Кметь Василь Федорович

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Давня історія України, архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни (кирилична і латинська палеографія, укр. дипломатика), бібліотекознавство, історія книги, історія Церкви та міжцерковних відносин на українських землях у XIV–XVII ст., історія богословської думки.

Курси

Публікації

  1. Кметь В. Документи до біографії першого львівського владики Макарія (Тучапського) в актах Коронної метрики / В. Кметь // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 18-25.
  2. Кметь В. “Дворний єпископ з рамени митрополита”. До 460-ліття хіротонії першого львівського православного владики Макарія (Тучапського) / В. Кметь // Православний Вісник. Видання УПЦ КП. – Київ, 2000. – № 5-6 (травень-червень). – С. 58-74.
  3. Кметь В. Львівський єзуїтський колегіум на тлі контрреформації у Речі Посполитій в XVI – першій половині XVII ст. / В. Кметь // Проблеми архівознавства і джерелознавства. Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В’ячеслава Стрельського (Серія “Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела”. – Вип. 4). – Київ, 2001. – С. 351-388.
  4. Кметь В. “Життєписи львівських єпископів грецького обряду” – пам’ятка української історіографії другої половини XVII ст. // Lwow: miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow Lwowa / Pod red. Kazimierza Karolczaka. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 65-92.
  5. Кметь В. З історії становлення Львівської православної кафедри / В. Кметь // Гуманітарний Seminarium. Науково-практичний щорічник. – Київ, 2003. – № 1. – С. 124-131.
  6. Навчальні плани та програми. Секція історії / Міністерство освіти і науки України, Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівська обласна Мала академія наук / Кметь В.Ф., Кокотко Н. В., Погоральський Я. В. та ін. – Львів, 2006. – 40 с.
  7. Кметь В. Методика православної педагогіки протоієрея Анастасія Абрамовича / В. Кметь // Єпархіальний Вісник Дрогобицько-Самбірської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Дрогобич, 2007. – №10. – С. 20-38.
  8. Аксер Єжи. Щоб навчав ти чужих дітей… Кілька думок про долю академічного вчителя / Укладачі: В. Кметь, І. Мрака. Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2008. – 56 с.; портр. – (Серія “Doсtor Honorіs Causa”).
  9. Кметь В. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя / В. Кметь // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 3-8.
  10. 10. Кметь В. Збірка інкунабул Львівського університету: з історії формування і каталогізації / В. Кметь, М. Ільків-Свидницький // Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь;]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 5-26.

Біографія

Доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії. історик-медієвіст, архівіст, кандидат історичних наук (Львівська єпархія у ХVI – на початку ХVII ст., 2001 р.), доцент (2006 р.), директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства. Член Вченої ради, заступник голови Видавничої ради ЛНУ імені Івана Франка; голова Львівського зонального методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, член Президії науково-методичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, голова секції з комплектування інформаційних ресурсів науково-методичної бібліотечної комісії. Автор понад 100 наукових публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!