Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
22.5Немає
31.5Іспит
42Немає
51.5Іспит
61.5Немає
73Іспит
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164КМХ-11Кіптілова Н. В., Кундис Р. Ю.
248КМХ-11Кіптілова Н. В., Кундис Р. Ю.
332КМХ-21Домазар  С. О., Олексюк А. В.
448КМХ-21Домазар  С. О., Олексюк А. В.
532КМХ-31Кіптілова Н. В., Кундис Р. Ю.
КМХ-31зДомазар  С. О.
642КМХ-31Кіптілова Н. В., Кундис Р. Ю.
КМХ-31зДомазар  С. О.
764КМХ-41Колесник С. І., Никорович І. В.
КМХ-42Колесник С. І., Никорович І. В.
КМХ-41зКолесник С. І., Никорович І. В.
848КМХ-41Колесник С. І., Никорович І. В.
КМХ-42Колесник С. І., Никорович І. В.
КМХ-41зКолесник С. І., Никорович І. В.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами народно-сценічного танцю, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.

Підготовка професійно грамотного викладача фахових дисциплін шляхом надання студентам ґрунтовних знань з теорії та методики викладання народно-сценічного танцю, композиційної побудови народно-сценічного танцю; формування у них практичних навичок та умінь сценічного виконання народно-сценічного танцю, розвинути навики формування репертуару хореографічного колективу.

Завдання: опанувати практичними навичками з народно-сценічного танцю. Навчити правильно проводити тренаж народно-сценічного танцю, виконувати танцювальні комбінації різних характерів, розрізняючи їх, вміти імпровізувати і на практиці застосовувати отримані знання.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • теоретичний матеріал з теорії народно-сценічного танцю;
 • теорію та методику викладання народно-сценічного танцю та закони композиції танцю;
 • володіти понятійно-категоріальним словником хореографічного мистецтва;
 • теорію та методику виконання танцювальної системи народно-сценічного танцю;
 • з витоками народно-сценічного танцю;
 • витоками та характеристикою російського, білоруського, молдавського, італійського, угорського, польського, грецького, німецького, єврейського, іспанського, мексиканського, циганського танців, танців країн Кавказу, Прибалтики;
 • взаємозв’язок та відмінність народно-сценічного та класичного танцю;
 • вивчити методику складання танцювальних комбінацій екзерсису;
 • методику підготовки та проведення уроку з народно-сценічного танцю

уміти:

 • виконувати та вільно володіти технікою народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою тренажу народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою пантоміми;
 • виконувати та вільно володіти технікою танцю Прибалтійських країн (Естонії, Литви, Латвії);
 • виконувати та вільно володіти технікою білоруського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою польського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою угорського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою італійського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою молдавського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою єврейського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою кавказьких танців;
 • виконувати та вільно володіти технікою східних танців;
 • виконувати та вільно володіти технікою грецького танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою німецького танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою іспанського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою циганського танцю.

