Режисура хореографічних творів

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Немає
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9
1016Лань О. Б.КМХ-51м, КМХ-51мз

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9
1016КМХ-51мЛань О. Б.
КМХ-51мз

Опис курсу

Програма дисципліни «Режисура хореографічних творів» є невід’ємною частиною загального процесу підготовки магістра в системі вищої професійної освіти і включає весь спектр теоретичних і практичних питань, пов’язаних з процесом створення і постановки хореографічних творів. На теоретичному рівні дисципліна являє собою систему понять, положень, висновків, що стосуються основ хореографічної драматургії, як синтезу різних видів мистецтв.

На практичному рівні майбутні керівники аматорських хореографічних колективів набувають необхідні знання та практичні вміння в області проектування і реалізації хореографічних творів. Програма курсу передбачає теоретичне, практичне і самостійне вивчення розділів.

Мета курсу: – вивчення і розвиток розуміння процесу створення і постановки хореографічних творів.

Завдання курсу:

– сформувати теоретичні знання, практичні вміння та навички в сфері балетної режисури;

– застосування законів внутрішньої і зовнішньої техніки актора;

– вивчити прийоми і методи створення режисерського задуму і постановочного плану спектаклю;

– опанувати методом дієвого аналізу ролі для створення сценічного образу з його наскрізним дією, провідним до надзавдання;

– дати уявлення професійної етики режисера.

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітньої програми:

Дисципліна «Режисура хореографічних творів» відноситься до вибіркових дисциплін професійного циклу навчального плану і забезпечує логічний взаємозв’язок вивчення таких дисциплін як: «Мистецтво балетмейстера»,  «Методика викладання хореографічних дисциплін», «Творчість балетмейстера драмтеатру»

На заняттях з режисури хореографічних творів знання і навички, отримані студентами зі спеціальних дисциплін, об’єднуються в єдиний комплекс, підкоряючись рішенню головного творчого завдання – створення великих форм хореографічних  творів, зокрема, створення сценічного образу в музично-пластичних роботах.

 

Результати навчання:

  • знати:

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

– основи теорії драми, структурні елементи драматичного твору;

– основи виконавської виразності  та техніку акторської гри ;

– принципи і закони побудови композиції;

– особливості застосування законів режисури в хореографічному мистецтві;

– засоби і технологію роботи з акторами в процесі втілення задуму балетного спектаклю;

– методи дієвого аналізу вистави і ролі;

– етичні норми колективної творчості як необхідної умови створення творчого самопочуття, творчої атмосфери;

– методику організації випуску вистави і його експлуатації.

  • вміти:

– формувати задум хореографічного твору, ролі і реалізовувати його за допомогою виразних засобів актора;

– володіти внутрішньої і зовнішньої характерністю, пластичною виразністю;

– висловити дію, думку, почуття через пластичну форму; володіти методикою дієвого аналізу;

– вибудовувати малюнок мізансцен в танці, володіти ракурсами, радіусами руху;

– фіксувати малюнок ролі в репетиційній процесі і на глядача.