Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Іспит
61.5Немає
73Іспит
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31Кіптілова Н. В., Бандура Х. П.
648КМХ-31Кіптілова Н. В., Бандура Х. П.
764КМХ-41Колесник С. І., Никорович І. Ю.
КМХ-41зКостур І. А., Никорович І. Ю.
848КМХ-41Колесник С. І., Никорович І. Ю.
КМХ-41зКостур І. А., Никорович І. Ю.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами народно-сценічного танцю, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.

Підготовка професійно грамотного викладача фахових дисциплін шляхом надання студентам ґрунтовних знань з теорії та методики викладання народно-сценічного танцю, композиційної побудови народно-сценічного танцю; формування у них практичних навичок та умінь сценічного виконання народно-сценічного танцю, розвинути навики формування репертуару хореографічного колективу.

Завдання: опанувати практичними навичками з народно-сценічного танцю. Навчити правильно проводити тренаж народно-сценічного танцю, виконувати танцювальні комбінації різних характерів, розрізняючи їх, вміти імпровізувати і на практиці застосовувати отримані знання.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • теоретичний матеріал з теорії народно-сценічного танцю;
 • теорію та методику викладання народно-сценічного танцю та закони композиції танцю;
 • володіти понятійно-категоріальним словником хореографічного мистецтва;
 • теорію та методику виконання танцювальної системи народно-сценічного танцю;
 • з витоками народно-сценічного танцю;
 • витоками та характеристикою російського, білоруського, молдавського, італійського, угорського, польського, грецького, німецького, єврейського, іспанського, мексиканського, циганського танців, танців країн Кавказу, Прибалтики;
 • взаємозв’язок та відмінність народно-сценічного та класичного танцю;
 • вивчити методику складання танцювальних комбінацій екзерсису;
 • методику підготовки та проведення уроку з народно-сценічного танцю

уміти:

 • виконувати та вільно володіти технікою народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою тренажу народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою пантоміми;
 • виконувати та вільно володіти технікою танцю Прибалтійських країн (Естонії, Литви, Латвії);
 • виконувати та вільно володіти технікою білоруського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою польського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою угорського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою італійського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою молдавського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою єврейського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою кавказьких танців;
 • виконувати та вільно володіти технікою східних танців;
 • виконувати та вільно володіти технікою грецького танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою німецького танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою іспанського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою циганського танцю.

Рекомендована література

Базова
1. Андрушко В. М. Грузинський народний танець як засіб втілення хореографічного образу в сюїті «Душа Кавказу» / В. М. Андрушко. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – 78 с.
2. Бугаєць Н. А. Народно-сценічний танець: вправи біля станка: посіб. для студ. спец. «Хореографія» / Н. А. Бугаєць, О. В. Ліманська. – Харків: [XНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2009. – 137 с.: мал.
3. Володько В. Методика сценічного танцю / В. Володько. – Київ : ДАКККІМ, 2002. – 80 с.
4. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю: навч.–метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / В. Ф. Володько. ДАКККіМ, 2007. – 306 с.: ноти.
5. Голдрич О. ХОРЕОГРАФІЯ: посіб. з основ хореограф. мистецтва та композиції танцю / О. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – 160 с.: 26 іл.
6. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія / О. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
7. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю: навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Є. Зайцев. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
8. Кирильчук Н. Формування фахових умінь майбутніх педагогів-хореографів засобами народного танцю / Н. Кирильчук // Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ 2007. – Вип. 13–14, ч. 2. – С. 13–16.
9. Легка І. П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія / І. П. Легка. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
10. Шевченко В. Мистецтво балетмейстера народно-сценічній хореографії: навч.–метод. посіб. для вищ, навч. закл. культури мистец. України / В. Шевченко; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Міжнар. Слов’ян. Ун-т (м. Харків). – Київ, 2006. – 183 с.:іл., ноти.

