Дисципліни музичного мистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит
105Немає
112Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948КМО-1мШтурмак-Яремишин І. В., Голубейко Н. М.
КМО-1мКозлан О. С.
1048КМО-1мШтурмак-Яремишин І. В., Голубейко Н. М.
КМО-1мКозлан О. С.
1124КМО-2мПриймак С. І., Голубейко Н. М.
КМО-2мШвецова М. М.
КМО-2мСкалозубов Г. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової інформації.. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення  рівня наукової підготовки в галузі професійної педагогічної діяльності.

Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності, подальший розвиток набутих на попередніх курсах інструментально-виконавських умінь, опанування фактурою твору для поглибленого музикознавчого аналізу й використання набутих знань у педагогічній практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • раціональні методи розучування та роботи над музичними творами,
 • стильові та жанрові особливості фортепіанної музики,
 • характеристики засобів музичної виразності (метро-ритм, артикуляція, динаміка, агогіка, тембр, туше, педалізація),
 • аплікатурні принципи як засіб вирішення відповідних художніх завдань,
 • навчально-методичну, музикознавчу, психолого-педагогічну літературу для змістовного аналізу музичних творів,
 • нотні позначення, специфічні для даного інструмента;

вміти:

 • осягнути художню ідею на основі жанрово-стильоваго аналізу твору,
 • володіти виконавським матеріалом різних епох і стилів світової і вітчизняної культури,
 • використовувати виразові можливості музичного інструмента,
 • грамотно педалізувати музичний твір,
 • усно представити музично-теоретичний та виконавський аналіз музичних творів,

За кваліфікацією: вокал оволодіння методикою вокального звукоутворення, оволодіти методикою формування артикуляційних та дикційних вмінь, оволодіти основами вокальної педагогіки;

хорове диригування: моделювання хорового звучання, методи управління хоровим колективом, вивчення творів всесвітньо-класичної спадщини,  знати шкільний пісенний репертуар та репертуар практики роботи з хором.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. – Ленинград: Советский композитор, 1990. – 288 с.
 2. Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво у Львові. –Тернопіль: Астон, 2001.  – 400 с.
 3. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ- ХХ ст. –Тернопіль: Астон, 2000. – 340 с.
 4. Козаренко О. Національна музична мова в контексті постмодернізму // Наукові записки. Серія “Мистецтвознавство”. ‑ Тернопіль, 1999. ‑ Вип. 1. –С. 9–
 5. НейгаузГ. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 1967. – 265 с.
 6. ЦыпинГ. М. Музыкант и его работа. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
 7. Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3. – М., – С. 146.

Допоміжна література:

 1. Задерацький В. Про природу та історичну функцію стилю Мирослава Скорика // Мирослав Скорик . ‑ Львів, 1999. –  С. 5–
 2. Кияновська Л. Творчість Василя Барвінського і художні стилі XX ст. // Ва­силь Барвінський і українська музична культура. – Тернопіль, 1998. – С. 15– 18.
 3. Кияновська Л. Син століття Микола Колесса в українській культурі ХХ ст. – Львів: Вид‑ во НТШ, 2002.  – 293 с.
 4. СалданС. О. Фортепіанна мініатюра у творчості львівських композиторів Українське мистецтвознавство. №33. — Київ: – Вид. “Музична Україна”, 2004. – С.287-296.

Нотний матеріал

 1. Барвінський В. Сонати. – К., 1990. – 64 с.
 2. Барвінський В. Твори для фортепіано. Упорядник С. С. Павлишин. – К., – 158с.
 3. Бах Й.  С.  Добре  темперований  клавір.  48  прелюдій  та  фуг.  Том  І. Редакція Б. Муджеліні. – К., 1973. – 125 с. Т. II – К., 1994. – 134 с.
 4. Бах Й. С. Двоголосні інтенції. – К., 2004. – 31 с.
 5. Бах Й. С. Маленькі прелюдії та фуги. – К., 1993. – 48 с.
 6. Бетховен Л. Вибрані фортепіанні твори. – К., 1975. – 68 с.
 7. Бетховен Л. П’єси для фортепіано. – К., 1993. – 79 с.
 8. Бетховен Л. 32 сонати для фортепіано. Т.І. – Москва, 1989. – 303 с. Т 9. – 1991. – 344 с.
 9. Бортнянський Д. Сонати. – Ленинград, 1989. – 27 с.
 10. Виборні етюди російських композиторів. – К., 1987. – 134 с.
 11. Гаврилин В. Пьеси. Для фортепиано. Т.І. – Москва, 1996. – 44 с.
 12. Гайдн Й. Сонаты для фортепиано. – Москва, 2008. – 164 с.
 13. Гедике А. Двенадцать мелодических этюдов. – Москва, 1999. – 45 с.
 14. Глинка М. Пьесы. – Ростов – на – Дону, 1998. – 72 с.
 15. Гречанинов А. Детский альбом. Бусинки. – Москва, 1988. – 31 с.
 16. Григ Э. Лирические пьесы. – Москва, 2006. – 202 с.
 17. Гріг Е. Поетичні картинки для фортепіано. – К., 1967. – 18 с.
 18. Кабалевський Д.  Фортепианная  музыка  для  детей  и  юношества.  – Москва, 1974. – 28 с.
 19. Клементі М. Сонатини. – К., 1993. – 23 с.
 20. Косенко В. 24 дитячі п’єси для фортепіано. Редакція М. Б. Степаненка. – К., 1994. – 62 с.
 21. Левченко Л.  Музичне  джерельце.  Збірка  музичних  творів.  Випуски 1,2,3,4. – Харків, 2004 р.
 22. Лешгорн А. Этюды, соч. 65. – Москва, 2005. – 31 с.
 23. Мошковский М. 15 Виртуозных этюдов, соч. 72. – Москва, 1994. – 23с.

Інформаційні ресурси

http://www.big-library.com.ua/book/6_Istoriya_ykrainskoi_kyltyri/

http://uk.wikipedia.org/

http://krai.lib.kherson.ua/a1-peopl-1.htm

http://www.ukrainians-world.org.ua/

http://exlibris.org.ua/greathistory/r38.html

http://notes.tarakanov.net/vokjazz.htm – джазові ноти для солістів http://www.piano.ru/library.html – бібліотека фортепіанних нот

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус