Теорія та методика викладання сучасного танцю

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
22Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМХ-11Літовченко О. А., Медведчук  М. В.
232КМХ-11Рихальська  О. В., Медведчук  М. В.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами основ сучасного хореографічного мистецтва, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.

 

Завдання: опанувати практичними навичками з сучасного танцю. Навчити правильно проводити розігрів (ізоляція, партер, крос: вправи в русі по діагоналі залу), виконувати танцювальні комбінації різних стилів, розрізняючи їх, вміти імпровізувати і на практиці застосовувати отримані знання.

 

Між предметний зв’язок: Методика викладання хореографії, Методика роботи з хореографічним колективом, Теорія та методика викладання класичного танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю народно-сценічного танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю українського танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю сучасного бального танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю історико-побутового танцю, Імпровізація та контактна імпровізація.

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою проведення занять з сучасного хореографічного мистецтва.

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь і навичок які допоможуть виконувати танцювальну програму з сучасного хореографічного мистецтва, розв’язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі пов’язаних з роботою у колективі як виконавець, вчитель хореографічних дисциплін та керівник колективу.

 

 

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • теоретичний матеріал з теорії сучасного танцю;
 • теорію та методику викладання сучасного танцю та закони композиції танцю;
 • володіти понятійно-категоріальним словником сучасного хореографічного мистецтва;
 • теорію та методику виконання танцювальної системи сучасного танцю;
 • методику складання комбінацій тренажу з сучасної пластики.

 

уміти:

 • виконувати та вільно володіти технікою сучасної пластики;
 • виконувати та вільно володіти технікою тренажу та стретч тренажу;
 • виконувати та вільно володіти технікою пантоміми;
 • виконувати та вільно володіти технікою стрід денс танцю (хіт-хоп, диско, фанк-джаз);

