Карась Сергій Олексійович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Електронна пошта: serhii.karas@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Комплексний підхід до вивчення хореографічного мистецтва у закладах вищої освіти, музичне оформлення хореографічних дисциплін

Публікації

 1. Карась С. Стилістичні аспекти виконавської майстерності баяніста-акордеоніста (на матеріалі музичних творів епохи бароко) // Науковий вісник НМАУ / Музичне виконавство. – К.: НМАУ, 2001, – вип. 18, кн. 7. – С. 155-167.
 2. Карась С. Ладогармонічні ідеї у творчості Доменіко Скарлатті (аналітичний аспект виконавства) // Науковий вісник НМАУ / Музичне виконавство. – К.: НМАУ, 2003, – вип. 26, кн. 9. – С. 242-255.
 3. Карась С. До питання інтерпретації барокової музики. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Академічне народно-інструментальне мистецтво України XX – XXI століть”. – Київ, 23-28 березня 2003р.
 4. Карась С. До питання інтерпретації барокової музики (спроба порівняльного аналізу) // Науковий вісник НМАУ / Музичне виконавство. – К.: НМАУ, 2004, – вип. 40, кн. 10. – С. 74-82.
 5. Карась С. А. Вівальді. Пори року, “Весна” – переклад для баяна // Хрестоматія педагогічного репертуару баяніста. – Дрогобич: Коло, 2004, – вип. 1. – С. 20-35.
 6. Карась С. А. Вівальді. Пори року, “Осінь” – переклад для баяна  // Хрестоматія педагогічного репертуару баяніста. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. 1. – С. 36-52.
 7. Карась С. Інтерпретація староконцертної форми на баяні (на прикладі творчості Й.С. Баха) // Наукова конференція “Музикознавчі студії – 2004”. – Львів, 23 вересня 2004 р.
 8. Карась С. До питання виконавського аналізу особливих ідіоматичних проявів поліфонічної фактури на прикладі ДТК Й.С. Баха // Всеукраїнська науково-практична конференція “Культуротворча парадигма українського націєтворення”. – Івано-Франківськ, 7-8 квітня 2005 р.
 9. Карась С. Музика бароко в концертному репертуарі: інтерпретаційний аспект // Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педегогіки в музичних навчальних закладах. Збірник статей і доповідей за матеріалами І-ї та ІІ-ї Міжнародних науково-практичних конференцій (17-19 грудня 2002 р., 1-3 грудня 2003 р.). – Луганськ: Альма-матер, 2005, – вип. 1. – С. 62-71.
 10. Карась С. А. Онуфрієнко у спогадах учнів // Львівська баянна школа та її видатні представники (70-річчу від дня народження Анатолія Онуфрієнка присвячується): Збірник матеріалів науково-практичної конференції (23 квітня 2005 р.). – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 55-58.
 11. Карась С. Еволюція баяна в академічному музичному мистецтві у взаємозв’язку з репертуарно-стильовим чинником // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (3 листопада 2005 р.). – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 119-126.
 12. Онуфрієнко А. Альбом баяніста / [упор. С.Карась, А.Душний] – Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. 1. – 40 с.
 13. Львівська баянна школа та її видатні представники (70-річчу від дня народження Анатолія Онуфрієнка присвячується) : зб. мат. наук.-практ. конф. (Старий Самбір, 23 квітня 2005 р.) [С.Карась, А.Душний, І.Фрайт]. – Дрогобич: Коло, 2005. – 148с.
 14. Карась С., Душний А., Пиц Б. Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 3 листопада 2005). – Дрогобич: Коло, 2005. – 342с.
 15. Карась С. Про тенденції розвитку баянно-акордеонного мистецтва та питання формування репертуару // Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах: Збірник статей і доповідей за матеріалами ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 грудня 2005 р.). – Луганськ: Альма-матер, 2006, – вип. 2. – С. 98-104.
 16. Карась С. А. Вівальді. Пори року “Весна” (переклад для баяна) // Душний А. Педагогічний репертуар баяніста : навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2006. – Вип. 1. – С. 19-34.
 17. Карась С. А. Вівальді. Пори року “Осінь” (переклад для баяна) // Душний А. Педагогічний репертуар баяніста : навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2006. – Вип. 1. – С. 35-51.
 18. Карась С. Сонати для баяна Володимира Зубицького та Валентина Бібіка // Творчість композиторів України для народних інструментів : зб. мат. наук-практ. конф. (Львів, ЛДМА ім. М.Лисенка, 10 квітня 2006 року) / [ред.-упор. С.Карась, А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич: По́світ, 2006. – С. 50-56.
 19. Карась С. До питання виконавського аналізу деяких аспектів поліфонічної фактури на баяні (на прикладі “Добре темперованого клавіру” Й.С.Баха) // Вісник прикарпатського університету / Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2006, – вип. ІХ. –  С. 156-165.
 20. Карась С. Тенденції розвитку баянно-акордеонного мистецтва. Формування репертуару // Музикознавчі студії. Зб. ст. – Вінниця: Нова книга, 2006, – вип. 11. – С. 69-76.
 21. Карась С. Темповий фактор у процесі роботи баяніста над музичним твором епохи бароко // Львівська баянна школа та її видатні представники. Михайлу Оберюхтіну присвячується : зб. мат. наук.-практ. конф. (Львів, 14 грудня 2006) / [ред.-упор. А.Душний, С.Карась, Б.Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2006. – С. 92-99.
 22. Карась С., Душний А. Робота з оркестром народних інструментів на прикладі “Фантазії” А. Онуфрієнка : метод. рек. [для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації]. – К: Фірма «ІНКОС», 2006. – 52 с.
 23. Карась С. Пасакалія c-moll Й.С. Баха (BWV 582). Жанр і форма пасакалії як музична емблема бароко // Українське академічне народно-інструментальне мистецтво в контексті сучасної музичної соціокультури: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ, 2007. – С. 31-35.
 24. Карась С. Прелюдія і фуга gis-moll Й.С. Баха (ДТК, ІІ-й том) // Українське академічне народно-інструментальне мистецтво в контексті сучасної музичної соціокультури: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ, 2007. – С. 35-38.
 25. Карась С., Душний А., Пиц Б. Педагогічний репертуар для дуету баяністів : навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – 96 с.
 26. Карась С. Загальна характеристика художньо-образної концепції “Прелюдії та фуги gis-moll” з ІІ-го тому ДТК Й.С. Баха. Альманах “Культура і сучасність”׃ Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 2. – С. 136-141.
 27. Карась С. Музично-риторичні фігури у тематизмі “Прелюдії та фуги gis-moll” з ІІ-го тому ДТК Й.С. Баха. Засоби об’єднання циклу. “Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв”: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 1’2008. – С. 59-63. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22480715
 28. Карась С. Темпові варіанти та агогіка прелюдії та фуги gis-moll з ІІ тому ДТК Й.С. Баха. “Мистецтвознавчі записки”: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 13. – С. 32-38.
 29. Карась С. Динаміка як фактор виразності і компонент музичної драматургії циклу gis-moll з ІІ тому ДТК Й.С. Баха. “Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури”: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. ХХ. – С. 266-273.
 30. Карась С., Олексів Я. Робота з оркестром українських народних інструментів: Навчальний посібник. – Львів: ПП “Арал”, 2008. – 134 с.
 31. Карась С., Олексів Я. Сучасні твори у перекладі для оркестру народних інструментів: Навчальний посібник. – Львів: ПП“Арал”, 2008. – 114 с.
 32. Карась С., Чембержі М. Аранжування з використанням музичних комп’ютерних програм: Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 24 с. URL: http://arts-library.com.ua/xmlui/handle/123456789/646
 33. Онуфрієнко А. Альбом баяніста : навчальний посібник. [упор. С.Карась, А.Душний]. – Дрогобич: По́світ, 2009. – Вип. 2. – 64 с.
 34. Карась С., Душний А. Педагогічний репертуар для народних інструментів : навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 60 с.
 35. Карась С. Педагог від Бога. “Анатолій Онуфрієнко: життя присвячене музиці”: Монографія / А. Душний, за заг. ред. Б. Пица. – Дрогобич: Посвіт, 2010. С. 123-125.
 36. Карась С. Вчитель великої душі. “Анатолій Онуфрієнко: життя присвячене музиці”: Монографія / А. Душний, за заг. ред. Б. Пица. – Дрогобич: Посвіт, 2010. С. 125-127.
 37. Карась С., Чембержі М. Аранжування з використанням музичних комп’ютерних програм: Навчальний посібник. – Львів: “ТеРус”, 2011. – 96 с.
 38. Карась С., Технічні можливості сучасного баяна (акордеона): “Молодь і ринок” / Щомісячний науково-педагогічний журнал №7 (78), Дрогобич, “КОЛО”, липень 2011. С. 58-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_7_14
 39. Карась С. Стилістичні особливості барокової фактури на баяні // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: зб. мат. V-ї міжн. наук.-практ. конф. (Дрогобич, ДДМУ ім. В. Барвінського, 22 березня 2012) / [ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: По́світ, 2012. – С. 27-29.
 40. Карась С. Деякі аспекти розвитку сучасного баяна (акордеона): матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Київської консерваторії (НМАУ) ім. П.І. Чайковського. – Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2013. – С. 201-208.
 41. КарасьС. Порівняння інтерпретацій Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха (ІІ-й том ДТК) баяністами-акордеоністами Я. Олексівим та І. Квашевічем // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2014. Вип. 8. С. 107-116. URL: https://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2014_8/Art/107-116.pdf
 42. Карась С. Характеристика художньо-образної концепції Прелюдії і фуги gis-moll Й.С.Баха з ІІ-го тому ДТК // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 25 квітня 2014 р.) / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2014. С. 66-68.
