Методика роботи з хореографічним колективом

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Безрученков  Ю. В.КМХ-41з, КМХ-42, КМХ-41
816Безрученков  Ю. В.КМХ-41з, КМХ-42, КМХ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМХ-41здоцент Плахотнюк О. А.
КМХ-41Безрученков  Ю. В.
КМХ-42Безрученков  Ю. В.
816КМХ-41здоцент Плахотнюк О. А.
КМХ-42Безрученков  Ю. В.
КМХ-41Безрученков  Ю. В.

Опис курсу

Опис курсу

Мета курсу –є  більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних знань хореографічних дисциплін, вивчення методики роботи з хореографічним колективом, багатогранною діяльністю керівника колективу, особливостями організації роботи з різними категоріями учасників хореографічних колективів, специфікою та методикою роботи з ними.

Застосування набутих знань під час погодження навчальної, педагогічної та виробничої практики.

 

Завдання курсу. є закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника аматорського хореографічного колективу. Найважливіші моменти у цій діяльності:

– організація, становлення та розвиток колективу;

– здійснення в ньому навчально-виховної роботи;

– організація і проведення концертних виступів.

Згідно з вимогами студенти повинні:

знати:

 • напрямки розвитку сучасної науки про методи керівництва колективом;
 • загальні вимоги до організації роботи в аматорських колективах;
 • закономірності розвитку аматорського колективу;
 • роль керівника в хореографічному колективі;
 • особливості самоврядування у колективі та його функції;
 • методами стимуляції діяльності хореографічного колективу;
 • типи та функції хореографічного колективу. Колектив як особливий тип міжособистісних відносин;
 • особистість керівника хореографічного колективу. Основні характеристики стилю викладання;
 • методи та принципи хореографічного навчання;
 • документація керівника хореографічного колективу;
 • організація навчально-тренувального процесу хореографічного колективу;
 • типи спеціалізованих приміщень, їх цільове призначення та обладнання;
 • гігієна учасників хореографічного колективу;
 • організація набору та система професійних вимог до учасників хореографічного колективу;
 • організація роботи з учнівським та батьківським активом колективу;
 • методика виховної роботи керівника хореографічного колективу;
 • планування виховної роботи в хореографічному колективі;
 • позаурочна робота керівника хореографічного колективу;
 • бесіди керівника з колективом;
 • колектив – шляхи виховання згуртованості колективу;
 • методи та принципи хореографічного навчання;
 • планування навчально-тренувальної роботи в хореографічному колективі;
 • розвиток музичності на уроках;
 • музичний супровід та вимоги до нього в навчальному процесі;
 • виконавська майстерність та культура уваги виконавців хореографічного колективу;
 • організація навчального процесу з дітьми певними фізичними вадами;
 • методика проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку (3-6 років);
 • методика проведення хореографічних занять з дітьми молодшого шкільного віку (7-10 років);
 • методика проведення хореографічних занять з підлітками (11-15 років);
 • методика проведення занять з дітьми ранньої юності (15-18 років);
 • методика робот з дорослим (старше 19 років) хореографічним колективом;
 • специфіка роботи в аматорських та професійних колективах;
 • репертуар та принципи його формування;
 • методика проведення відкритого уроку в хореографічному колективі;
 • концертна діяльність хореографічного колективу та її види;
 • гастрольна діяльність хореографічного колективу та її організація;
 • конкурси, фестивалі, огляди з хореографічного мистецтва.

уміти:

 • застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві хореографічним колективом;
 • планувати роботу в колективах;
 • проводити навчально-виховну роботу;
 • організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, фестивалях. самостійно аналізувати методику викладання хореографії;
 • на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з методики роботиз хореографічним колективом;
 • володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
 • уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
 • уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
 • застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
 2. Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. Н. Музика и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет). – М.: Просвещение, 1984. – 288 с.
 3. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ: Музична Україна, 1982. – 88 с.
 4. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 5. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1 – 3 класах загальноосвітньої школи. –  Київ: Музична Україна, 1972. – 160 с.
 6. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
 7. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
 8. Бондаренко Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1985. – 221 с.
 9. Годовський В. М. Взаимосвязь художественного и педагогического воздействия в детском хореографическом коллективе: Автореферат. – Ленинград, 1990. – 21 с.
 10. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 11. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 12. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – М.: Издательство “Гном иД”, 2004. – 120 с.
 13. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных движений для детей 5 – 7 лет. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – М.: Издательство “Гном иД”, 2004. – 144 с.
 14. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 15. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 16. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 17. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 18. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 19. Движение и музыка. Игры, пляски, хороводы для детского сада в сопровождении фортепиано (баяна) / Состав. Л. Генералова. – М.: Музыка, 1966. – 120 с.
 20. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 21. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчальний посібник. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 22. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 23. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: Учебное пособие. / Научный ред. В. А. Звездочкин. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 с.
 24. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 25. Кукликовська Н.Г., Хаймович П. І. Музично-ритмічні рухи в дитячому садку. – Київ6 Радянська України, 1963. – 368 с.
 26. Кутасова Т. Самодеятельный танцевальный коллектив. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1953. – 88 с.
 27. Материалы по подготовке и проведению республиканского смотра-конкурса хореографических коллективов профтехобразования. – Львов: 1987. – 12 с.
 28. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 29. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: Книга для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Е. П. Раевская – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 22 с.
 30. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
 31. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 – 5 лет. М.: Гуманитарное издательство центр Владос, 2000. – 112 с.
 32. Перший республіканський конкурс на створення нових концертних номерів народної і сучасної хореографії. Донецьк – 1987. / ксерокопія.
 33. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
 34. Положение ІІІ Международного детского фестиваля-конкурса “Созвездие Будапешта – юность, вдохновение, талант”, Будапешт – 2004. – Одесса: Евротойз, 2003. – 16 с.
 35. Положение ІV Международного детского фестиваля-конкурса “Созвездие моря – сонце, молодость, красота”, Болгария, Солнечный берег – 2003. – Одесса: Евротойз, 2002. – 16 с.
 36. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 37. Рогозин И. В. Танец в коллективе художественной самодеятельности. Советы руководителю танцювального коллектива. – М.: Советская Розсип, 1960. – 160 с.
 38. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: Прсвещение, 1972. – 334 с.
 39. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень0 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 40. Тестові контрольні кваліфікаційні завдання: Спеціальності “Народна художня творчість”, кваліфікація “Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін”. – Рівне: РДІК, 1996. – 18 с.
 41. Ткаченко Т. Работа с танцевальным колективом. М.: Искусство, 1958. – 148 с.
 42. Томилин Д. Особенности пластической подготовки артиста мюзикла (На правах рукописи) – М.: Век информации, 2009. – 52 с.
 43. Холл Д. Уроки танца. Лутшая методика обучения танцев /Джим Холл; пер. с англ. Т. В. Сидоровой. – М.: АСТ: Астраель, 2009 – 409 с.
 44. Хореографическая работа со школьниками / Автор. В. П. Ивинг, В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 344 с.
 45. Яхнина Е. З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха: Учебн. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Гуменит. издат. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.

