Дієвий аналіз п’єси і ролі (акторське мистецтво)

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Рой  У. В.КМА-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМА-21Рой  У. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів театрознавчого відділень з сукупністю наявних сучасних театральних методик, що використовуються для аналізу драматургії (п՚єс) за пропонованими методами\техніками відомих режисерів та теоретиків. Вміти працювати з текстом як з майбутньою партитурою постави. Пропрацьовувати ролі (лінії персонажів) та вибудовувати загальну атмосферу майбутньої постави. На прикладах світових прем՚єр аналізувати втілену інтерпретацію на сцені (чи за допомогою відео версій).

Рекомендована література

 1. Шекспір Вільям: Гамлет. Переклад з англ. М. Рудницького. – Львів, 2008. – 192 с.
 2. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. Л. Горбенко. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 152 с. Переклад здійснено за виданням: Stanisław Wyspiański. Studium o “Hamlecie” [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. 13. Kraków 19
 3. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom
 4. Dramat. Tom 2. Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – 204 с.
 5. Гарбузюк М. В. “Гамлет” В. Шекспіра на українській сцені: “дзеркало й відбиток часу” / М. В. Гарбузюк // Ренесансні студії. – 2012. – Вип. 18-19. – С. 157-180.
 6. Шекспір В. Приборкання норовливої // Шекспір В. Твори в шести томах. – Т 1., – К., 1984.
 7. http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/7918/poskromieniezlosnicy
 8. „Danuta Stenka jako kobieta wyzwolona” (http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/82409/danutastenkajakokobietawyzwolona) 8. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия / Г. Э. Лессинг. – М., 1936.
 1. Лессинг Г. Э. Эмилия Галотти / Г. Э. Лессинг. – М. : Худож. лит-ра, 1980. – 574 с.
 2. Меринг Ф. Легенда о Лессинге / Ф. Меринг // Избранные труды по эстетике / Ф. Меринг. – М. ; Л., 1934. – Т. 1. – С. 43–473.
 3. Зубенко О. Новаторство трагедії «Емілія Ґалотті» Г. Е. Лессінга. – Філологічні науки, 2015. – №19. – с. 29-35. 12. Островський, Олександр  Миколайович. Вибрані п’єси: Свої люди-поквитаємось. Доходне місце. Гроза. Ліс. Безприданниця. Без вини винні / Олександр Миколайович Островський . – Київ : Держлітвидав України, 1949 . – 443 с.
 4. Поламишев А.М. Собитие – основа спектакля / А.М. Поламишев. – М., 1977.
 5. Сімона де Бовуар. Друга стать. У Двох Т. – К. Основи, 1994. – 403с.