Рекомендована література

Базова

 1. Аванесян А. М. 5 танцев народностей Дагестана. – Махачкала: Издательство им. С. М. Кирова, УИП, 1948. – 35 с.
 2. Ан Сон Хи, Т. Ткаченко, Н. Львов. Корейський танець. – М.: Искусство, 1956. – 148 с.
 3. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 4. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник: Видання друге: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1972. – 142 с.
 5. Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007. – 405 с.
 6. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 1. / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
 7. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 7. / Упорядник В. М. Крилова . – Київ: Музична Україна, 1988. – 120 с.
 8. Барикін А. Черешеньки. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1972. – 210 с.
 9. Богатикова Л. Танцы для детей. – М.: Издательство литературы министерства просвещения РСФСР, 1959. – 384 с.
 10. Богаткова Л. Танцы и игры на вечере молодежи. – М.: Молодая Гвардия, 1955. – 240 с.
 11. Богаткова Л. Хоровод друзей. Танцы народов разных стан. – М.: государственное Издательство Детской литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1957. – 686 с.
 12. Бондаренко Л. Веселі чобітки. Збірник сюжетних танців для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – Київ: Музична Україна, 1984. – 96 с.
 13. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Випуск перший. / Ред. Н. В. Якименко. – Київ: Музична Україна, 1969. – 230 с.
 14. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина перша. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 218 с.
 15. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Частина друга. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1971. – 160 с.
 16. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина друга / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 136 с.
 17. Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 18. Весела хвилинка. Дитячі танці та ігри. Випуск ІІ / Ред. А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1965. – 66 с.
 19. Весна і літо. Репертуарний збірник для дітей молодшого тат середнього шкільного віку / Упорядник Ю. Ф. Ярмиш. – Київ: Мистецтво, 1969. – 152 с.
 20. Вечір танцю: Репертуарний збірник: Бібліотека художньої самодіяльності № 19 / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1970. – 136 с.
 21. Героический танец. Сборник танцев / Ред. С. И. Смирнов. – М.: Воениздат, 1968. – 168 с.
 22. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 23. Голощапов М. А., Сизоненко З. М. Хортичанка. Сучасний український народний танець – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 36 с.
 24. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
 25. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: Учебное пособие для вузов искусств и культури. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 208 с.
 26. Денисова Ф. Народные танцы. М.: Издательство ВЦСПС профиздат. – 1954 р. – 295 с.
 27. Жоницькая М.Северные танцы. – М.: Советский композитор, 1970. – 204 с.
 28. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина перша. – Київ: Мистецтво, 1975. – 224 с.
 29. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. – Київ: Мистецтво, 1976. – 286 с.
 30. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 31. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних специальных в высших учених заведений искусств и культури. – М.: Искусство, 1976. – 224 с.
 32. Захаров В. М. Радуга руського танца. Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности” № 5. – М.: Советская Россия 1986. – 128 с.
 33. Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
 34. Китайские народные танцы. Сборник [пер. с китайского Л. Курцмана, хореографический редактор Т. Ткаченко]. – М.: Искусство, 1957. – 78 с.
 35. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 36. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 37. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
 38. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санк-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.
 39. Материалы в помощь художественной самодеятельностии. Выпуск третий / Состав., ред. С. Артамонов. – М.: Политуправление ВМС, 1947. – 88 с.
 40. Калинка. Збірник дитячих сюжетних та ігрових танців / Состав. В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1967. – 120 с.
 41. Китайские народные танцы. Сборник [пер. с китайского Л. Курцмана, хореографический редактор Т. Ткаченко], (серия – Репертуар художественной самодеятельности № 10). – М.: Искусство, 1957. – 78 с.
 42. Климов А. А. Основы русского народного танца: Ученик для студентов хореографических отделений институтов культуры, балетмейстеров, факультетов театральных институтов и учащихся хореографических училищ. – М.: Искусство, 1981. – 270 с.
 43. На галявині. / Запис танцю А. Лукіна. – Київ: Мистецтво, 1965. – 44 с.
 44. На кукурудзяному полі. Хореографічна картинка./ постановка танцю П. Вірського, запис П. Сидоренка. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 32 с.
 45. На привале. Сборник танцев. Краснознаменного имени А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии / Хореографический редактор Л. Степанова. – М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1956. – 198 с.
 46. Надеждина Н. Русские танцы. Библиотчека “Художественная самодеятельность” № 28-29. – М.: Госкультпросветиздат, 1951. – 158 с.
 47. Народные танцы: Сценарии и записи постановок / Ред. Е. С. Шишмаевой. – М.: Искусство, 1947. – 174 с.
 48. Настюков Г. Сюжетный танец. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1960. – 208 с.
 49. Огни в степи. Репертуарный сборник для художественной самодеятельности / Ред. Т. Сырыщева. – М.: Молодая гвардия, 1957. – 142 с.
 50. Попов В., Светинская В. В хороводе друзей. Игры-танцы для школьников. – М.: 1964. – 44 с.
