Аналіз музичних форм (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
610Кушніренко О. А.КМО-31, КМО-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
66КМО-31Кушніренко О. А.
КМО-32Кушніренко О. А.

Опис курсу

Курс аналізу музичних форм узагальнює знання студентів з музично-теоретичних та історичних дисциплін, знайомить їх з образами національної музики, засобами музичної виразності у творах вітчизняних та зарубіжних композиторів, стилістичних рис їх творчості. Передбачає вивчення таких проблем: суть методу аналізу музичного твору, елементи музичної мови і виразності в процесі формотворення, зв’язок форми і змісту в музиці, тощо. Курс аналізу музичних форм спрямований на те, щоб дати студентам навички у визначенні тематизму і засобів його розвитку, основу для класифікації творів за формою та жанром, показати виразові можливості форми.

Мета: узагальнити знання студентів з музично-теоретичних та історичних дисциплін; дати теоретичні засади для класифікації творів за формою та жанром та основи методики аналізу музичних творів; розширити та поглибити уяву про зміст творів; показати засоби музичної виразності у творах вітчизняних та зарубіжних композиторів.
Завдання: забезпечити знання про найважливіші типи музичних форм; дати студентам основи для класифікації творів за формою та жанром; дати систематичні знання, основи методики аналізу музичних творів класичного періоду; основні схеми музичних форм даного періоду, навчити практично застосовувати ці знання при аналізі музичних творів; навички у визначенні тематизму і засобів його розвитку; підвищити у студентів рівень ерудиції та професіоналізму.

У результаті вивчення даного курсу студент буде
знати: основні схеми та ознаки складових частин музичних форм класичного періоду; елементи музичної мови і виразності, їх роль у музичному формотворенні; види тематичного викладу і розвитку, їх місцеположення у формі музичного твору;
вміти: творчо, в слуховому осмисленні застосовувати набуті знання на практиці, при визначенні форми та слуховому аналізі даного музичного твору.

 

Рекомендована література

Основна література:
Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.
Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке (учебное пособие для студентов вузов). – М., 2003 .
Способин И. Анализ музыкальных форм, 6-е издание. – М., 1979.
Способин И. Музыкальная форма. М., 1984.
Тюлин Ю. Музыкальная форма, 2-е издание. – М., 1974 .
Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений (учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры) – М., 2001.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М., 1983.
Шип С. Музична форма від звуку до стилю, (навчальний посібник). К., «Заповіт», 1998.
Якубяк Я. Аналіз музичних творів. (Музичні форми), (ч.І), Т.,1999.

Додаткова література:
Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. (Учебное пособие для студентов вузов.) – М., 2003
Гордійчук Я.М. Становлення українського музичного театру і критики. – К., Музична Україна., 1990.
Горюхіна Н. Еволюція періоду. – К., 1975.
Горюхина Н. Эволюция сонатной формы. К., 1973.
Григорьев Г. Музыкальные формы XX века. Курс Анализ музыкальных произведений (учебное пособие для студентов вузов. – М., 2004.
Задерацкий В. Музыкальная форма. (в.1), М.,1995.
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. М., 1976.
Лисько З. Музичний словник. К., 1994.
Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. М., 1990.
Мазель Л. О мелодии. М., 1952.
Мазель Л. Строение музыкальных произведений, 2-е изд. -М., 1979.
Мазель Л. Строение музыкальных произведений, 2-е изд. -М., 1979.
Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах. М., 1973-1982.
Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции – М., 1982.
Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
Папуш М. К анализу понятия мелодики. Музыкальное искусство и наука, в.2, М., 1973.
Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.
Тіц М. Про тематичну і композиційну структуру музичних творів. К.,1962.
Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов ХХ века. М., 1971.
Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. СПб., 2002.
Хоминський Й. Історія гармонії та контрапункту. К., (т.1) 1975, К., ( т.2), 1979.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития в музыке. Простые формы.М., 1980.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. ч.1. – М., 1988.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. (ч.2) М., 1990.
Цуккерман ВА. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М., 1984.
Черкащина М. Опера XX століття. Нариси. – К., 1981.
Штейнпресс Б. Оперные премьеры XX в. (словарь). – М., 1986.
Юцевич Ю. Словник музичних термінів. К., 1977.
Якубяк Я. Аналіз музичних форм. К., Музична Україна, 1998.

Інтернет-джерела:
http://www.musicfancy.net/uk/music-theory-ua/musical-analisis-ua
https://ivanov.mfknukim.mk.ua/Nauchnaya-rabota/analiz-muzichnih-tvoriv.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_
https://lib.pedpresa.ua/13539-muzychne-mystetstvo-navchalna-programa-
dlya-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-3-klas-2016-rik.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Аналіз музичних форм

Завантажити силабус

Силабус: Курсова робота з аналізу музичних форм

Завантажити силабус