Ансамбль ОП 024 – 2020

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
41Немає
51Залік
61Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМХ-11
216КМХ-11
316КМХ-21Ваньовський М. В.
416КМХ-21Ваньовський М. В.
516КМХ-31Ваньовський М. В.
614КМХ-31доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
716КМХ-41доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
КМХ-42доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
816КМХ-41доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
КМХ-42доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.

Опис курсу

Метою: засвоєння студентами основ хореографічного мистецтва, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізична підготовка танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Створення концертної програми для представлення кафедри режисури та хореографії на мистецьких заходах, концертах, фестивалях і конкурсах хореографічного мистецтва.
Завдання: опанування практичних знань, умінь, навичок з танцювального мистецтва. Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації різних характерів. Вивчення програми концертних номерів.
Заняття з ансамблю танцю повинне виховувати у студентів майбутніх вчителів хореографічних дисциплін, керівників хореографічного колективу, артистів балету, зацікавленість та інтерес до колективної форми танцювального виконавства, виховання естетичного смаку, творчої самостійності та активності у виконавській майстерності, у процесі композиційно-постановочної роботи балетмейстера-викладача. Вдосконалення навичок віртуозної техніки, використовуючи знання набуті на предметах теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання народно-сценічного танцю, теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю. Даний вид роботи включає в себе удосконалення техніки виконання вивченого матеріалу; досягнення високого рівня емоційності; образності, шляхетності, пластичного виконання.
Практичні заняття проходять у формі занять-репетицій, на яких студенти набувають навички колективного виконання. Репертуар, який викладач пропонує студентам складається відповідно до учбових завдань та з урахуванням концертних виступів, які стимулюють творчий потенціал виконавців.
Програма репертуару ансамблю затверджується на засіданні кафедри режисури та хореографії.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
– репертуар ансамблю танцю кафедри режисури та хореографії;
– оволодіння навичками колективного, ансамблевого виконавства;
– уміння бачити одночасно себе і відчувати партнерів;
– функціонально співвідносити виконання своєї партії з іншими завданнями колективного виконання;
– колективно відчувати єдність метро-ритмічного пульсу музичного супроводу;
– методику застосування засобів виразності при розкритті і втіленні художнього змісту хореографічної постановки.
вміти:
– практично користуватись засобами та принципами колективного виконання хореографічних номерів;
– правильно виконувати віртуозну техніку;
– виконувати та вільно володіти технікою народно-сценічного танцю;
– виконувати та вільно володіти технікою тренажу народно-сценічного танцю;
– виконувати та вільно володіти технікою пантоміми.

Рекомендована література

Базова
1. Кіптілова Н. Гопак – один з феноменів українського танцю / Н. Кіптілова // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 14. – С. 75–80.URL: “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство” Випуск 14.
2. Костур І. Збереження хореографічних стилістичних особливостей гуцульської хореографії / І. Костур // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів: Кафедра режисури та хореографії, Факультет культури і мистецтв, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.3. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/3.-Kostur-Zberezhennia-khoreohrafichnykh-stylistychnykh-osoblyvostey-hutsulskoi-khoreohrafii.pdf
3. Костур І. Методика викладання гуцульських народних танців / І. Костур // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи “Актуальні проблеми української освіти” / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 65–67. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/2.-Kostur.Tezy.Metodyka-vykladannia-hutsulskykh-narodnykh-tantsiv..pdf
4. Гуцульщина у Львові / документально – довідкове видання // За ред. О. І. Масляника. Львів: Тиса, 2012. – 252 с.: іл.
5. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Є. Зайцев, Ю. Колесниченко. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.

Інтернет-джерела
6. Державний екзамен студентів-хореографів ЛНУ ім. І. Франка 2017. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=4Ot4w2UmeLY
7. Концерт студентів-хореографів 7. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=spfHYoaSUVY&feature=youtu.be
8. Концерт студентів-хореографів 1. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=Rkn-oYytI0I
9. Концерт студентів-хореографів 2. Режим доступу:https://youtube.com/watch?v=Lgu8dcOCMG8&feature=share
10. Хореографи ЛНУ. Держекзамен. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=siBFjts9j6c
11. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Відлуння – 2019». Частина 1. Режим доступу: https://youtu.be/CyhkVRtrh-4
12. Ансамбль 2019. 2 семестр. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=887rD7XCIac
13. Гопак. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mljqXAzXj4s
14. КарпатиKarpatyGopak. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=WhjbhFRSFO0
15. Жанри та види українського танцю. Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-13715-1.html
16. Хореографічна конференція. Частина1. Режим доступу: https://youtu.be/QtiyhZ3TtEQ

Матеріали

ПП 1 2.17 Силабус Ансамбль ІV курс 7 сем. Кіптілова Н. В. Петрик О.О.

ПП 01. 17 Силабус Ансамбль IV курс 8 сем. Кіптілова Н.В.Петрик О.О.

ПП 1 2.17 Силабус Ансамбль ІІІ курс 5 сем. Кіптілова Н.В. Ваньовський М.В.

ПП 1. 17 Силабус Ансамбль ІІІ курс 6 сем. Кіптілова Н.В.Петрик О.О.

ПП 1 2.18 Силабус Ансамбль ІІ курс 3 сем. Кіптілова Н. В. Ваньовський М.В.

ПП 1 2.18 Силабус Ансамбль ІІ курс 4 сем. Кіптілова Н. В. Ваньовський М.В.

ПП 1 2.19 Силабус Ансамбль І курс 1 сем. Кіптілова Н. В. Домазар С. О.

ПП 1.2.19 Силабус Ансамбль І курс 2 сем Шіт Т. Домазар С.

Силабус:

Завантажити силабус