Народно-сценічний костюм у хореографічних постановках і видовищних заходах

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кузик О. Є.КМХ-51м, КМХ-51мз

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМХ-51мКузик О. Є.
КМХ-51мзКузик О. Є.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у забезпеченні високого рівня підготовки студентів та їх знань художніх особливостей народного одягу, а саме становлення національного костюму на створення на його основі сценічних варіантів, характерних регіональних та локальних ознак одягу, а також формування умінь і навичок сценічного оформлення хореографічних постановок та видовищних заходів.

Ціль викладання дисципліни – отримання і засвоєння знань з особливостей національного сценічного костюму, основні елементи одягу та методи використання сценічного одягу під час підготовки концертів, виступів та інших видовищних заходів.

Основні завдання дисципліни є:

 • формування умінь сценічного оформлення майбутніх хореографічних постановок;
 • виховання професійної культури на основі об’ємних знань з історії народного костюму, сценічного оформлення видовищних заходів та режисерсько-постановочної роботи;
 • формування знань з особливостей національного костюму та культури народів, які проживають на прикордонні до України;
 • формування у студентів любові до української національної культури, зокрема звичаєвого одягу українців у різних етнокультурних регіонах України;
 • вивчення та збереження культурної музичної, пісенної і танцювальної спадщини народу;
 • формування режисерського задуму театралізованого заходу: видовища, вистави, концерту.
 • систематизація знань з організації театралізованих заходів: сценарний план, режисура, композиція, постановка, декорації, звук, світло і т.д.;
 • створення комплексу теоретичних фахових знань та практичних вмінь щодо вирішення різноманітних художньо-творчих завдань в організації діяльності хореографічних та театральних колективів різного спрямування.

формування у студентів позитивних рис і якостей особистості та фахівця: розумової активності, пізнавальної самостійності, потреба у самоосвіті, здатності адаптуватися до змін, ініціативи, творчості

Рекомендована література

Основна література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство. – 183-202
 2. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України /А.Гуменюк. – К.А.Н. УРСР, 1963.
 3. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ : Наукова думка, 1977р. – С.9-24
 4. Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996р.-С.21-27
 5. Неллі В.О. Про режисуру. – К.: Мистецтво, 1977. – с.170-177
 6. Оформлення вистави. – К.: Мистецтво, 1964, с.133-164
 7. Стасько Б. Український народний одяг (західні етнографічні регіони): навчально-методичний посібник / Б.Стасько, Н.Марусик. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009. – 120с.

Додаткова література:

 1. Антонович Є.А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів. В-во «Світ», 1992. – с.243-250
 2. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографіч­ний нарис / О.Воропай. – Київ, 1991.- С.484-567.
 3. Кириченко М.А., Кириченко І.М.. Основи образотворчої грамоти: Навч.посібник.-К.:Вища школа, 2002. – с.29-41
 4. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І.Матейко. –К.: Наукова думка, 1977.
 5. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів: У двох частинах: Ч. І. / Авт. К.К. Стамеров; Худож. М.Н. Грох, Б.Л. Тулін. – К.: Мистецтво, 1978. – 244 с.: іл.

 

 1. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів: У двох частинах: Ч. ІІ. / Авт. К.К. Стамеров; Худож. М.Н. Грох, Б.Л. Тулін. – К.: Мистецтво, 1978. – 175 с.: іл.

 

 1. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Г. Стельмащук. – К.: Наук. думка, 1993. – 400 с.

 

 1. Філановський Г.Ю., Супрун О.І. Костюм. ХХ ст.: Наук. худ. кн. / Авт. Г.Ю. Філановський, О.І. Супрун; Худож. І.О. Ком’яхова. – К: Веселка, 1990. – 127 с.: іл.
 2. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид./ А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. -Київ : Либідь, 1994. – С.133-138.

10.Френкель М. Современная сценография. –К., Мистецтво, 1980. – с.115-131.

11.Шарварко Б.Г. Режисура театралізованого масового дійства. – К.: ДАКККіМ, – 2004р. с. 30-34

12.Шевнюк О.Л. Історія костюма / О.Л.Шевнюк. – К.: Знання-прес, 2008. – 375с., 32с.кольор.іл.

Додаються також інтернет-джерела, інформаційний довідник, аудіо-відео показ, друкований та мультимедійний варіант курсу.

Інформаційні ресурси:

 1. http://dls.udpu.org.ua/ – система дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
2. www.nbuv.gov.uaНаціональнабібліотекаімені
В.І.Вернадського.
 1. library.edu-ua.net – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського

Силабус:

Завантажити силабус