Демчук Наталія Романівна

Посада: завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Наукові інтереси

Теорія та практика бібліопсихології, бібліопедагогіки, бібліотерапії, бібліотечної соціоніки як галузей бібліотекознавства та спеціального книгознавства.

Курси

Публікації

 

 

з/п

Назва роботи Характер

роботи

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) або номер авторського свідоцтва Обсяг

стор.

Прізвище

співавторів

1 2 3 4 5 6
I. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) брошура Львів : Каменяр, 1999. 34
2. Пейзаж у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) брошура Львів: ВЦ Львівського державного університету імені Івана Франка ;

Вид-во «Літопис», 1999.

46
3. Портрет у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) брошура Львів : ВЦ  Львівського державного університету імені Івана Франка ;

Вид-во «Літопис», 1999.

44
4. Інтроспективний психологічний аналіз: тенденції, мотиви, ракурси стаття Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» : зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1999. 7
5. Архетипний образ розбійника: філософія злочину та кари («Варнак»

Т. Шевченка)

стаття Славянские литературы в контексте мировой : материалы и тезисы докладов III Международной научной конференции

(18–20 нояб. 1997 г.) / под ред. В.П. Рогойши. –

Минск : БДУ, 1999.

3
6. De te fabula narratur або

Про що розкаже Ендіміон

(з психології творчості Т.Шевченка)

стаття Дзвін. – 1998. – № 5/6. 4
7. Інтер’єр у контексті психологічного аналізу прози Т.Шевченка та Ю.Крашевського стаття Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трохимовича (Львів, 1–3 квіт. 1998 р.) – Львів : Літопис, 1998. 11
8. Деякі міркування про три “Наймички” стаття Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 25–27 верес. 1996р.)Львів : Світ, 1998. 4
9. Пейзаж як засіб психологічного аналізу образу у повістях Т.Шевченка “Варнак” та “Наймичка” стаття Тарас Шевченко і сучасність : збірник матеріалів і тез міжнародної наукової конференції (Рівне, 21 травня 1996 р.) – Рівне : ЗАТ „Рівненська друкарня”, 1996. 5
10. Композиційна піраміда Шевченкового “Музиканта” як піраміда психологічного аналізу образу стаття Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів : тези доповідей та повідомлень міжвузівської науково-теоретичної конференції (Харків, 15–16 трав.

1996 р.). – Харків, 1996.

3
11. Особовий покажчик, географічний покажчик

 

допоміжний покажчик до змісту видання Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали міжнародної наукової конференції, 25 – 27 верес. 1996 р., Львів. – Львів : Світ, 1998. 25
12. Художній світ прози Т. Шевченка (проблема психологічного аналізу) автореферат дисертації Львів, 1999. 19
II. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
13. Стельмах М.

 

стаття Довідник з історії України. – К. : Генеза, 2001. 1
14. Стефаник В.

 

стаття Довідник з історії України. – К. : Генеза, 2001. 1
15. Психологічний аналіз: мотивація терміна і теоретична парадигма стаття Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 1. 9
16. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006) бібліографіч-

ний

покажчик змісту

Львів :

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.

48
17. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка

 

стаття Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство.  – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. 19
18. «Енциклопедія українознавства»: ґенеза й особливості формування структурно-типологічних пріоритетів видання тези Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: Х Międzynarodowa Konferencja Naukowa 3
19. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти стаття Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4.

 

6
20. Навчання дисциплін книгознавчого циклу у вищій школі : методологічні константи, наукові перспективи в контексті сучасних освітніх змін стаття Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –

Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. –

Вип. 25.

12
21. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників стаття Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. 12 О. Романюк
22. Титан української  словесності стаття Львівщина у 2009 році. Знаменні пам’ятні дати краю : календар-щорічник / упоряд.: Лідія Працьовита, Тетяна Грудень ; ЛОУНБ. – Львів, 2009. 3
23. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм

Д. Балики та

М. Рубакіна)

стаття Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. 33
24. Розвиток бібліо-

психологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності ХХІ ст.: інтер- і суправербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту

стаття Наукові праці Національної бібліотеки України

ім. В. І. Вернадського : збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 29.

 

10
25. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX – ХХІ ст.: матеріали до бібліографії стаття Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. 10
26. Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань (за матеріалами

фахової періодики

(2006–2010 рр.)

Матеріали до бібліографії

 

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип.7.

 

5 І. Зінчук
27. Іменний покажчик допоміжний покажчик до змісту видання Козак Б. Театральні відлуння : Статті. Передмови. Штрихи до портретів. Матеріали. Рецензії. Інтерв’ю / Богдан Козак ; науковий редактор  Р. Пилипук ; бібліограф, укладач іменного покажчика Н. Демчук ; літературний редактор Н. Бічуя ; коректор Л. Горбенко. – Львів : Ліга-Перс, 2010. 12
28. Тенденції розвитку сучасної видавничої справи (за

матеріалами

фахової

періодики

(2006–2011 рр.)

 

Матеріали до бібліографії

 

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. 6 О. Жданюк
29. Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку (за матеріалами

фахової

періодики

(2000–2012 рр.)

Матеріали до бібліографії

 

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. 3 І. Зінчук
30. Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-видавничого процесу та спеціального виду діяльності

(за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.)

Матеріали до бібліографії

 

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. 5 І. Зінчук
III. Навчально-методичні праці
31. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури збірник Львів : Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1999. 494 Л.П. Боднар,

В.В. Будний,

В.С. Кор-

нійчук,

В.І. Микитюк, та ін.

32. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури збірник Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2002. 444 Л.П. Боднар,

В.В. Будний,

В.С. Кор-

нійчук,

Р.О. Крох-мальний,

та ін.

33. Історія бібліотечної справи зарубіжних країн

 

робоча програма навчальної дисципліни Львів : ЛА «Піраміда», 2011. 56
34. Книгознавство, бібліотекознавство бібліографія збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 280 Р. Крох-

мальний,

О. Хамула

та ін.

35. Основи наукових досліджень навчально-методичний посібник Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 310 Р. Крох-

мальний,

Ю. Медведик,

М. Гарбузюк

36 Історія бібліотечної справи зарубіжних країн

 

навчально-методичний посібник Львів : ЛА «Піраміда», 100

 

Біографія

виконувач обов’язків завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка (1995 р.) та аспірантуру при кафедрі історії української літератури імені акад. М. Возняка Львівського національного університету імені І. Франка (1999 р.). Кандидат філологічних наук (Художній світ прози Т. Шевченка (проблема психологічного аналізу) 1999 р.), доцент (2013 р.). У 1998–2002 рр. – асистент, із 2002 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені І. Франка. Із 2015 р. – виконувач обов’язків завідувача. Автор понад 36 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!