Ансамбль (024 Хореографія, бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік
21Немає
31Немає
41Немає
51Залік
61Немає
71.5Іспит
81Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМХ-11Домазар  С. О., Данилишин Т. Р.
216КМХ-11Шіт Т. Р., Данилишин Т. Р.
316КМХ-21Ваньовський М. В., Данилишин Т. Р.
416КМХ-21Ваньовський М. В., Данилишин Т. Р.
516КМХ-31Ваньовський М. В., Данилишин Т. Р.
614КМХ-31доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
716КМХ-41доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
КМХ-42доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
816КМХ-41доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.
КМХ-42доцент Петрик О. О., Бандура Х. П.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами основ хореографічного мистецтва, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Створення концертної програми для представлення кафедри режисури та хореографії на мистецьких заходах концертах фестивалях і конкурсах хореографічного мистецтва.

Завдання: опанувати практичними знаннями, уміннями, навичками з танцювального мистецтва. Навчити правильно проводити розігрів, виконувати танцювальні комбінації різних характерів. Вивчення програми концертних номерів

Занять з ансамблю танцю повинне виховує у студентів майбутніх вчителів хореографічних дисциплін, керівників хореографічного колективу, артистів балету, зацікавленість та інтерес до колективної форми танцювального виконавства, виховання естетичного смаку, творчої самостійності і активності у виконавській майстерності та в процесі композиційно-постановочної роботи балетмейстера-викладача. Також у справі організації роботи хореографічного колективу, популяризації і пропаганди ансамблів у широких масах дітей та молоді. Вдосконалення навичок віртуозної техніки, використовуючи знання набуті на предметах теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання народно-сценічного танцю, теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю. Даний вид роботи включає в себе удосконалення техніки виконання вивченого матеріалу; досягнення високого рівня емоційності; образності, шляхетності, пластичного виконання.

Практичні заняття проходять у формі занять репетицій, на яких студенти набувають навички колективного виконання. Репертуар, який викладач пропонує студентам складається відповідно учбових завдань та з урахуванням концертних виступів, які стимулюють творчий потенціал виконавців.

Програма репертуару ансамблю затверджується на засідання кафедри режисури та хореографії.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • репертуар ансамблю танцю кафедри режисури та хореографії;
 • оволодіння навичками колективного, ансамблевого виконавства;
 • уміння бачити одночасно себе і відчувати партнерів;
 • функціонально співвідносити виконання своєї партії з іншими завданнями колективного виконання;
 • колективно відчувати єдність метро-ритмічного пульсу музичного супроводу;
 • методику застосування засобів виразності при розкритті і втіленні художнього змісту хореографічної постановки.

вміти:

 • практично користуватись засобами та принципами колективного виконання хореографічних номерів;
 • правильно виконувати віртуозну техніку.
 • виконувати та вільно володіти технікою народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою тренажу народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою пантоміми;

Рекомендована література

 