 51. Пляски / Ред. С. И. Смирнов. – М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1964. – 184 с.
 52. Польские народные танцы: Репертуар художественной самодеятельности № 29 / Ред. А. Чижик. – М.: Искусство, 1958. – 72 с.
 53. Пуиг Кларамунг Альфонсо. Искусство танцы фламенко / Пер. с исп. и предисл. Н. Ю. Ванханен. – М.: Искусство. 1984. – 183.
 54. Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності. Випуск 1 (25) / Ред. А. Варламов. – Київ: Видання журналу “Соціальна культура”, 1960. – 80 с.
 55. Румынские народне танцы. Репертуар художественной самодеятельности № 3 / Ред. Е. Марголис. – М.: Искусство, 1959. – 60 с.
 56. Русские народные танцы. Библиотечка “Художественная самодеятельность” / Состав. Н. Л. Терновская. – М.: Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1949. – 84 с.
 57. Сборник танцев для коллективов армейской и флотской художественной самодеятельности / Ред. Л. Степанова. – М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1955. – 224 с.
 58. Самсон Л. Индийские танцы. – М.: Внешторгиздат, 1987. – 24 с.
 59. Смирнов Е. В. Северная кадриль. Шесть танцев, поставленных народным артистом КАССР, заслуженим деятелем искусств РСФСР В. И. Кононовым. Запысал и проилллюстрировал Е. В. Смирнов. – Петрозаводск: Карелия, 1977. – 118 с.
 60. Солдатские пляски / Ред. С. И. Смирнов. – М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1959. – 198 с.
 61. Степанова Л. Народные сюжетные танцы. – М.: Советская Россия, 1969. – 110 с.
 62. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М.: Всероссийское театральное общество, 1972. – 448 с.
 63. Сюжетні Танці. Збірник / Упорядник А. І. Ніколаева. –  Київ: Мистецтво, 1966. – 114 с.
 64. Сюжетні Танці. – Репертуарний збірник / Упорядник  Г. О. Березова. –  Київ: Мистецтво, 1968. – 128 с.
 65. Сюжетные танцы. – Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности”. – М.: Советская Россия, 1964. – 126 с.
 66. Сюжетные танцы. – Библиотчека “В помощь художественной самодеятельности” № 22 / Состав. А. О. Вевиорская. – М.: Советская Россия, 1989. – 96 с.
 67. Танці для дітей. Репертуарний збірник / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 88 с.
 68. Танці з фестивалю. Танцювальний сувенір / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво. 1974. – 160 с.
 69. Танці народів світу. – Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1961. – 245 с.
 70. Танцы. Библиотека “Художественная самодеятельность” № 14. Випуск ІІ / Ред. Н. Н. Николаева. – М.: Советская Россия, 1961. – 60 с.
 71. Танцы народов Чехословакии. Репертуар художественной самодеятельности № 1 / Ред. А. Чижик. – М.: Искусство, 1959. – 104 с.
 72. Танцы народов России. Сборник народных танцев. – библиотечка “В помощь художественной самодеятельности / Состав. Л. Г. Степанова. – М.: Советская Россия, 1970. – 126 с.
 73. Танцы народов СССР. Выпуск 1 / Состав. А. Чижик. – М.: Искусство, 1954. – 104 с
 74. Танцы народов СССР. Библиотчека “Художественная самодеятельность” № 35. / Ред. Л. Перчихина. – М.: Госкультпросветиздат, 1954. – 192 с.
 75. Танцы народов СССР. Библиотека “Художественная самодеятельность” № 3 / Ред. И. Н. Николаева. – М.: Советская Россия, 1964. –206 с.
 76. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 6: Выпуск 3 / Ред. Л. Степанова. – М.: Искусство, 1967. – 67 с.
 77. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 15: Выпуск І / Ред. Л. Степанова. – М.: Искусство, 1964. – 80 с.
 78. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 9 / Ред. Л. Степанова. – М.: Искусство, 1965. – 84 с.
 79. Танцы народов СССР. Репертуарный сборник / Сотав. Л. Богаткова. – М.: Молодая Гвардия, 1951. – 192 с.
 80. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 25. Випуск 6 / Ред. А. Чижик. –  М.: Искусство, 1958. – 110 с.
 81. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 27. Випуск 7 / Ред. Л. Степанова. –  М.: Искусство, 1958. – 120 с.
 82. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 23. Випуск 6 / Ред. Н. Каминская. –  М.: Искусство, 1972. – 112 с.
 83. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 10. Випуск 4 / Состав. Л. Степанова. –  М.: Искусство, 1969. – 64 с.
 84. Танцы народов СССР. Репертуар художественной самодеятельности № 11 / Муз. ред. П. Теплов. – М.: Искусство, 1968. – 80 с.
 85. Танцы народов СССР. Русские кадрили. Репертуар художественной самодеятельности № 18. 2-е изд / Ред. А. Чижик. –  М.: Искусство, 1956. – 123 с.
 86. Танцювальна веселка. Репертуарний збірник / Упорядник К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1975. – 302 с.
 87. Танцюйте з нами. Репертуарний збірник / Упорядник В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1970. – 116 с.
 88. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
 89. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – М.: Искусство, 1975. – 351 с.
 90. Ткаченко Т. Народне танцы. – М.: Искусство, 1954. – 682 с.
 91. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
 92. Устинова Т. Русские танцы. – М.: Молодая Гвардия, 1955. – 264 с.
 93. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М.: Молодая Гвардия, 1959. – 112 с.
 94. Устинова Т. Звезниый хоровод. Современный сюжетные танцы – М.: Молодая Гвардия, 1964. – 128 с.
 95. Фесенко В. Весело у нас. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1974. – 152 с.
 96. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
 97. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
 98. Шелюга С., Горяинова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко / Серия “Жизнь удалась”. – Ростов на Дону: Феникс,  – 160 с.
 99. Шмаренков В. На ланах широких. Танці для агітаційно-художніх бригад. – Київ: Мистецтво, 1975. – 112 с.
 100. Ялинка у лісі / Ред. В.І. Павленко. – Київ: Республіканський методичний кабінет художнього виховання дітей, 1957. – 32 с.

