка / О. М. Колосовська // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29-30 квітня 2009 р. – Львів, 2009. – С. 58–60.
  3. Колосовська О.М. “Служити науковим силам” – кредо бібліотечної діяльності Антона Генсьорського (1890–1970) / О.М. Колосовська // Krakow–Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki XIX і XX wieku: jubileuszowa X miedzynarodowa konferencja naukowa, Lwow, 20-22 pazdziernika 2009 r.: Streszczenia referatow. –Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2009. – S. 37.
  4. Колосовська О. М. Портрет бібліотекаря в інтер’єрі інформаційного суспільства / О. М. Колосовська // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 12 листопада 2009 р. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 49–53.
  5. Колосовська О. Книжкові пам’ятки у меценатсько-бібліофільських пріоритетах Митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) / Колосовська О. // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 23 вересня 2010 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 160–168.
  6. Kolosowska O. Opracowanie naukowe i badania zbiorow starodrukow Lwowskiej Biblioteki Naukowej im.W.Stefanyka / Olha Kolosowska // Libri separati : inspiracje do badan nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Bialorusi, Ukrainy i Litwy / pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego i W.Waleckiego. – Krakow : Collegium Columbinum, 2010. – S. 31–40.
  7. Колосовська О. Музей книги: з історії творення / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника : збірник наукових праць. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 627–640.
  8. Колосовська О. Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів, науково- бібліографічне розкриття / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника : збірник наукових праць. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 400–425.
  9. Колосовська О. Творення музею Івана  Федорова у Львові (1948–1949  рр.) / Ольга Колосовська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 84–92.
  10. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Колосовська та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.

Біографія

Доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, кандидат історичних наук (Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець XVIII – перша половина XX ст., 1998 р.), доцент. 1999–2011 рр. – завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв. Автор каталогів кириличних стародруків, наукових досліджень із проблем бібліографування та історико-книгознавчого вивчення стародрукованих видань, історії бібліотечної справи України, бібліотек та книгозбірень Галичини. Автор понад 60 наукових статей і повідомлень.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!