Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (латино-американська програма)

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432КМХ-32Шіт Т. Р., Каспрук Т. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теорія та методика викладання сучасного бального танцю(європейська програма)» є засвоєння студентами основ сучасного бального танцю, оволодіння навиками використання танцю, координацією рухів, правильне поєднання фігур, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Цілі вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних європейських танців; добитися розуміння відмінностей між європейськими і латиноамериканськими танцями; навчити шукати потрібну інформацію у Інтернет ресурсах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. The ballroom Technique ISTD
 2. Technique of ballroom dancing Guy Hovard IDTA
 3. The revisd technique of latin dancing ISTD (1998, 1999, 2002)
 4. The technique of latin dancing Walter Laird

Додаткова література:

 1. Бальные танцы / Состав. М. Ласман. – Рига: Latvijas valsts izdevnieciba, 1954. – 324 с.
 2. В вихре вальса / Авт.- сост. Е. В. Диниц. –  Донецк:  Стакер, 2004. – 62 с.
 3. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с.
 4. Гвидо Регаццони, Массимо Анжело Росси, Алекссандра Маджони. Латиноамериканские танцы. – М.: БММ АО, 2001. – 192 с.
 5. Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція латиноамериканських танців. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого-другого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
 6. Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців. Лекційний курс та методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
 7. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
 8. Данляк Ф. І., Демченко В.М., Городенко Н. О., Сучасний танець (Бальний танець) / програма для студентів училищ культури на базі неповної та повної загальноосвітньої школи. – Київ, 1993. – 13 с.

Інтернет-джерела.

https://www.ballroomguide.com

Силабус:

Завантажити силабус