Сценографічне оформлення хореографічних номерів

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Дем'янчук А. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМХ-51мДем'янчук А. Л.
КМХ-51мзДем'янчук А. Л.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Навчальна дисципліна «Сценографічне оформлення хореографічних номерів» розкриває значимість художнього оформлення хореографічного твору, знайомить студентів з художнім оформленням сценічного простору на різних історичних етапах (від античності до сьогодення).

Навчальна дисципліна взаємопов’язана з дисциплінами «Історія та синтез мистецтв», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Історія образотворчого мистецтва», «Культурологія» та ін. Міжпредметний зв’язок: Сценарна майстерність. Мистецтво балетмейстера. Теорія та методика викладання класичного танцю. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю. Теорія та методика викладання українського танцю. Теорія та методика викладання сучасного танцю. Теорія та методика викладання сучасного-бального танцю.

Метою курсу «Сценографічне оформлення хореографічних номерів» є засвоєння студентами теоретичних основ формування знань і навиків оформлення сценічного простору при створення хореографічних творів.

Завдання: оволодіння теоретичними знаннями сценографічного мистецтва оформлення хореографічних творів. Набуття практичних навиків та умінь оформлення хореографічних творів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. Теоретичні, методичні, та практичні знання з організації сценічного простору при оформленні хореографічного твору.

Результати навчання:

 • знати:
 • джерельну базу предмета, методи його дослідження;
 • історію формування і розвитку сценографії;
 • змістові функції сценографії;
 • мистецтво візуального сприйняття простору;
 • основні типи сценографічної організації системи зал-сцена в театральних будівлях і просторах;
 • архітектуру сцени, специфіку виготовлення декорацій, бутафорії, реквізиту;
 • теоретичні основи творчої організації сценографічного оформлення;
 • основи геометричного зображення ескізу костюма;
 • композиційні засади створення сценічного костюму, ансамблю;
 • символіку орнаментальних мотивів;
 • наукову термінологію предмету.
 • вміти:
 • використовувати виразно-образотворчі засоби сценографічного мистецтва;
 • на практиці розробляти і створювати костюм, маску;
 • використовувати простір, колір і лінію як мову сценічного живопису і графіки;
 • використовувати світло на сцені при втілення хореографічного образу;
 • розуміти і аналізувати архітектоніку спектаклю;
 • застосовувати і змістовно використовувати декорації і реквізит хореографічного твору;
 • аналізувати і на практиці використовувати взаємодію хореографічної пластики з пластикою сценічного простору.
 • вибирати і використовувати в роботі над хореографічною постановкою образні рішення сцени;
 • проектувати сценічний костюм з використанням традицій крою, орнаменту, декору, доповнень національного українського строю;
 • застосовувати знання з даної дисципліни в педагогічній діяльності.