Виконавсько-хореографічні техніки

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає
104Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КМХ-51мСкиба  Ю. Ю.
КМХ-51мзСкиба  Ю. Ю.
1032КМХ-51мСкиба  Ю. Ю.
КМХ-51мзСкиба  Ю. Ю.

Опис курсу

Дисципліна передбачає підготовку викладачів, хореографів-постановників, а також розвиток хореографічно-виконавської культури, художнього мислення і творчих здібностей.

Метою дисципліни є теоретичні і практична підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності як викладачів так і постановників-хореографів, озброєння їх основними знаннями про характер, манеру, особливості та техніку виконання танців народів світу. Засвоєння програмного матеріалу дисципліни «Виконавська майстерність танцівника (народна хореографія)» забезпечує оволодіння загальними та фаховими компетенціями відповідно до освітньо-професійної програми «Хореографія».

Ціль даної дисципліни. Фахова підготовка спеціаліста-хореографа є складним процесом, що вимагає не лише досконалого оволодіння основами танцювального мистецтва та формування виконавських навичок, але й інтелектуального і загаль-нокультурного розвитку особистості, здатної вільно і самостійно мислити та діяти.

Дисципліна введена в навчальний план для того, щоб поряд з вивченням основ класичного, народно-сценічного, українського танців студенти оволодівали навичками виконання та методикою вивчення рухів віртуозної техніки танцю у різних напрямах хореографії.

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь і навичок які допоможуть виконувати фахову діяльність в галузі хореографії, розв’язати завдання проблем адаптації у середовищі пов’язаних з роботою у колективі як вчитель хореографічних дисциплін та керівник колективу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації.

Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. 416 с.

 1. Захаров Р. Записки балетмейстера. Москва: Искусство, 1976. 351 с.
 2. Захаров Р.  Сочинение  танца.  Страницы  педагогического  опыта.

Москва: Искусство, 1983. 224 с.

 1. Климов А. Основы русского народного танца. Москва,1981. 285 с.
 2. Колногузенко Б. Хореографія вихователька поколінь. Культура і життя, 2002. № 7. С. 7 – 9.
 3. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. Ленинград, 1939. 290 с.
 4. Максименко А. Становлення народно-сценічного танцю в системі хореографічної і педагогічної освіти. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Суми: СумДПУ, 2010. С. 67 – 74.
 5. Смирнов И. Искусство балетмейстера. Москва: Просвещение, 1986.

138 с.

 1. Ткаченко Т. Народный танец. Москва: Искусство, 1954. 680 с.

Додаткова література:

 1. Гусєв Г. Методика викладання народного танцю. Танцювальні рухи і комбінації на середині залу/ Г. Гусєв. – М.: ВЛАДОС, 2003.
 2. Зубатов С. Методика викладання хореографічних дисциплін/ С.Зубатов. – К.: КНУКіМ, 2008.
 3. Зайцев Є.        Основи          народно-сценічного танцю/            Є.Зайцев. – Ч.1.К.: Мистецтво, 1975.
 4. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю/ Є. Зайцев. -Ч.2. – К.: Мистецтво, 1976.
 5. Литвиненко В. Зразки народної хореографії/ Віктор Литвиненко.- К:
 6. Альтерпрес, 2007.
 7. Камін В. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка/Володимир Камін. – К.: ДАКККіМ, 2008.
 8. Шариков Д.І. Класифікація сучасноі хореографії: наук.-попул. ви-ня / Шариков Д.І. К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168 с.
 9. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії.[Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.

Електронні ресурси:

процесі самосійної роботи рекомендовано перегляд відеоматеріалів концертних виступів провідних хореогографічних колективів України та світу, які можна знайти на інтернет – сервісах Google, YouTube і т.д. :

 • Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського
 • Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки
 • Державний академічний Волинський народний хор
 • Заслужений ансамбль народного танцю України «Ятрань»
 • Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю “Гуцулія”
 • Буковинський ансамбль пісні і танцю України
 • Державний академічний ансамбль танцю імені Ігоря Моісеева
 • Державний ансамбль танцю Білорусії
 • Державний ансамбль танцю Грузії
 • Народного ансамблю пісні й танцю “Мазовше”, Респебліка Польща.

Силабус:

Завантажити силабус