Методика викладання хореографічних дисциплін

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КМХ-51мпрофесор Веселовська Г. І.
КМХ-51мзпрофесор Веселовська Г. І.
1032КМХ-51мпрофесор Веселовська Г. І.
КМХ-51мзпрофесор Веселовська Г. І.

Опис курсу

Опис курсу

Мета: Засвоєння теоретичних і практичних основ методики виконання і викладання хореографічних дисциплін, а також оволодіння технологічними прийомами віртуозної техніки. Вивчення генезису формування хореографічних шкіл.

Завдання: Опанування практичних навичок виконання віртуозної техніки, а також теоретичного досвіду і методики викладання хореографічних дисциплін, яке є необхідним для становлення фахівця – спеціаліста хореографа, викладача хореографічних дисциплін, балетмейстера – постановника.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

знати:

 • теоретично-практичний матеріал з теорії та методики хореографічних дисциплін;
 • понятійно-категоріальні знання з хореографічних дисциплін;
 • термінологію хореографічних рухів;
 • систему укріплення м’язів тіла за допомогою хореографічних дисциплін;
 • знати витоки хореографії;
 • знати провідних діячів мистецтва хореографії;

уміти:

– самостійно аналізувати методику викладання хореографічних дисциплін;

– застосовувати методику виконання хореографічних дисциплін;

– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з хореографії;

– володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;

– уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;

– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;

– застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;

– організовувати заняття з хореографії;

– підбирати музичний супровід на заняттях хореографії;

– проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ класичного танцю;

– складати комплекс вправ з класичного танцю.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Бахрушин Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 227 с.
 2. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – Л. : Исскуство, 1983. – 207 с. – (2).
 3. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвёртого и пятого года обучения / Н. П. Базарова. – Л. : Исскуство, 1984. – 199 с. – (2).
 4. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Березова Г. О. – К. : Муз. Україна,1990. – 256с. – (2).
 5. Блок Л. Д. Классический танец: история и современность / Любовь Дмитриевна Блок. – М. : Искусство, 1987. – 556 с., ил.
 6. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Ленинград – Москва : Искусство, 1963. – 179 с. – (2).
 7. Валукин Е. П. Система мужского классического танца / Е. П. Валукин. – М. : ГИТИС, 1999. – 104 с.
 8. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца / В. С. Костровицкая. – Л. : Искусство, 1981. – 264 с.
 9. Костровицкая В. С. Школа классического танца / В. С. Костровицкая, А. А. Писарев. – Л. : Искусство, 1976. – 272 с.
 10. Пестов П. А. Уроки классического танца / П. А. Пестов [І курс: Учебно-методическое пособие] – М. : Вся Россия, 1999. – 428с., ил.
 11. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – Москва: Искусство, 1981. – 479 с.
 12. Цветкова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю / Л. Ю. Цветкова [Підручник] – Київ : Альтерпрес, 2007. – 324с. – (2).
 13. Альберт Г. Василий Дмитриевич Тихомиров. Опыт исследования метода преподавания классического танца, определившего стиль исполнительства московского балета XX века. // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой – Спб: Изд-во АРБ. – 2001. – № 9.
 14. Альберт Г. Педагог мужского классического танца. Чекетти. // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. – Спб.: Изд-во АРБ. – 1995. – № 4.
 15. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1971.
 16. Блок Л. Классический танец: история и современность. – М., 1987.
 17. Богданов-Березовский В. Музыка и вопросы хореографического образования. – Л., 1968.
 18. ВасильеваТ. Тем, кто хочет учиться балету: учебно-метод. пособие.–М., 94
 19. Волынский А.Л.Книга ликований.Азбука классического танца.-Санк-Петербург:Лань, Изд-во Планета музыки.-2008.-352с.
 20. Головкина С. Уроки классического танца в старших классах. – М., 1989.
 21. Грант Г.Практический словарь классического балета.— М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. —136 с.
 22. Звездочкин В. А. Классический танец: учебное пособие.–Ростов-на-Дону, 03
 23. Каплан С. С. Методика классического танца В. И. Пономарева // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. – Спб.: Изд-во АРБ, 2000.
 24. Классический танец. Программа 1–3 класс. – СПб.: Изд-во АРБ, 1998.
 25. Классический танец. Программа 4–5 класс. – СПб.: Изд-во АРБ, 2000.
 26. Классический танец. Программа 6–8 класс. – СПб.: Изд-во АРБ, 2001.
 27. Комбинации классического урока А. Я. Вагановой. Старшие классы. Запись Н. Н. Зазулиной // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой – Спб.: изд-во АРБ. – 2001. – № 9.
 28. Медова М.-Л. Классический танец.-М.:ООО Изд-во АСТ. Изд-во Астрель,2004.-47с.
 29. Мессерер А. Уроки классического танца. – М., 1967.
 30. Мессерер А. Уроки классического танца. – М., 2003.
 31. Методика преподавания классического танца: программа / сост. Д. М. Иванова, науч. ред. В. Нилов. – М.: МГУКИ, 2001.
 32. Мингалова Т. Некоторые особенности комбинирования аллегро: учебно-метод. пособие. – Пермь, 2000.
 33. Пестов П. Аллегро в классическом танце. Раздел заносок. – М.: МГХИ, 1994.
 34. Прибылов. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов-хореографов младших и средних классов.-М.:АО «Галерия»,1999.-63с.
 35. Пуртова Т., Беликова А., Кветная О. Учите детей танцевать: учебное пособие. – М., 2003.
 36. Сафронова П. Значение в уроке классического танца // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой – СПб.: Изд-во АРБ. – 1998. – № 6.
 37. Балет. Энциклопедия. – М., 1981.
 38. Ваганова А. Статьи. Материалы. Воспоминания. – Л., – М., 1958.
 39. Тихомиров В. Артист. Балетмейстер. Педагог. – М., 1971.