Зразки української хореографії

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Дем'янчук А. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Дем'янчук А. Л.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Одним з видів мистецтва є народна хореографічна культура.

Український танець займає значне місце серед культурних надбань нашого народу. Широка популярність українського танцю в нашій країні та за кордоном пояснюється невичерпним багатством тем і сюжетів. У танцювальних образах розкривається національний характер народу, відображаються явища, взяті безпосередньо з його побуту та праці, від спостережень за природою тощо. Наявність яскравих побутових рис і особливостей, поєднаних з віртуозною технікою, надає українському танцю своєрідного колориту. Танець – мистецтво, що існує в часі й просторі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Зразки української хореографії» є процес розвитку української народної сценічної хореографії.

Завдання:

 • розглянути етапи розвитку української народної сценічної хореографії
 • проаналізувати особливості розвитку української народної сценічної хореографії на кожному історичному етапі;
 • дослідити стан аматорського хореографічного мистецтва;
 • визначити взаємовплив аматорських та професійних хореографічних колективів;
 • виявити особливості та національні стилістичні ознаки професійної та аматорської хореографії українців;
 • виявити основні танцювальні рухи та виразні засоби народної хореографі;
 • висвітлити історіографію розвитку танцювальної культури українців.

Навчально-методологічною основою є принципи історичного, порівняльного, хронологічного, культурологічного та мистецтвознавчого аналізу української народної хореографічної культури.

Результати навчання:

 • знати:
 • джерельну базу предмета, методи його дослідження;
 • історію української народної хореографічної культури;
 • основи українського танцю;
 • регіональні особливості народного танцю;
 • хореографів, які зберегли танцювальні традиції у західному регіоні України;
 • балети створені на українську тематику;
 • теоретичні основи організації професійного ансамблю народного танцю;
 • наукову термінологію предмету.
 • вміти:
 • характеризувати національні особливості українського танцю;
 • аналізувати історію української народної хореографічної культури;
 • застосовувати знання з даної дисципліни в педагогічній діяльності.