Рекомендована література

Базова

 1. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
 2. Александрова Н. А., Голубева В. А. Танец модерн: Пособие для начинающих. 2-е изд. стер.– СПб : Издательство «Лань», «Планета музыка», 2011. – 128 с. : ил. ( + DVD).
 3. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 4. Бландин Кале-Жермен. Все о правильном дыхании и дыхательных техниках / пер. с фр./ – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 210 с.
 5. Брон Л., Анисимова Т. Самоучитель восточных танцев. Танец живота (3-е изд.). – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 160 с.
 6. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. Львів, 19 – 21 жовтня 2012 року. / Упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – 164 с. : іл.
 7. Володина О. В. Стриптиз: Техника соблазняющего танца. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 109 с.
 8. Володина О. В. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House / О. В. Володина, Т. Б. Анисимова. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 155 с.
 9. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. – М.: Новое слово, 2004. – 112 с.
 10. Ерохин О. В. Школа танцев для детей. – Ростов на дону: Феникс, 2003. – 224 с.
 11. Эльяш Н. Образы танца. – М.: знание, 1970. – 240 с.
 12. Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1990. – 64 с.
 13. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
 14. Летфуллин И. Как бистро сесть на шпагат. Суперупражнения. – Набережные Челны: Издательство Камского политехнического института, 1998. – 256 с.
 15. Лисицкая Т. С. Гимнастика и танец. Джаз-гимнастика. Диско-гимнастика. Брейкданс. – М.: Советский спорт, 1988. – 48 с.
 16. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусства и культуры. – М.: Искусство, 1979. – 184 с.
 17. Малахов Г. П. Профилактика и лечение болезней позвоночника. – Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 239 с.
 18. Малкани В. Релаксация. / пер. с англ. – Санк-Петербург: Диля, 2004. – 160 с.
 19. Медведева С. Музыка ног. Пособие по степу. – М., 2003. – 94 с.
 20. Миллер Э. Б., Блэкмэн К. Упражнения на растяжку: Простая йога везде и в любое время / пер. с англ. Е. Богдановой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 240 с.
 21. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. – М.: Медицина, 1972. – 232 с.
 22. Нестерова Д. В. Самоучитель по танцам хип-хоп. / Д.В. Нестерова. – М. : АСТ: Астель: Политграфиздат, 2011. – 112 с.: ил.
 23. Никитин В.Ю. Стрейчинг в профессиональном обучении современному танцу: Методическое пособие. – М.: Издательство “ГИТИС”, 2005 – 74 с.
 24. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М.: ИД “Один из лучших”, 2006 – 253 с.
 25. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие. – М. : Российский университет театрального искусства. – ГИТТИС, 2011. – 472 с., ил.
 26. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: ИД “Один из лучших”, 2004 – 414 с.
 27. Освальд К, Баско С. Стретчинг для всех. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.
 28. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
 29. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 30. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.
 31. Поляков С.С. Основы современного танца. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 80 с.
 32. Прокопов К., Прокопова В. Клубне танцы. Он. – М.: АСТ: Астрель. 2007. 127 с.
 33. Прокопов К., Прокопова В. Клубне танцы. Она. – М.: АСТ: Астрель. 2007. 119 с.
 34. Пуртова Т. В., Баликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.
 35. Секрет танца. / Состав. Т. К. Васильева. – Санк-Петербург: ТОО “Диамант”, ООО “Золотой век”, 1997. – 480 с.
 36. Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России / Ирина Сироткина; 2-е изд., испр. и доп. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 328 с. : ил.
 37. Смит Люси. Танцы. Начальный курс. / Пер. с англ. Е. Опрышко. – М.: ООО “Астрель”, ООО “АСТ”, – 48 с.
 38. Собинов Б., Суворовю Эстрадно-спортивные танцы. – М.: Искусство, 1962. – 152 с.
 39. Современность в танце. Сборник. / Ред. С. С. Советов., Н. В. Каминская. – М.: Искусство, 1964. – 168 с.
 40. Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва: прогр. і навч.-метод. матеріали для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чапалов. – Харків, 2010 – 22 с.
 41. Танцуют все! Клубные, бальные, восточные танцы / Состав. Л. В. Браиловская. – Ростов на дону: Феникс, 2007. – 251 с.
 42. Те Р. 5 минут растяжки ежедневно. / Пер. с англ. А. В. Фурман. – Минск: ООО “Попурри”, 1999. – 112 с.
 43. Телегина А. А. Танцуем джайв, рок-н-рол, чечетку. Самоучитель модных танцев. – Ростов на дону: Феникс, 2004. – 320 с.
 44. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск: Харвест, 2004. – 96 с.
 45. Уварова Е. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы, (1917 – 1945). – М.: Искусство, 1983. – 320 с.
 46. Федорова Л. Н. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1986. – 156 с.
 47. Хаас Ж. Г. Анатомия танца / Ж. Г. Хаас ; пер. с англ. С. Э. Борич. – Минск : Попурри, 2011. – 200 с. : ил.
 48. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків: ХДАК, 2077 – 344 с.
 49. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів заходу ХХ століття: культурологічний аспект. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства. – Харків, 2010. – 20 с.
 50. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 51. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ: КиМУ, 2011. – 184 с.
 52. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.
 53. Шереметьевская Н. В. Прогулка в ритмах степа. – М.: Печатное дело, 1996. – 240 с.
 54. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985. – 416 с.
 55. Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие. – СПб : Издательство «Лань», «Планета музыка», 2012. – 240 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.), ( + DVD).

Допоміжна

класичний танець

 1. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертом и пятом классах. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 с.
 2. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения. – 2-е узд., испр. – Ленинград: Искусство, 1984. – 199 с.
 3. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие, 2-е изд. – Ленинград: Искусство, 1983. – 207 с.
 4. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Москва – Ленинград: Искусство, 1948. – 207 с.
 5. Волынський А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца. – Санк-Петербург: Лань, Издательство Планета музыки, 2008. – 352 с.
 6. Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших класах. – М.: Искусство, 1989. – 160 с.
 7. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
 8. Классический танец. Краткое методическое пособие. Первуй год обучения. / Состав. Л. И. Ярмолович. – М.: Советская Розсип, 1959. – 32 с.
 9. Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. 3-е узд., испр. / Науч. Ред. И. А. Трофимова. – Ленинград: Искусство, 1986. – 261 с.
 10. Медова М.-Л. Классический танец. – М.: ООО Издательство АСТ. Издательство Астрель, 2004. – 47 с.
 11. Мессерер А. Уроки классического танца. – Санк-Петербург: Лань, 2004. – 400 с.
 12. Серебреников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце: Учеб.-метод. Пособие. 2-е изд., доп. – Лениниград: Искусство, 1979. – 151 с.
 13. Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: Луйс, 1978. – 59 с.
 14. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – 2-е., испр. и доп. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.
 15. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.

