Чирук Євангеліна Гордіївна

Наукові інтереси

історія бібліотечної справи Галичини, бібліографознавство.

Курси

Публікації

  1. Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 254 с.
  2. Чирук Є. З поля бібліографічних студій М. Павлика / Є. Чирук // Krakόw– Lwόw : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009. – С. 21–22.
  3. Чирук Є. З поля бібліографічних студій М. Павлика / Євангеліна Чирук // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка ; Інститут інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка], 2011. – Т. X. – С. 425–429.
  4. Іменний покажчик / укл.: Любов Пугач, Володимир Труш, Євангеліна Чирук // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак ; бібліографія та укладання іменного покажчика Любов Пугач, Володимир Труш, Євангеліна Чирук]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 641–654.
  5. Чирук Є. Бібліотека Михайла Павлика: бібліографічна реконструкція за обліковою документацією / Євангеліна Чирук // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : [доп. та повідомл.] Міжнар. наук. конф. (Львів, 25–27 вер. 2013 р.) / Міністерство культури України, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 490–494.
  6. Біловус Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 60 с.
  7. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Є. Чирук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
  8. Чирук Є. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика / Євангеліна Чирук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 274–279.

Біографія

Асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії. У 2006 р. закінчила факультет культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Упродовж 2006–2010 рр. – старший лаборант (за основним місцем праці) і асистент (за сумісництвом) кафедри бібліотекознавства і бібліографії. З 15 вересня 2010 р. – асистент кафедри за основним місцем праці.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!