Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська програма) ОП 024 – 2020

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332КМХ-21Шіт Т. Р., Лущенко Г. Б.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» є засвоєння студентами народно-сценічного танцю, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.
Підготовка професійно грамотного викладача фахових дисциплін шляхом надання студентам ґрунтовних знань з теорії та методики викладання народно-сценічного танцю, композиційної побудови народно-сценічного танцю; формування у них практичних навичок та умінь сценічного виконання народно-сценічного танцю, розвинути навики формування репертуару хореографічного колективу.

Рекомендована література

 1. Аванесян А. М. 5 танцев народностей Дагестана. – Махачкала: Издательство им. С. М. Кирова, УИП, 1948. – 35 с.
 2. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 3. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник: Видання друге: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1972. – 142 с.
 4. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 1. / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
 5. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 7. / Упорядник В. М. Крилова . – Київ: Музична Україна, 1988. – 120 с.
 6. Барикін А. Черешеньки. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1972. – 210 с.
 7. Бондаренко Л. Веселі чобітки. Збірник сюжетних танців для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – Київ: Музична Україна, 1984. – 96 с.
 8. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Випуск перший. / Ред. Н. В. Якименко. – Київ: Музична Україна, 1969. – 230 с.
 9. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина перша. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 218 с.
 10. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Частина друга. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1971. – 160 с.
 11. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина друга / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 136 с.
 12. Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 13. Весела хвилинка. Дитячі танці та ігри. Випуск ІІ / Ред. А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1965. – 66 с.
 14. Весна і літо. Репертуарний збірник для дітей молодшого тат середнього шкільного віку / Упорядник Ю. Ф. Ярмиш. – Київ: Мистецтво, 1969. – 152 с.
 15. Вечір танцю: Репертуарний збірник: Бібліотека художньої самодіяльності № 19 / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1970. – 136 с.
 16. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 17. Голощапов М. А., Сизоненко З. М. Хортичанка. Сучасний український народний танець – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 36 с.
 18. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
 19. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина перша. – Київ: Мистецтво, 1975. – 224 с.
 20. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. – Київ: Мистецтво, 1976. – 286 с.
 21. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 22. Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
 23. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 24. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 25. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
 26. Калинка. Збірник дитячих сюжетних та ігрових танців / Состав. В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1967. – 120 с.
 27. На галявині. / Запис танцю А. Лукіна. – Київ: Мистецтво, 1965. – 44 с.
 28. На кукурудзяному полі. Хореографічна картинка./ постановка танцю П. Вірського, запис П. Сидоренка. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 32 с.
 29. Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності. Випуск 1 (25) / Ред. А. Варламов. – Київ: Видання журналу “Соціальна культура”, 1960. – 80 с.
 30. Сюжетні Танці. Збірник / Упорядник А. І. Ніколаєва. –  Київ: Мистецтво, 1966. – 114 с.
 31. Сюжетні Танці. – Репертуарний збірник / Упорядник  Г. О. Березова. –  Київ: Мистецтво, 1968. – 128 с.
 32. Танці для дітей. Репертуарний збірник / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 88 с.
 33. Танці з фестивалю. Танцювальний сувенір / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво. 1974. – 160 с.
 34. Танці народів світу. – Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1961. – 245 с.
 35. Танцювальна веселка. Репертуарний збірник / Упорядник К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1975. – 302 с.
 36. Танцюйте з нами. Репертуарний збірник / Упорядник В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1970. – 116 с.
 37. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
 38. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
 39. Фесенко В. Весело у нас. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1974. – 152 с.
 40. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
 41. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
 42. Шмаренков В. На ланах широких. Танці для агітаційно-художніх бригад. – Київ: Мистецтво, 1975. – 112 с.
 43. Ялинка у лісі / Ред. В.І. Павленко. – Київ: Республіканський методичний кабінет художнього виховання дітей, 1957. – 32 с.

Допоміжна

Класичний танець

 1. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 2. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
 3. Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: Луйс, 1978. – 59 с.
 4. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.

Словники. Енциклопедії. Довідники.

 1. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ: Школа, 2005. – 288 с.
 2. Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
 3. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. Наукове видання. Довідник. – Київ: Біографічний інститут НАН України, 199. – 224 с.
 4. 100 найвідоміших українців – Вид. третє, виправлене доповнене / Ред. Ю. Павленко. – Київ: ТОВ «Автограф», ТОВ «КД Орфей», 2005. – 640 с.

Інформаційні ресурси

http://www.youtube.com/

http://ua.textreferat.com

www.hopak.rv.ua

http://uk.wikipedia.org/wiki/

http://www.veryovka.kiev.ua/

http://svit-tanok.com.ua/krivohija/

http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7_22.php

http://pidruchniki.com.ua/kulturologiya/narodniy_tanets

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/mystetstvo/2010_1/okvoyi.htm

http://ua.textreferat.com/referat-13715-1.html

http://svaroh.al.ru/boh/dans/bookstan/ukrtan2-2.html

http://www.vinkray.org.ua/1_magarhiv_16/poliyahivsky16_4.htm

http://uk.wikipedia.org/

http://www.ukrreferat.com/

http://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_історії_українського_хореографічного_мистецтва/

http://svit-tanok.com.ua/kotrotkov_tarakanova/153-tancyuvalne-mistectvoukrayini.html/

http://ukrref.com.ua/?id=MTE0MDA/

http://referat.parta.ua/view/14287/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (Європейська програма) 2021 Щіт. Т. Р.

Завантажити силабус