 1. Аванесян А. М. 5 танцев народностей Дагестана. – Махачкала: Издательство им. С. М. Кирова, УИП, 1948. – 35 с.
 2. Ан Сон Хи, Т. Ткаченко, Н. Львов. Корейський танець. – М.: Искусство, 1956. – 148 с.
 3. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 4. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник: Видання друге: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1972. – 142 с.
 5. Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2007. – 405 с.
 6. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 1. / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
 7. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 7. / Упорядник В. М. Крилова . – Київ: Музична Україна, 1988. – 120 с.
 8. Барикін А. Черешеньки. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1972. – 210 с.
 9. Бондаренко Л. Веселі чобітки. Збірник сюжетних танців для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – Київ: Музична Україна, 1984. – 96 с.
 10. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Випуск перший. / Ред. Н. В. Якименко. – Київ: Музична Україна, 1969. – 230 с.
 11. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина перша. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 218 с.
 12. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Частина друга. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1971. – 160 с.
 13. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина друга / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 136 с.
 14. Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 15. Весела хвилинка. Дитячі танці та ігри. Випуск ІІ / Ред. А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1965. – 66 с.
 16. Весна і літо. Репертуарний збірник для дітей молодшого тат середнього шкільного віку / Упорядник Ю. Ф. Ярмиш. – Київ: Мистецтво, 1969. – 152 с.
 17. Вечір танцю: Репертуарний збірник: Бібліотека художньої самодіяльності № 19 / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1970. – 136 с.
 18. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 19. Голощапов М. А., Сизоненко З. М. Хортичанка. Сучасний український народний танець – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 36 с.
 20. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
 21. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина перша. – Київ: Мистецтво, 1975. – 224 с.
 22. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. – Київ: Мистецтво, 1976. – 286 с.
 23. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 24. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних специальных в высших учених заведений искусств и культури. – М.: Искусство, 1976. – 224 с.
 25. Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
 26. Китайские народные танцы. Сборник [пер. с китайского Л. Курцмана, хореографический редактор Т. Ткаченко]. – М.: Искусство, 1957. – 78 с.
 27. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 28. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 29. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
 30. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санк-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.
 31. Калинка. Збірник дитячих сюжетних та ігрових танців / Состав. В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1967. – 120 с.
 32. Китайские народные танцы. Сборник [пер. с китайского Л. Курцмана, хореографический редактор Т. Ткаченко], (серия – Репертуар художественной самодеятельности № 10). – М.: Искусство, 1957. – 78 с.
 33. На галявині. / Запис танцю А. Лукіна. – Київ: Мистецтво, 1965. – 44 с.
 34. На кукурудзяному полі. Хореографічна картинка./ постановка танцю П. Вірського, запис П. Сидоренка. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 32 с.
 35. Настюков Г. Сюжетный танец. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1960. – 208 с.
 36. Огни в степи. Репертуарный сборник для художественной самодеятельности / Ред. Т. Сырыщева. – М.: Молодая гвардия, 1957. – 142 с.
 37. Попов В., Светинская В. В хороводе друзей. Игры-танцы для школьников. – М.: 1964. – 44 с.
 38. Пляски / Ред. С. И. Смирнов. – М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1964. – 184 с.
 39. Польские народные танцы: Репертуар художественной самодеятельности № 29 / Ред. А. Чижик. – М.: Искусство, 1958. – 72 с.
 40. Пуиг Кларамунг Альфонсо. Искусство танцы фламенко / Пер. с исп. и предисл. Н. Ю. Ванханен. – М.: Искусство. 1984. – 183.
 41. Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності. Випуск 1 (25) / Ред. А. Варламов. – Київ: Видання журналу “Соціальна культура”, 1960. – 80 с.
 42. Румынские народне танцы. Репертуар художественной самодеятельности № 3 / Ред. Е. Марголис. – М.: Искусство, 1959. – 60 с.
 43. Самсон Л. Индийские танцы. – М.: Внешторгиздат, 1987. – 24 с.
 44. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М.: Всероссийское театральное общество, 1972. – 448 с.
 45. Сюжетні Танці. Збірник / Упорядник А. І. Ніколаева. –  Київ: Мистецтво, 1966. – 114 с.
 46. Сюжетні Танці. – Репертуарний збірник / Упорядник  Г. О. Березова. –  Київ: Мистецтво, 1968. – 128 с.
 47. Сюжетные танцы. – Библиотечка “В помощь художественной самодеятельности”. – М.: Советская Россия, 1964. – 126 с.
 48. Сюжетные танцы. – Библиотчека “В помощь художественной самодеятельности” № 22 / Состав. А. О. Вевиорская. – М.: Советская Россия, 1989. – 96 с.
 49. Танці для дітей. Репертуарний збірник / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 88 с.
 50. Танці з фестивалю. Танцювальний сувенір / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво. 1974. – 160 с.
 51. Танці народів світу. – Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1961. – 245 с.
 52. Танцы. Библиотека “Художественная самодеятельность” № 14. Випуск ІІ / Ред. Н. Н. Николаева. – М.: Советская Россия, 1961. – 60 с.
 53. Танцы народов Чехословакии. Репертуар художественной самодеятельности № 1 / Ред. А. Чижик. – М.: Искусство, 1959. – 104 с.
 54. Танцювальна веселка. Репертуарний збірник / Упорядник К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1975. – 302 с.
 55. Танцюйте з нами. Репертуарний збірник / Упорядник В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1970. – 116 с.
 56. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
 57. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – М.: Искусство, 1975. – 351 с.
 58. Ткаченко Т. Народне танцы. – М.: Искусство, 1954. – 682 с.
 59. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
 60. Устинова Т. Звезниый хоровод. Современный сюжетные танцы – М.: Молодая Гвардия, 1964. – 128 с.
 61. Фесенко В. Весело у нас. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1974. – 152 с.
 62. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
 63. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
 64. Шелюга С., Горяинова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко / Серия “Жизнь удалась”. – Ростов на Дону: Феникс,  – 160 с.
 65. Шмаренков В. На ланах широких. Танці для агітаційно-художніх бригад. – Київ: Мистецтво, 1975. – 112 с.
 66. Ялинка у лісі / Ред. В.І. Павленко. – Київ: Республіканський методичний кабінет художнього виховання дітей, 1957. – 32 с.