 43. Карась С. Музична поетика Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха // VII-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-та міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Зб. мат. і тез / [ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. С. 95-97.
 44. Карась С., ЧембержіМ. Світовий музичний інструментарій : Книга перша / Сергій Карась, Михайло Чембержі. – Львів, вид. Тетюк Т.В., 2014. – 56 с. з іл.
 45. Карась С. Виконавська ідентичність баяніста-акордеоніста // ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (26 березня 2015 р., м.Дрогобич).
 46. Карась С. Методи розвитку музичного матеріалу та особливості формотворення барокових творів баяністами / Сергій Карась // Методичні рекомендації. – Львів, 2015. – 32с.
 47. Карась С. Стилістичні особливості інтерпретації барокової фактури на баяні: методичні рекомендації / Сергій Карась. – Львів, 2015. – 24 с.
 48. Онуфрієнко А. Альбом баяніста : навчальний посібник / [ред.-упор. С.Карась, А.Душний, В.Шафета, О.Карась]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 3. – 32 с.
 49. Карась С. Темпові варіанти, агогіка, динаміка та артикуляція “Прелюдії та фуги gis-moll” Й.С. Баха (ДТК, ІІ-й том) у виконавській інтерпретації баяністів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зиморя. – Дрогобич / Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 63-77. URL: https://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2015_14/63-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C.pdf
 50. Карась С. Особливості виконання Пасакалії c-moll Й.С. Баха на баяні / Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : зб. мат. та тез ІХ-ї міжнародної наук.-практ. конф. (ДДПУ ім. І.Франка, 04.12.2015, м. Дрогобич) // [ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 6-7.
 51. Карась С. Дослідження постаті Віктора Власова у ХХІ столітті // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : зб. мат. Х-ї міжн. наук.-практ. конф. (Дрогобич, ДДПУ ім. І.Франка, 02 грудня 2016 р.) / [ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич: По́світ, 2016. – С. 77-80.
 52. Карась С. “Пасакалія c-moll Й.С. Баха: порівняльна характеристика інтерпретацій В.Зубицьким та Ю.Сидоровим” / Виконавське музикознавство. Науковий вісник / за редакцією М.А. Давидова. – Вип. 22 – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 218-236.
 53. Карась С. Антоніо Вівальді. Цикл концертів “Чотири пори року” у перекладенні Сергія Карася : Навчально-методичний посібник / [упорядники та автори текстів А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 88 с.
 54. Карась С., Чембержі М. Світовий музичний інструментарій : книга друга / Сергій Карась, Михайло Чембержі. – Львів : Видавець Тетюк Т.В., 2017. – 40 с. + 12 з.іл.
 55. Карась С. Баян-акордеон: погляд на технічні якості // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХІІ-Ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 131-139.
 56. Карась С., Катрич О. До питання технічних особливостей сучасного баяна-акордеона // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. Журнал / Сергій Карась, Ольга Катрич. – К. : Міленіум, 2018. – №4. С. 276-280. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/153085 DOI https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153085 (Web of Science).
 57. Карась С. Академічне народно-інструментальне мистецтво : традиції та сучасність (до 80-річча заснування кафедри народних інструментів Київської консерваторії). – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2019. – с.72-75
 58. Карась С. Деякі стилістичні особливості барокової фактури // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: Посвіт, 2020. С. 3-6.
 59. Dushniy, Shafeta V., Zaets V., Oleksiv G., Karas S. The performing interpretation of a musical work on the example of Ukrainian composers-bayanists. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3C, Sept. – Dec. 2021, p.523-534. URL: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1656/1406

DOI:https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1656p.523-534 (Web of Science)

Біографія

Освіта:

1982–1986 рр. – навчання у Львівському державному музичному училищі імені С. П. Людкевича;

1986–1993 рр. – навчання у Львівський державний музичний інститут імені М. В. Лисенка.

2006 р. – захистив кандидатську дисертацію «Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-виконавський аспект)» за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво (мистецтвознавство)

 

Робота:

З 1997 року по сьогодні – доцент кафедри народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка;

З 2021 року – доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!