Іван Франко і театр

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Рой  У. В.КМТ-21, КМА-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМА-21Рой  У. В.
КМТ-21Рой  У. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із діяльністю Івана Франка як історика театру, що вивчав витоки та джерела формування українського вертепу,  впливи зарубіжних театрів на становлення українського театру; що сформулював основні засади народного театру; що першим дав зразки професійної театральної рецензії. Вивчення театрально-критичної, історико-дослідницької та драматургічної спадщини І. Франка буде корисне для кращого розуміння сучасного стану театру та театральної критики в Україні.

 

Рекомендована література

 1. Бобошко. Ю. Іван Франко – основоположник українського наукового театрознавства//Театральна культура. – К., 1966. – Т.2. – С.39 –53.
 2. Бобошко Ю. Франко і театр//Український драматичний театр: У 2т. – Т.1. – К., 1967. – С. 317-329.
 3. Білоштан Я. Іван Франко і театр// Жовтень. – 1956. – №9. – С.62-70.
 4. Білоштан Я. Іван Франко і театр. – К., –1967. –160с.
 5. Бернштейн М. Основні текстологічні принципи зібрання творів Івана Франка у 50 томах // Іван Франко. Питання текстології. – К.: Наук. Думка, 1983.
 6. Возняк М. Про принципи видання творів Івана Франка // Вісник Академії Наук Української Радянської Соціалістичної республіки. – Окремий відбиток №7. – Київ, 1951.
 7. Горак Я. Листи сергія Єфремова до Івана франка // Науковий вісник музею Івана Франка у Львові: Вип. 3 / Редкол.: Р. Гром’як, І. Денисюк, М. Ільницький та ін. – Львів: Каменяр, 2003.
 8. Горак Р. Гнатів Я. Іван Франко. – 6 Кн. – Львів.
 9. Гриньків К., Завадка Б. Місія папи Климента очима Івана Франка. – Львів, 2001.
 10. Гром‘як Р. Історія української літературної критики (від початків до ХІХ століття). – Тернопіль,1999.
 11. Дашкевич Я. Дипломна робота “Іван Франко – театральний критик” – Львів, 1949. – Наукова бібліотека ім.В.Стефаника – відділ рукописів.
 12. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.
 13. Єфремов С. Співець боротьби і контрастів. – К.: Рада, 1913.
 14. Каменяр на сцені. – К.. 1966.
 15. Кам’яна душа. Драма в Індії . – Львів, 1895.
 16. Лужницький Г. Український театр. Наукові статті: В 2-х т. – Львів, 2004. – Т.1.
 17. Матеріали до української бібліографії. Видає бібліографічна комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Спис творів Івана Франказ додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – Вип. 1 (ч. 1-2004) – Львів, 1918.
 18. Маланюк Є. Франко незнаний // Маланюк Є. Книга спостережень. – К.: Дніпро, 1997.
 19. Мороз М. Бібліографія творів І.Франка 1874-1964. – К., 1966.
 20. Моцар Т. Грань таланта: Иван Франко – театральный критик// Театр. – 1971. – №2. – С.73-76.
 21. Р.П.[Р.Я.Пилипчук]. Франко Иван Яковлєвич // Театральная енцыклопедия – 1968. – Т.5. – С.503-506.
 22. Пилипчук Р.“Становлення української театрально-естетичної думки і театральною критики в Галичині й на Буковині у 60-х роках ХІХ століття”// Записки НТШ Т. праці театрознавчої комісії. – Т. CCXLV – Львів, 2003.
 23. Пилипчук Р. Ранні театральні зацікавлення Івана Франка // Вісник Львівського університету. – Вип. №6. – Львів, 2006. – С. 3-39.
 24. Рудницький М. Франко у театрі// Рудницький М. В наймах у Мельпомени. – К., 1963. – С.130-137.
 25. Рудницький М. Світове значення творчості Івана Франка // Іван франко. Статті і матеріали.
 26. Свербилова Т. Іван Франко і театр// Український театр. – Київ, 1986. – №4. – С.24.
 27. Саксаганський П.К. Думки про театр. – К.,1955.
 28. Франкознавчі студії. Збірник найкових праць. – В 3Т. – Дрогобич, 2001-2005.
 29. Франкознавство у Львівському університеті. Хронологічний покажчик літератури /1945-1981/ / Львівський держ. Ун-тет ім. І. Франка, кафедра української літератури, Наук. Бібліотека; Укладачі М.Л. Бутрин, М.Г. Гордій, Г.М. Доьбровська. – Львів, 1984.
 30. Іван Франко – критик і теаоретик літератури. Міжвузівська наукова конференція. – К., 1966.
 31. Іван Франко і франкіяна на Заході. Статті і матеріли / За ред. Я. Рудницького – Вініпег: фундація ім. Шевченка, 1957.
 32. Франко І. Акорди: Антологія української лірики від смерти Шевченка / Упоряд. Іван Франко – К.: Веселка, 1902.
 33. Франко І. Інтермедія єврея з русином (з XVIII т. Збірника Харківського історично-філологічного товариства виданого в пошану проф. М. Сулимова) , 1908.
 34. Франко І. Про театр та драматургію: Вибрані статті, рецензії та висловлювання / упор.Нечиталюк М. – К., 1957.
 35. Франко І. Зібр.творів: У 50т. – Київ, 1976-1986.
 36. Франко І. Мозаїка./ Упор. Франко З., Василенко М. – Львів, 2001.
 37. Шуст Я. Псевдоніми та криптоніми Івана Франка// Статті і матеріали: Зб. Львів.ун-ту. – Зб.7. – К., 1960. – С.451.