Допоміжна

Гімнастика. Акробатика.

 

 1. Бирюк Е. В. Ритмическая гимнастика: Метод. рекомендации. – Киев: Молодь, 1986. – 152 с.
 2. Білокопитова Ж. А., Мовчан Л. М., Щербакова Н. А. Гімнастика: краса і здоров’я. – Київ: Здоров’я, 1991. – 104 с.
 3. Боброва Г. Искусство грации: Научно-популярная книга. – Ленинград: Детская литература, 1086. – 110 с.
 4. Бражник І. А., Лістовничий Ю. Г., Мишаков О. С., Соболєв Л. М. Гімнастика (вправи без речей на гімнастичній стінці й лаві з набивними м’ячами). – Київ: Державне медичне видавництво УРСР, 1952. – 244 с.
 5. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – Київ: Здоров’я, 1984. – 168 с.
 6. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – 2-е вид.. перероб. і доп. – Київ: Здоров’я, 1988. – 176 с.
 7. Иваницкий А. В., Матов В. В., Іванов О. А., Шарабарова И. Н., Ритмическая гимнастика на ТВ. – М.: Советский спорт, 1989. – 79 с.
 8. Коглер Аладар. Йога для спортсменов. Секреты олимпийского тренера / Пер.с англ. В. Кашникова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 304 с.
 9. Коркин В. П., Аракчеєв В. Н. Акробатика: Каноны терминологии. – М.: Фискультура и спорт, 1989. – 44 с.
 10. Левин М. В. Гимнастика в хореографической школе. – М.: Терра-Спорт, 2001. – 96 с.
 11. Лисицкая Т. С. Ритм + пластика. – 2-е узд. – М.: Физкульура и спорт, 1988. – 160 с.
 12. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике. – М.: Физкульура и спорт, 1984. – 176 с.
 13. Мартеп П. Спортивная гимнасика. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2004. – 47 с.
 14. Мачадо А. Капоэйра. Серия “Мастер боевых искусств”. – Ростов-нв-Дону: Феникс, 2003. – 160 с.
 15. Момот В. В. Разминка и растяжка в боевых искусствах (практическое пособие). – Харьков: ФЛП Коваленко А.В., 2007. – 160 с.
 16. Назаров В. Т. Биомеханическая стимуляция: явь и надежды. – Минск: Полымя, 1986. – 95 с.
 17. Онищенко О. А. Акробатика. Посібник для викладачів середніх шкіл і громадських тренерів. – Київ: Здоров’я, 1966. – 92 с.
 18. Пеганов Ю. А., Берзина Л. А. Позвоночник гибок – тело молодо. – М.: Советский спорт, 1991. – 80 с.
 19. Петров В. К. Грация и сила. – М.: Советский спорт, 1989. – 62 с.
 20. Рибакова Д. А. Уроки художественной гимнастики. – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 174 с.
 21. Рыжкин В. Танцы для всех. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 40 с.
 22. Собінов Б.М. “Танцююча” гімнастика. – Київ: Мистецтво, 1975. – 184 с.
 23. Сосина В. Ю. Азбука ритмической гимнастики. – Киев: Здоров’я, 1986. – 64 с.
 24. Сосина В. Ю., Фабиан Э. М. Ритмическая гимнастика: Альбом. – Киев: Радянська школа, 1990. – 225 с.
 25. Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. В 2-х частинах. – 3-є вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2004. – Ч. 1. – 414 с.
 26. Чайковська Е. А. Узоры руського танца. – М. Советская Розсип, 1972. – 160 с.
 27. Шипилина И. А. Аэробика. – Ростов на Дону: Феникс, 2004. – 224 с.
 28. Шипилина И. А. Хореография в спорте. – Ростов на Дону: Феникс, 2004. – 224 с.