Базоваіншомовна література
11. Гребенщиков С. М. Белорусские танцы / С. М.Гребенщиков. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
12. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народные танцы: 2–е, дополненное издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литературы Литовской ССР, 1955. – 312 с.
13. ХворостИ.М.Белорусские танцы /И. М. Хворост. – Минск: Беларусь, 1977. – 152 с.
14. Чурко Ю. М. Белорусский хореографический фольклор / Ю. М. Чурко. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
15. Nadiya Kiptilova, AisheVelilyaeva. Reflection of national traditions of crimeantatars on the example of dance analysis «Ag’ir ava vehaitarma». International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12–13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». pp. 237–240. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/117/3178/6708–1

Інформаційні ресурси
16. 03.12.2020 КМХ–11 (камера 1). Режим доступу: https://youtu.be/0Hv0VIP4PKc
17. 03.12.2020 КМХ–11 (камера 2). Режим доступу: https://youtu.be/wMGpMHxxR8c
18. Полька через ножку | кмх11 | 23.12.20. Режим доступу: https://youtu.be/8CAFxbQfdGQ
19. Kaerajaan. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vovofImarg8&ab_channel=MrMihkelv6
20. Dancis – Meitumāte. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qKmCNkMegqM&ab_channel=chalislv
21. ViNeVa 2017 – Šventinėpolka – Vingis. Режим доступу:https://youtu.be/_YXhG2lM4Kc
22. Tantsupidu – Tuljak. Режим доступу: https://youtu.be/JK3KXSYC_I0
23. 19 Антре Эстонский танец. Режим доступу: https://youtu.be/pxNhf2e0qHU
24. Šventinėpolka / Ansamblio «Lietuva» jubiliejiniskoncertas. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5rITfHiog_Q&ab_channel=MarieMirabella
25. Концерт «Свята з вамi» (2014 год, Дворецреспублики). Режим доступу:https://youtu.be/w58OsXdVKNs
26. Белорусский ансамбль «Харошки». Полька «Дедушка». Режим доступу: https://youtu.be/JcRYHDlBmwQ
27. Хорошки – Главная. Режим доступу: http://khoroshki.by/ru/
28. Белорусскийтанец «Юрочка». Балет ИгоряМоисеева. Режим доступу: https://youtu.be/bM24SQR45RY
29. Белорусскийтанец «Крыжачок». Школа–Студия при ГААНТ имениИгоряМоисеева. Режим доступу: https://youtu.be/WVrwTuRbkOE
30. Государственный ансамбль танцаБеларуси Режим доступу: https://youtu.be/BHGkICUDIgA
31. Лявониха. Режим доступу: https://youtu.be/dIKBu2QWY5Q
32. Белорусскийтанец Веселуха. Режим доступу: https://youtu.be/lu9otLTB5rE
33. BolshoiBallet – Coppelia: Mazurka. Режим доступу:https://youtu.be/8Sb7gp98wAc
34. Słowianki – Krakowiak. Режим доступу:https://youtu.be/2qmT2hkujJY
35. ZTL UMCS Kujawiak z oberkiem – Польскийнародныйтанец. Режим доступу:https://youtu.be/gYra3iKWaiM
36. ZespółPieśni i Tańca «Śląsk» – Trojak. Режим доступу:https://youtu.be/db74EkToeZ0
37. Polonez. Режим доступу:https://youtu.be/dVbtSCYQ–YM
38. Lúčnica – KARIČKA. Режим доступу: https://youtu.be/8jG7P3NU2aQ
39. Lúčnica – ŠARIŠSKÁ POLKA. Режим доступу:https://youtu.be/KOM84mO1b2w
40. СИТНО ШОПСКО ХОРО – WEST BULGARIA. Режим доступу: https://youtu.be/S7z8PKJVKvw
41. ГРАОВСКО ХОРО – WEST BULGARIA. Режим доступу: https://youtu.be/8cV2jOqPr20
42. ПАЙДУШКО ХОРО – NORTH BULGARIA. Режим доступу:https://youtu.be/fESztL_G54A
43. Ансамбль Жок. Молдавский танец. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=u_WJSAzmI30
44. AnsamblulJocBrîul. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PPaogt–W3eo
45. Maruntica. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=fFXq03tCSb0 Молдавський танець Тропеїта / MoldavianDanceTropeyita. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=6eTc4bz3wrs
46. 02.12.2020. КМХ–31 (камера 1). Режим доступу: https://youtu.be/loG8iZ29xgk

Матеріали

Методичні рекомендації Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю (опора) Н. Кіптілова 2021

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю 3 курс 2022

Завантажити силабус

Силабус: Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю 4 курс 2022

Завантажити силабус