Бібліографічна евристика

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Біловус Г. Г.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМБ - 21Чирук Є. Г.

Опис курсу

Мета курсу „Бібліографознавство: Бібліографічна евристика” – поглибити у студентів знання про бібліографічний пошук, подати відомості про основні джерела бібліографічного пошуку та їх різновиди, специфіку використання інтерактивного пошуку інформації.

Завдання дисципліни:

 • розкрити базові поняття бібліографічної евристики, бібліографічного пошуку;
 • висвітлити еволюцію уявлень про бібліографічну евристику і бібліографічний пошук в Україні та за кордоном;
 • ознайомити з основними методами бібліографічного пошуку, його класифікаціями;
 • виробити вміння та навики роботи з паперовими та електронними документами з метою виявлення і відбору необхідної бібліографічної інформації;
 • навчити самостійно провадити уточнювальний, тематичний і біобібліографічний пошук, використовуючи різні джерела інформації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні засади бібліографічного пошуку;
 • генезис бібліографічного пошуку, підходи науковців до його трактування в сучасному бібліографознавстві;
 • методи бібліографічного пошуку, технологію та специфіку бібліографічного пошуку;
 • основні джерела бібліографічного пошуку;
 • переваги і недоліки бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек у режимі online, засоби пошуку інформації в Інтернеті.

вміти:

 • самостійно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах бібліографічного пошуку;
 • обгрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем бібліографічного пошуку;
 • застосовувати понятійний апарат бібліографічного пошуку в практичній діяльності;
 • оперативно вести бібліографічні пошуки всіх типів;
 • використовувати інтерактивний пошук в бібліографічній діяльності.