Бібліографічний опис документів

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Біловус Г. Г.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232КМБ - 11Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу – дати студентам необхідний обсяг знань, що дозволить засвоїти методику бібліографічного опису різних типів видань, виробить навички бібліографування первинних і вторинних документів й сформує вміння застосовувати ці знання в укладанні списків використаної літератури, правильному оформленні бібліографічного апарату наукової роботи.

Завдання курсу:

– розкрити значення, функції та загальні принципи бібліографічного опису документів;

– пояснити правила бібліографічного опису, викладені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила складання”;

– подати відомості про структуру бібліографічного запису, що має у своїй основі бібліографічний опис;

– ознайомити з головними джерелами виявлення бібліографічних відомостей;

– навчити правильно вживати розділові знаки і основні скорочення, що використовують у бібліографічному описі документів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1) основні правила опису різних видів документів; 2) розуміти різницю між повним і скороченим бібліографічним описом документа; 3) усвідомити, що достовірний і повний бібліографічний опис можна скласти лише в результаті опрацювання документа de visu.

вміти: 1) складати повний і скорочений бібліографічний опис на документ, групу документів, частину документа; 2) виявляти бібліографічні відомості і формувати з них бібліографічний запис; 3) правильно визначати заголовок і окремі області бібліографічного опису; 4) відчитувати необхідну бібліографічну інформацію, подану в бібліографічному записі.