 

Допоміжна

Класичний танець

 1. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения. – 2-е узд., испр. – Ленинград: Искусство, 1984. – 199 с.
 2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие, 2-е изд. – Ленинград: Искусство, 1983. – 207 с.
 3. Балет: Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 64 с.
 4. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 5. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Москва – Ленинград: Искусство, 1948. – 207 с.
 6. Волынський А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца. – Санк-Петербург: Лань, Издательство Планета музыки, 2008. – 352 с.
 7. Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших класах. – М.: Искусство, 1989. – 160 с.
 8. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
 9. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс). – Ленинград: Искусство, 1972. – 240 с.
 10. Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. – Ленинград: Искусство, 1968. – 262 с.
 11. Мессерер А. Уроки классического танца. – Санк-Петербург: Лань, 2004. – 400 с.
 12. Прибылов. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов-хореографов младших и средних классов. – М.: АО “Галерия”, 1999. – 63 с.
 13. Серебреников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце: Учеб.-метод. Пособие. 2-е изд., доп. – Лениниград: Искусство, 1979. – 151 с.
 14. Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: Луйс, 1978. – 59 с.
 15. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – 2-е., испр. и доп. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.
 16. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
 17. Чеккети Г. Полный ученик классического танца. / Грациозо Чеккетти; пер. с итал. Е. Лысовой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 504 с.
 18. Ярмолович Л. Элементы классического танца и их связь с музыкой. Опыт музикального оформления урока классического танца. – Ленинград – Москва: Музгиз,1952. – 137 с.
 19. Ярмолович Л. Принципы музикального оформления урока классического танца – Ленинград: Музыка, 1968. – 144 с.

 

Словники. Енциклопедії. Довідники.

 1. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.
 2. Балет. Танец. Хореография; Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Сост. Н. А. Александрова. – Санк-Петербург6 Лань; Планета музики, 2008. – 416 с.
 3. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. – 246 с.
 4. Все об балете: Словар – справочник / Сост. Е. Я Суриц, ред. Ю. И. Слонимський. – М.: Музика, 1966. – 454 с.
 5. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. П. Смирнова. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 143 с.
 6. Грент Г. Практический словарь классического балета. – М.: МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 136 с.
 7. Энциклопедический словарь юного зрителя / Гл. ред. Ю. Н. Минина, Г. В. Таттар. – М.: Педагогика, 1990. – 416 с.
 8. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ: Школа, 2005. – 288 с.
 9. Моррис Н. Музика и танец / Пер. с англ. Д. Н. Кротовой. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2002. – 32 с.
 10. Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
 11. Советские балеты. Краткое содержание / Сост. А. М. Гольцман; Общая ред. С. В. Аксюта. М.: Советский композитор, 1984. – 320 с.
 12. Современная энциклопедыя “Аванте +”. Музика наших дней / Вед. ред. Д. М. Володихин. – М.: Аванте+. 2002. – 432 с.
 13. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. Наукове видання. Довідник. – Київ: Біографічний інститут НАН України, 199. – 224 с.
 14. 100 балетных либретто / Состав. Л. А. Энтелис. – М.: Музика, 1966. – 304 с.
 15. 100 найвідоміших українців – Вид. третє, виправлене доповнене / Ред. Ю. Павленко. – Київ: ТОВ “Автограф”, ТОВ “КД “Орфей”, 2005. – 640 с.