Допоміжна

Класичний танець

 1. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения. – 2-е узд., испр. – Ленинград: Искусство, 1984. – 199 с.
 2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие, 2-е изд. – Ленинград: Искусство, 1983. – 207 с.
 3. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 4. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 5. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Москва – Ленинград: Искусство, 1948. – 207 с.
 6. Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших класах. – М.: Искусство, 1989. – 160 с.
 7. Звездочкин В. А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений искусств и культуры. – Ростов-на-Дону: Феникс. Серия “Учебники и учебные пособия”, 2003. – 416 с.
 8. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс). – Ленинград: Искусство, 1972. – 240 с.
 9. Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. – Ленинград: Искусство, 1968. – 262 с.
 10. Медова М. Л. Классический танец. – М.: ООО Издательство АСТ. Издательство Астрель, 2004. – 47 с.
 11. Мессерер А. Уроки классического танца. – Санк-Петербург: Лань, 2004. – 400 с.
 12. Прибылов. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов-хореографов младших и средних классов. – М.: АО “Галерия”, 1999. – 63 с.
 13. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – 2-е., испр. и доп. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.
 14. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.

Народно-сценічний танець, український танець.

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
 2. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 3. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.
 4. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 5. Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 6. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 7. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 8. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
 9. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
 10. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 11. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 12. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: Учебное пособие для вузов искусств и культури. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 208 с.
 13. Жоницькая М.Северные танцы. – М.: Советский композитор, 1970. – 204 с.
 14. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 15. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних спеціальних в высших учених заведений искусств и культури. – М.: Искусство, 1976. – 224 с.
 16. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санк-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.
 17. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – М.: Искусство, 1975. – 351 с.
 18. Ткаченко Т. Народне танцы. – М.: Искусство, 1954. – 682 с.

Сучасний танець

 1. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 2. Андреева Ю. Танцерапия. – Санк-Петербург: Диля, 2004. – 160 с.
 3. Бландин Кале-Жермен. Все о правильном дыхании и дыхательных техниках / пер. с фр./ – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 210 с.
 4. Володина О. В. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House / О. В. Володина, Т. Б. Анисимова. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 155 с.
 5. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. – М.: Новое слово, 2004. – 112 с.
 6. Ерохин О. В. Школа танцев для детей. – Ростов на дону: Феникс, 2003. – 224 с.
 7. Эльяш Н. Образы танца. – М.: знание, 1970. – 240 с.
 8. Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1990. – 64 с.
 9. Лисицкая Т. С. Гимнастика и танец. Джаз-гимнастика. Диско-гимнастика. Брейкданс. – М.: Советский спорт, 1988. – 48 с.
 10. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусства и культуры. – М.: Искусство, 1979. – 184 с.
 11. Малахов Г. П. Профилактика и лечение болезней позвоночника. – Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 239 с.
 12. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. – М.: Медицина, 1972. – 232 с.
 13. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 14. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.
 15. Поляков С.С. Основы современного танца. – Ростов на дону: Феникс, 2005. – 80 с.
 16. Прокопов К., Прокопова В. Клубне танцы. Он. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 127 с.
 17. Прокопов К., Прокопова В. Клубне танцы. Она. – М.: АСТ: Астрель. 2007 . 119 с.
 18. Пуртова Т. В., Баликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.
 19. Никитин В.Ю. Стрейчинг в профессиональном обучении современному танцу: Методическое пособие. – М.: Издательство “ГИТИС”, 2005 – 74 с.
 20. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М.: ИД “Один из лучших”, 2006 – 253 с.
 21. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: ИД “Один из лучших”, 2004 – 414 с.
 22. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 23. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.
 24. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985. – 416 с.

 

Матеріали

питання на залік Методика роботи з хореографічним колективом (024 Хореографія бакалавр денна та заочна)