Магістр

 ОП у галузях знань 01 Освіта/Педагогіка

02 Культура і мистецтво

2020 рік

014.13 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”

024   “Хореографія”

025  «Музичне мистецтво. Музикознавство»

026 “Сценічне мистецтво” (Театрознавство)

026   “Сценічне мистецтво” (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

028   “Менеджмент соціокультурної діяльності”

029   “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 

2019 рік

028 Освітня програма «Менеджмент соціокультурної діяльності»

029 Освітня програма  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2018 рік

024 Освітня програма  Хореографія

 2017 рік

Опис ОП 014.13   Середня освіта Музичне мистецтво

Освітня програма 014.13   Середня освіта Музичне мистецтво

025  Освітня програма_«Музичне мистецтво. Музикознавство»

028 Освітня програма Магістр «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Опис ОП 026 “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

026  Освітня програма  “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

Опис ОП 026   “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

026 Освітня програма  “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

014.13 Освітня програма Бакалавр Середня освіта Музичне мистецтво

 

2016 рік

014.13 Освітня програма Магістр Середня освіта Музичне мистецтво

029 Освітня програма Маґістр «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 

Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін

просимо надсилати на адресу 

fkultart@lnu.edu.ua

або   звертатися за телефоном: /032/239-4197

————————————————————————————–

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»,  024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028  «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому 26 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 27 липня
Терміни проведення вступних випробувань 28 липня – 04 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 08 серпня – 10 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 15:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб
до 17:00 17 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб
до 12:00 20 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 15 вересня

ДОДАТОК 4

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 , де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 до 30 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 50 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

За результатами складання вступного іспиту з іноземної мови Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування і надає допуск до складання фахового випробування. За результатами складання фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

Джерело

детальніше...