Історико-побутовий танець

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
61.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31Рихальська  О. В.
КМХ-32Рихальська  О. В.
628КМХ-31Рихальська  О. В.
КМХ-32Рихальська  О. В.
72КМХ-41зРихальська  О. В.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами основ  історико-побутового танцю, оволодіння навиками виконання історико-побутового танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху у поєднанні з вивчення манер поведінки і знанням правил  танцювального етикету різних історичних епох.

 

Завдання: опанувати практичними навичками з  історико-побутового танцю. Вивчити правельні положення корпуса,голови  позиції рук та ніг , навчити виконувати характерні танці різних історичних епох і країн, ознайомитись із манерами і правилами танцювального етикету різних історичних епох розрізняючи їх, вміти імпровізувати і на практиці застосовувати отримані знання.

Навчити відчувати і розуміти характер виконання танців,навчити необхідних для побутових танців навичок володіння аксесуарами ( шлейф, зброя, головні убори,

плащ, віяло)/ Сприяти набуттю педагогічних навичок і вмінь керівника танцювального колективу.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • теоретично-практичний матеріал з теорії та методики викладання історико-побутового танцю
 • техніку та методику вивчення та виконання  історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
 • маненри та правила поведінки та етикету для виконання  історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
 • хореографічну лексику історико-побутових танців різних країн та історичних епох;

 

уміти:

 • самостійно аналізувати методику викладання історико-побутового танцю;
 • самостійно аналізувати методику виконання історико-побутового танцю
 • вільно володіти теоретичним матеріалом застосовуючи його на практиці виконання історико-побутового танцю:
 • мати уяву про особливості стилю та манери виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
 • розуміти і відчувати характер виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
 • володіти необхідними для виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох навичками володіння аксесуарами  ( віяло,плащ,капелюх,зброя,шлейф,та інш.)

–  володіти та виконувати  характерні танці XII і XIII століття;

– володіти та виконувати  характерні танці ХІV ст.;

– володіти та виконувати  характерні танці XV ст.;

–  володіти та виконувати  характерні танці  XVІ ст.;

–  володіти та виконувати  характерні танці XVІІ ст.;

–  володіти та виконувати  характерні танці   XVІІІ ст.;

–   володіти та виконувати  характерні танці  XІХ  ст.

 

 

 

 

Рекомендована література

 1. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. – 246 с.
 2. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец. – М.: Искусство, 1963. – 392 с.
 3. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец: Учебное пособие. – 2-е изд., пересмотренное. – М.: Искусство, 1987. – 382 с.
 4. Вільховченко Т.І. Теорія і методика історико-побутового танцю: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Хореографія» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганська : «Альма –мастер». 2008. – 52 с.
 5. Воронина И. Историко-бытовой танец: Учабное пособие. – М.: Искусство, 1980. – 128 с.
 6. Еремина-Соленикова Е. Старинные бальные танцы. Новое время / Е. Еремина-Соленикова. – Москва : Планета музики, 2010. – 256 с.
 7. Ивановский Н. Бальный танец XVI – XIX вв. / Н. Ивановский. – Ленинград : Искусство, 1948. – 216 с.
 8. Онищенко Л. Історія розвитку бального танцю (від ХV до кінця ХІХ століття) : методичні рекомендації / Л. Онищенко. Винниця : Нова книша, 2017. – 32 с.
 9. Шульгина А. Н. Бальные танцы с конца ХІХ века до наших дней. – М. : Российский университет театрального искусства – ГИТТИС, 2012. – 303 с.
 10. Борисова Н. Хочу на бал. – М.: ИД «Век Информации», 2008 – 144 с.

 

*   *    *

 1. Drabecka M. Choreografia baletow warszawskich za Sasow. – Krakow: Muzyczne, 1988. – 169 c.
 2. Dzikowski S. O tańcu. Rozwaźania kulturalno-obyczajowe / Stanisław Dzikowski. – Warszawa, Sienkiewicza 12 : Ksiegarnia Bibljoteki Dziel Wyborowych. – 158 s.

Силабус:

Завантажити силабус